Cultura Visual-Cultura Audiovisual:

Realitat Augmentada i videopresentacions i portafolis augmentats amb estudiants de l'Institut Obert de Catalunya.

Magda Murillo

La cultura visual estudia el paper primordial de la imatge en la societat contemporània, i la seva relació amb l'espectador.

CV

S'utilitza activitats amb Realitat Augmentada a l'aula per l'interès pels objectes i referents visual dels estudiants. L'aula ha de ser permeable.

Imatges de Harry Potter i Dragon Ball

Experiències precedents a l'actual.

ESO, curs 2011-2012.

Experiència “Invizimal's house”. Experiència de modelat 3D, disseny de marcadors i visualització de volums en realitat augmentada feta per alumnes de 3r d'ESO de l'Institut Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona.

Batxillerat, curs 2012-2013.

De profe a youtuber: Videotutorials, QR i realitat augmentada per a l'aprenentatge del Sistema Dièdric.”Disseny de material didàctic per a l'aprenentatge del sistema axonomètric i dièdric.

REALIDAD AUMENTADA_3D

Batxillerat. Ensenyament a distància. Cursos 2013-2016...

Cultura Visual-Cultura Audiovisual: Realitat Augmentada i videopresentacions i portafolis augmentats amb estudiants de l'Institut Obert de Catalunya.

PERFIL DE L'ALUMNAT

  • 523 estudiants, 448 d'ells són estudiants “visitants” provinents de més de 80 centres presencials d'arreu de Catalunya, i la resta, estudiants de l'IOC, que cursen el batxillerat íntegrament a distància.
  • Model d'ensenyament diferent de l'ordinari, amb dinàmiques específiques, amb un grup nombrós i heterogeni d'estudiants, i amb uns potencials riscos i, per tant, necessitats pròpies de contextos educatius a distància (aïllament, manca de sentit de pertinença a un grup classe, manca de contacte directe amb el professorat i/o companys...)

 

  • Cultura Audiovisual és matèria de modalitat, que els estudiants cursen en els batxillerats d'humanitats i/o arts.
  • El perfil dels estudiants que la trien són alumnes del batxillerat d'arts o d'humanitats, amb interessos per cursar posteriorment un cicle formatiu d'Arts Plàstiques i Disseny, o graus universitaris on aquesta matèria es pondera amb un 0,2 en les proves PAU com Arts Escèniques, Cinema i mitjans audiovisuals, Comunicació audiovisual...

RECURSOS

Model d'aula

ACTIVITATS

Teòriques

Pràctiques

B Y O D

TEÓRIQUES

DE CREACIÓ_CA

RETROACCIONS/F

REGISTRES

Objectius:

  • Cercar alternatives tecnològiques adequades a determinades situacions comunicatives per la producció de missatges visuals o audiovisuals i apreciar les diverses tecnologies de captació i generació d'imatges, com un mitjà adient per a l'auto expressió, la creació artística i la comunicació d'idees.

  • Reflexionar sobre el propi aprenentatge i fer comentaris crítics a la pròpia metodologia utilitzada a l'aula.

  • Mostrar les produccions pròpies en un format innovador, que mostri als estudiants eines actuals i professionalitzadores.

Activitat L5ACR3_publicitat i AR

L'activitat proposa als estudiants que publiquin una imatge augmentada que enllaci a un vídeo on exposin la seva experiència estudiant Cultura Audiovisual a l'IOC, i comentant, la metodologia de l'aula, convidant-los a opinar críticament i a ajudar-nos a millorar el material i activitats escoltant les seves opinions.


Andrea Badia

...realment és com m'esperava, o, fins i tot, potser millor, ja que fem més pràctica de la que creia.... a cada lliurament fem una cosa nova... compartim els nostres dubtes en els fòrums que hi ha...”

Jordi Estapé

 

...penso que estic aprenent alguna cosa útil pel meu futur, i alhora ho aprenc practicant.... i des del moment en què tu disfrutes amb el que fas, es veu que estàs aprenent alguna cosa..., cada lliurament és com un repte,... que aprenguem sempre amb la càmera a la mà, és molt important per Cultura Audiovisual, i per totes les assignatures en general i per l'educació...”           

Per reproduir els següents treballs en realitat augmentada cal instal·lar l'aplicació Aurasma al dispositiu mòbil, obrir-la, cercar el conte indicat assota de cada imatge, seguir-lo, i escanejar les fotografies dels alumnes per accedir als seus aura.

@claire3450

Clara Castro

 

Allò après a Cultura Audiovisual..., un món de sorpreses davant dels meus ulls..., ha despertat de nou l'amor al coneixement...”

