SQL Magic Tricks

Partitioned Tables, ColumnStore Indexes, In-memory optimized tables and more

SQL - jak to działa?

szybka przypominajka

Heap Table

Clustered Index

Non-clustered Index

Partitioned Tables

Co zyskujemy?

 • Szybsze selecty
 • Szybsze modyfikacje
 • Łatwiejsze zarządzanie indeksami
 • Możliwość tworzenia tabel "stagingowych"
 • Możliwość tworzenia "sliding window"

Partitioned Views

Columnstore Index

Co nam daje Columnstore, gdzie go użyć?

 • Możliwość dużej kompresji danych
 • Możliwość wykonywania szybkich agregacji
 • Średnio opłacalne dla tabel mniejszych niż 102,400 wierszy

In-memory OLTP

In-memory - ograniczenia, zyski, gdzie użyć?

 • Na AzureSQL dostępne tylko w warstwie premium
 • Bez kluczy obcych między tabelami in-memory i on-disk
 • Świetnie sprawdzi się tam, gdzie wykonujemy dużo transakcji na sekundę (BWIN osiągnął 1,2 miliona requestów na sekundę na jednej maszynie)
 • No locks - zamiast locków, SQL korzysta z row versions
 • Możliwość skonwertowanaia stored procedure do natywnie skompilowanej procedury
 • Świetnie sprawdza się z partycjonowaniem (hot, cold)

Przeglądajcie swoje execution plany :)

deck

By Mateusz Turzyński

Loading comments...

More from Mateusz Turzyński