Title Text

Arviointi ja
käänteinen oppiminen käytännössä

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_savit18

Lämmittely

Venyttely

Syöpöttely

Herkistely

Työskentely

Päivän ohjelma

Aivopesua ja aforismeja

"Yksi mielestäni parhaista elämänviisauksista on se, että ihmiset ovat kanssasi samaa mieltä, jos he ovat entuudestaan samaa mieltä. Ihmisten mielipiteitä ei voi muuttaa."
–Frank Zappa

LÄMMITTELY

Treenikirjoittaminen

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

Opin parhaiten kun...

 

 1. Älä pysäytä kirjoittamista.
 2. Ei itsekritiikkiä.
 3. Antakaa ajatuksen kulkea vapaasti, saa rönsyillä aiheesta.

 

Opin parhaiten kun...

Treenikirjoittaminen

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

 • Lue kirjoittamasi uudestaan ja ympyröi tai alleviivaa sieltä 2-3 olennaista tai oivaltavaa asiaa
 • Keskustelkaa ryhmässänne näistä oivalluksista

Treenikirjoittaminen

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

Omat tavoitteet

 1. Omat oppimistavoitteeni koulutuspäivässä ovat…
  (tiedolliset tavoitteet)
 2. Haluaisin oppia myös seuraavia taitoja...
  (taidolliset tavoitteet)
 3. Kun ajattelen edellistä koulutuspäivää, oppimisessani ja työskentelyssäni toimivat hyvin…
 4. Verrattuna edelliseen koulutuspäivään yritän parantaa oppimiseni laatua tekemällä paremmin seuraavat asiat…
 • Keskustele 2-5 hengen ryhmissä omista tavoitteistasi
 • ”Varasta” itsellesi hyviä tavoitteita, joita keskustelun yhteydessä tulee ilmi.

 

Keskustelkaa myös, miltä omien tavoitteiden asettaminen tuntui.

Omat tavoitteet

VENYTTELY

"Mitä on Flipped learning eli käänteinen oppiminen ja miksi minun pitäisi olla kiinnostunut siitä?"

"Miten ryhmät ja itseohjautuvuus toteutetaan, jos kyseessä on hyvin eritasoisia oppijoita tai monella on tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmia?"

"Kuinka se saadaan toimimaan normaalikokoisessa luokassa (käytettävissä olevin resurssein),  jossa oppijoita - eri tasoisia ja eri tavoin motivoituneita - riittää?"

Videoita käytännöstä: bit.ly/koulukorjaamo

"Millä tavoin saadaan oppilaan potentiaalista suurempi osa käyttöön eli miten oppimistuloksia saadaan parannettua?"

Oppimisen ydinajatukset:

1. Työ

"Oppiminen on kovan ja sinnikkään työn tulosta." 

Oppimisen ydinajatukset:

2. Yhteistyö

"Sosiaalinen vuorovaikutus on kehityksellisesti kaikkein korkeimpien toimintamuotojen perustana."
- Vygotsky

Oppimisen ydinajatukset:

3. Ohjaus

"Suuntaa arviointisi kohti arvojasi"
- Steven Edwards

Oppimisen ydinajatukset:

4. Tulokset

"The greatest effects on student learning occur, when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers."

- John Hattie

Kaikkein tärkeimmät työkaluni

 1. Tavoitteet
 2. Palaute

Esim: Google Sheets

Esim: Google Sheets

Esim: Google Sheets

Esim: Google Sheets

Esim: Google Sheets | dy.fi/t6

"Kuinka tätä voi parhaiten soveltaa alakoululaisten kohdalla kun omatoiminnan ohjaus on vielä suuri opettelun ja harjoittelun kohde?"

"Kuinka suuri riski jonkin asian oppimiseen "väärin" on olemassa kun oppilaan etenevät omaa tahtiaan, miten tätä sujuvasti koulun arjessa voi ja ehtii ennaltaehkäistä?"

HS 30.8.2018

"tarvitsemme vastaisuudessa ennennäkemätöntä oppimis- ja uudistumiskykyä sekä taitoa säilyttää henkinen tasapaino jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuudessa.

Nämä eivät ole olleet ihmisen parhaita vahvuuksia nuoruusvuosien jälkeen. Kun elinikä pitenee, maksimaalista muutosvalmiutta tarvitsee viisikymppinenkin."

Arvioinnin kahleiden avaaminen 1/6

"Miten arvioida ja arvostella lukiolaisen suoriutumista kannustavasti mutta kaunistelematta, jos taidot ovat heikot?"

Arvioinnin kahleiden avaaminen 2/6

Arvioinnilla on kaksi laajempaa tehtävää:

 • kannustaa ja ohjata opiskelijoiden oppimista
 • antaa luotettavaa kriteeripohjaista tietoa oppilaiden osaamistasosta arviointihetkellä

Arvioinnin kahleiden avaaminen 3/6

Ouakrim-Soivio (2013)

Arvioinnin kahleiden avaaminen 4/6

Arvioinnin kahleiden avaaminen 5/6

Ouakrim-Soivio (2013)

Arvioinnin kahleiden avaaminen 6/6

HERKISTELY

Näin arvioin - konkretiaa, konkretiaa ja konkretiaa

Näin arvioin - konkretiaa, konkretiaa ja konkretiaa

OPPIMISJAKSON ALUSSA

Arviointityökalut 1-5: turvallisuuden tunne onnistuneen itse- ja vertaisarvioinnin perustana

OPPIMISJAKSON AIKANA

Arviointityökalut 6-8: Jatkuva itse- ja vertaisarviointi on jatkuvan arvioinnin tärkein peruspilari

OPPIMISJAKSON PÄÄTTEEKSI

Arviointityökalut 9-11: Itse- ja vertaisarviointi jakson lopussa luo edellytyksiä pitkäjänteiselle opiskelutaitojen kehittymiselle

TYÖSKENTELY

Lähde: Markus Humaloja

Lähde: Markus Humaloja

Lähde: Hanna-Maria Partanen

bit.ly/eduhakkerit_sheetspohjat

Title Text

Uudistuva

arviointikulttuuri

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_diak18

Extra: "Google Sheets"

Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla

Osa I - työkalun esittely ja käyttö

Osa II - työkalun rakentaminen

Osa III - humanistiset oppiaineet

Extra: "Google Sheets"

dy.fi/t6

Esim: Google Sheets

Extra: "Google Sheets"

Arviointi ja käänteinen oppiminen käytännössä

By Opetus.tv

Arviointi ja käänteinen oppiminen käytännössä

 • 979
Loading comments...

More from Opetus.tv