@VioletaRoca

...els pràctics (treballs), m'han interessat moltíssim i com podeu comprovar, m'encanta seguir utilitzant el que hem après...” (l'alumne utilitza la càmera obscura que ha construït per fer el seu treball, per això a l'inici de l'exposició es veu la seva imatge invertida)

@fernandoioc

Fernando Sánchez

 

"Sobre tot perquè ens fan exprimir la imaginació, la creativitat..."

"Ens fan demostrar el que valem i el que som..."

Alba Duch

 

...quan jo vulgui fer fotos, ara sabré com expressar el que vull dir amb les imatges...(destaca el treball sobre temes d'actualitat)...,que ens envolten a tots el dia a dia...”

Qualitat Gràfica_edició: imatge inicial Imatge inicial que mostra greus problemes d'enquadrament, enfocament, il·luminació o mida. Imatge inicial on alguns dels elements: enquadrament, enfocament, il·luminació o mida, no estan prou acurats. Imatge inicial ben enquadrada, enfocada, il·luminada i publicada amb una mida raonable. Imatge inicial ben enquadrada, enfocada, il·luminada, publicada amb una mida raonable i que cerca ser una producció original i amb qualitat estètica.
Qualitat Gràfica_edició: imatge inicial 15
AR:funcionament 15
Qualitat Gràfica_edició:
inserció d'AR.
20
Qualitat Gràfica_edició:
vídeo
25
Reflexió sobre el primer bloc de la matèria 25

RÚBRICA

L5ACR3_Portafolis Augmentat.

 

L'objectiu de la tasca és la creació d'un portafolis de la matèria que permeti fer una revisió i reflexió de la tasca durant els dos blocs de Cultura Audiovisual. Una bona eina per a la revisió de l'aprenentatge i per a l'exposició o presentació de les habilitats adquirides i les activitats de creació que s'ha desenvolupat mentre s'ha cursat la matèria. Amb comentaris i observacions sobre les activitats de creació i el que aquestes han suposat pels estudiants.

@BoringB

RÚBRICA

VALORACIÓ DELS ESTUDIANTS

"(...)Siempre lo digo, pienso que todos aprendemos de los compañeros. Yo también disfruto con vuestros trabajos. de acuerdo, totalemnte, con vuestra opinión."

M.A.L.D.

"No se me ocurre ninguna mejora, de hecho al contrario, me ha encantado sobre todo, los vídeos explicativo(...)"

Trobo a faltar alguna pregunta semblant a: "l'interès per la matèria ha anat..."*Creixent. *No ha variat, segueix sent igual d'alt que al principi. *No ha variat, segueix sent igual de baix que al principi. *Disminuint. La meva resposta seria *Creixent. Ja que al principi ho trobava molt interessant però anava un xic perdut, però ara ja m'ubico millor i li poso més interès!!

Imatges de treballs de:

Marta Alonso Arcas, Andrea Badia, Gemma Batlle Bachs, Clara Castro, Ricardo Fabian Berhouet Maurin, Arnal Calafell Muñoz-Castanyer, Marc Cazes Cortasa, Sara Camacho Rodriguez, Alba Duch, Jordi Estapé Montserrat, Mercè Garcés Ruiz, Judit Gimenez Roig, Aida Gómez Lozano, Albert Ill, Nuria Pujol Marin, Violeta Roca, Fernando Sanchez, Javier Segura Navarro, Núria Sanmartí Ojuel, Maria Verdura Lladós.

Cal indicar que a l'IOC, el professor responsable d'aula, responsable del material,
metodologia i activitats, es coordina amb professorat col·laborador, que l'ajuda a fer el
seguiment i correccions dels treballs dels alumnes. En aquest cas, cal agraïr la
participació als professors/es que durant aquests cursos, en un moment o altre, han
col·laborat a les aules de Cultura Audiovisual fent aquest seguiment dels estudiants:
Xavier Belanche, Ester Ferrando, Marta Roigé i Francesc Casabella.

@lamagdaprofe

mmurill6@xtec.cat

lamagdaprofe@gmail.com

lamagdaprofe

MOLTES GRÀCIES ;)

Magda Murillo març 2016

Cultura Visual-Cultura Audiovisual: Realitat Augmentada i videopresentacions i portafolis augmentats amb estudiants de l'Institut Obert de Catalunya.

By Magda Murillo

Cultura Visual-Cultura Audiovisual: Realitat Augmentada i videopresentacions i portafolis augmentats amb estudiants de l'Institut Obert de Catalunya.

  • 1,916