צוללים לעומק

עם

Moodle

פורום מוודל במיט"ל ספט' 2016

דוגמאות ורעיונות

לעיצוב הוראה/למידה

ראשי

קטגוריות

ניהול...

פרופיל

קורס1

קורס2

קורס3

התחברות

My

משתמשים

פעילות

ציונים

לוח שנה

הגדרות...

הגדרות

תוכן

דוחות

ציונים

מבנה (חלקי) של מערכת Moodle

Frontpage

 Admin & My

Course

InCourse

Report

כותרת

תוכן הקורס
course format

(תצורת תצוגה)

משבצת
מידע

משבצת
ניווט

משבצת
מידע

Layout = InCourse

כותרת

תוכן הקורס
course format

(תצורת תצוגה)

משבצת
מידע

משבצת
ניווט

משבצת
מידע

סרגל ניווט מערכתי

ניווט בקורס

כותרת

תוכן הקורס
course format

(תצורת תצוגה)

משבצת
מידע

משבצת
ניווט

משבצת
מידע

סרגל ניווט מערכתי

ניווט בקורס

כותרת

תוכן הקורס
course format

(תצורת תצוגה)

משבצת
מידע

משבצת
ניווט

משבצת
מידע

סרגל ניווט מערכתי

ניווט בקורס

Content First

כותרת

תוכן הקורס
course format

(תצורת תצוגה)

משבצת
מידע

משבצת
ניווט

משבצת
מידע

סרגל ניווט מערכתי

ניווט בקורס

Content First

משבצת
מידע

משבצת
ניהול

משבצת
מידע

כותרת

תוכן הקורס
course format

(תצורת תצוגה)

משבצת
מידע

משבצת
ניווט

משבצת
מידע

סרגל ניווט מערכתי

ניווט בקורס

משבצת
מידע

משבצת
מידע

כותרת

משבצת
מידע

סרגל ניווט מערכתי

ניווט בקורס

משבצת
מידע

משבצת
מידע

Report - layout

 

דוחות
מידע טבלאי

גליון ציונים

בדיקת מטלות

רשימת משתמשים

כותרת

תוכן הקורס
course format

(תצורת תצוגה)

משבצת
מידע

משבצת
ניווט

סרגל ניווט מערכתי

ניווט בקורס

משבצת
מידע

כלים לניווט ואיחזור מידע בקורס

מנגנון הדרכה מקוון - תרחישי הדרכה פדגוגיים

שילוב וידאו
(& אינטראקטיבי)
בקורס

כלי וידאו במוודל

No Google drive? Click the image to download the map, and navigate into https://www.mindmup.com/ and open/import it

VideoFile

חיפוש במאגר
WP VOD

ניהול שרת Wordpress VOD

Interactive Video
H5P

H5P in Moodle

למידה בעזרת ניידים (Mobile) בכיתה

http://themes.moodlemagic.info

Moodle mobile course

צוללים לעומק עם Moodle

By Nadav Kavalerchik

צוללים לעומק עם Moodle

צוללים לעומק עם Moodle

  • 1,442