Základy programovania v JavaScripte

Príklady na precvičovanie

Milan Herda, 03/2020

Ak si s Karlom nekreslil/a na piatej hodine, tak pozri sem:

Ak si kreslil/a, choď na ďalší slajd

Daj Karlovi nakresliť zameriavač:

Naprogramuj funkciu, ktorá zistí, či je dané číslo deliteľné 27

let vysledok = jeDelitelne27(3);

console.log(vysledok); // false

vysledok = jeDelitelne27(54);

console.log(vysledok); // true

Takto sa bude tvoja funkcia používať:

Naprogramuj funkciu, ktorá zistí, či je dané číslo deliteľné iným daným číslom

// je číslo 8 deliteľné tromi?
let vysledok = jeCisloDelitelne(8, 3);

console.log(vysledok); // false

vysledok = jeCisloDelitelne(8, 2);

console.log(vysledok); // true

Takto sa bude tvoja funkcia používať:

Daj Karlovi nakresliť obrátenú pyramídu:

Naprogramuj funkciu foobar, ktorá ako argument dostane číslo a vráti:

  • reťazec "foo", ak je číslo deliteľné 3
  • reťazec "bar", ak je číslo deliteľné 5
  • reťazec "foobar", ak je deliteľné zároveň 3 aj 5
  • v ostatných prípadoch vráti naspäť odovzdané číslo
console.log(foobar(1)); // 1
console.log(foobar(2)); // 2
console.log(foobar(3)); // 'foo'
console.log(foobar(4)); // 4
console.log(foobar(5)); // 'bar'
console.log(foobar(12)); // 'foo'
console.log(foobar(15)); // 'foobar'
console.log(foobar(16)); // 16

Dajte Karlovi nakresliť nasledovný nápis:

Školenie JS 2020 - príklady 01

By Milan Herda

Školenie JS 2020 - príklady 01

  • 522