ROS

@martimorta   #DLP2014

Martí Morta Garriga   Institut de Robòtica i Informàtica Industrial

ROBÒTICA I PROGRAMARI LLIURE

ROBÒTICA

@martimorta   #DLP2014

ROS

APLICACIONS

LIVE!


ROBÒTICA
 

@martimorta   #DLP2014

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

@martimorta   #DLP2014

ROBOT

OBSERVA

DECIDEIX

ACTUA

SENSORS

DADES

ENTRADES

AI

HEURÍSTIQUES

DADES

ACTUADORS

INDICADORS

SORTIDES

MOTORS

LÀSERS

CÀMERES

IMU

CALOR

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

@martimorta   #DLP2014

ROBOTS

SERIE

PARAL·LELS

MÒBILS

HUMANOIDES


ROS
 

@martimorta   #DLP2014

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

@martimorta   #DLP2014

ROBOTS

ROS INSIDE

@martimorta   #DLP2014

FRAMEWORK

LLIBRERIES

EINES

ESTÀNDARDS

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

COMUNICACIÓ

TRANSFORMACIONS

GEOMÈTRIQUES

SLAM

PLANNING

VISUALITZACIÓ 3D

BAGS

roscd, rosrun, ...

MISSATGES

TRANSFORMACIONS

REPx

@martimorta   #DLP2014

COMUNICACIÓ

/node_a

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

/node_b

/node_a/topic

SUBSCRIBER

PUBLISHER

Missatge.msg

Float32.msg  Image.msg  LaserScan.msg  Custom.msg

TOPICS

@martimorta   #DLP2014

COMUNICACIÓ

/node_a

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

/node_b

/node_a/servei

SERVER

CLIENT

Servei.srv

AddTwoInts.srv  Start.srv ...

SERVICES

@martimorta   #DLP2014

ORGANITZACIÓ

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

WORKSPACE

build

devel

src

    package

        src

        Include

        launch

@martimorta   #DLP2014

COMUNITAT

WIKI.ROS.ORG

ANSWERS.ROS.ORG

IRC.FREENODE.COM #ROS

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

 

APLICACIONS
 

@martimorta   #DLP2014

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

@martimorta   #DLP2014

PR2

WILLOW GARAGE

2010 CALIFORNIA

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

@martimorta   #DLP2014

TEO

IRI - CSIC/UPC

BARCELONA

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

@martimorta   #DLP2014

ALTRES

ARDUINO

ANDROID

RASPBERRY PI

BEAGLE BONE

 

LIVE!


LIVE!

@martimorta   #DLP2014

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

@martimorta   #DLP2014

CONCEPTE

ROS

ARDUINO

LED

RGB

POTENCIÒMETRE

SERVO

MOTOR

CÀMERA

PORTÀTIL

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

@martimorta   #DLP2014

CONCEPTE

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

@martimorta   #DLP2014

EN BLOCS

ROBÒTICA  ROS  APLICACIONS  LIVE!

@martimorta   #DLP2014

+INFO

CODI & WIKI

PROGRAMARI USAT

C/C++ (Arduino), Python (ROS), Markdown (Documentació)

ROS, Arduino (Llibreries)

Sublime Text 2 + Arduino IDE (Edició de codi)

github.com (Repositori)

Fritzing (Esquemàtic Arduino)

Inkscape (Esquemàtic general)

slides.com (Presentació)

draw.io (Diagrames de blocs)

Trello (Gestor de tasques)

GRÀCIES!

@martimorta

martimorta@gmail.com

 

www.iri.upc.edu

@IRI_Robotics

 

http://bit.do/barrobotics 

ROS: Robòtica i programari Lliure

By martimorta

ROS: Robòtica i programari Lliure

Presentació pel Dia de la Llibertat de Programari a la Palma de Cervelló el19.9.2014. Codi a: https://github.com/martimorta/DLP2014_ROS

  • 4,707