שיתוף פעילויות ומשאבים

בין מורים וקורסים ב...

Moodle

ניווט בין חלופות בעזרת החצים "ימינה" ו "שמאלה"

בכל חלופה, ניווט "מעלה" ו "מטה" להצגת הסבר מורחב

גיבוי + שיחזור

קורס או יחידת הוראה או משאב/פעילות

מתאים למצבים:

 • שיתוף בין שתי מערכות Moodle
 • שיתוף בין שני קורסים של מורים שונים
 • שיתוף בין שני קורסים של אותו מורה
 • שיחזור ממאגר עצמי למידה ציבורי
 • שיחזור מארכיון גיבויים שנתי

גיבוי...

 • גיבוי קורס שלם
 • גיבוי יחידת הוראה (אוסף פעילויות + משאבים)
 • גיבוי משאב או פעילות בודדת

ושיחזור...

 • כקורס חדש
 • מחיקת תכנים בקורס קיים, ושיחזור תוכן הגיבוי 
 • מיזוג תוכן הגיבוי עם קורס קיים

תאור התהליך

* גיבוי + שיחזור = תכנים + פעילות תלמידים
* יבוא = תכנים בלבד

יצוא + יבוא

תוכן משאב או פעילות

מתאים למצבים:

 • שיתוף בין שתי מערכות Moodle
 • שיתוף בין שני קורסים של מורים שונים
 • שיתוף בין שני קורסים של אותו מורה
 • שיחזור ממאגר עצמי למידה ציבורי
 • שיחזור מארכיון גיבויים שנתי

זמין ברכיבים...

משאבים

פעילויות

# ספר

@ ויקי

@ בלוג

@ בוחן / מאגר שאלות

@ אגרון מונחים

# לוח שנה

ניהול

# ספר IMS

# מחוונים - מטלה

# דוחות

# מיומנויות

יבוא קורס משרת "מאגר"

לקורס הנוכחי

בעזרת רכיב "יבוא קורס משרת מרוחק"

מתאים למצבים:

 • בבסיס: שיתוף (איחזור) בין שתי מערכות Moodle
  • שיתוף בין שני קורסים של אותו מורה
  • שיתוף בין שני קורסים של מורים שונים*
  • שיחזור ממאגר עצמי למידה ציבורי*
  • שיחזור מארכיון גיבויים שנתי*

* דורש התאמות קלות בקוד של הרכיב

תאור התהליך

בחירת קורס

תחילת התהליך

בחירת סוג השחזור

בחירת יחידות לימוד או משאבים בודדים

העתקת פעילויות/משאבים

מקורס לקורס באותה מערכת Moodle

בעזרת משבצת "שיתוף משאבים ופעילויות"

מתאים למצבים:

 • שיתוף בין שני קורסים של מורים שונים
 • שיתוף בין שני קורסים של אותו מורה

תאור התהליך

בחירת משאבים

שיחזור ליחידה הרצויה

ניווט לקורס יעד

אחזור קורס משרת Hub

כקורס חדש או מיזוג תכנים לתוך הקורס הנוכחי

מתאים למצבים:

 • שיתוף בין שתי מערכות Moodle
 • שיתוף בין שני קורסים של מורים שונים
 • שיחזור ממאגר עצמי למידה ציבורי
 • שיחזור מארכיון גיבויים שנתי

תאור התהליך

חיפוש עצמי למידה

התנסות (כתלמיד)

שיחזור למערכת הנוכחית

שיתוף פעילויות ומשאבים בין מורים וקורסים במערכת מוודל Moodle

By Nadav Kavalerchik

שיתוף פעילויות ומשאבים בין מורים וקורסים במערכת מוודל Moodle

 • 1,561