• Arvioinnista - Kempele 8.9.2021, Pekka Peura

 • Etäopettajaksi-koulutus – Lahti 1.9.2021

 • FY1/4: Luku 4 (LOPS2021)

 • FY1/3: Luku 3 (LOPS2021)

 • FY1/2: Luku 2 (LOPS2021)

 • GeoGebra in the physics classroom #IGCI2021

 • Dynaaminen geometria I K2021 - Avaruusgeometria

 • Dynaaminen geometria I K2021 - Tasogeometria

 • Assessment – Dialog 2021

 • KE3: Reaktioyhtälön laskennallinen soveltaminen

 • Logaritmi

 • Analyyttinen geometria

 • Vantaan tutoreiden suunnittelu ja koulutuspäivä 8.12.2020 - Pekka Peura

 • Avaruusgeometria

 • Monikulmio

 • Digitaalinen opettajuus, tekoäly oppimisessa ja digiajan tiimiopettajuus 3.12.2020

 • deck

 • Ajatuksia arvioinnista ja omia käytäntöjä - siistitty

 • Ajatuksia arvioinnista ja omia käytäntöjä

 • Käänteinen oppiminen käytännössä 29.9.2020

 • MAA12:

 • Pohjanmaan ruotsinkieliset lukiot 12.9.2020 video

 • KE4: Materiaalit ja teknologia 3/4

 • KE4: Materiaalit ja teknologia

 • MAB5: 5/5 Riippuuko asia toisesta toisesta asiasta?

 • KE2 3/6: Analyysimenetelmät ja kemiallinen kaava

 • Dynaaminen geometria I K2020 - Avaruusgeometria

 • LOPS 2019 MAA

 • Dynaaminen geometria I K2020 - Tasogeometria

 • MAB5: Todennäköisyys ja tilastot

 • Kivikautinen oppiminen ja digitaalinen opettajuus

 • MAA11/1

 • deck

 • Dynaaminen geometria I K2020

 • Copy of KE1: 2/4 Atomi ja alkuaine

 • EYL + Digital + Flipped learning in STEM (11/2019)

 • Copy of MATEMATIIKKA TVT LOPS MAOL 4/2018

 • MAOL 2019: Arviointi LOPS2021

 • Kun kaikki muuttuu, mikä aina säilyy

 • Pekka Peura – Riko oppimisen myytit

 • 21st Century Skills

 • Pekka Peura 1.10.2019

 • Lukiokurssin arviointi nyt ja tulevaisuudessa S2019

 • FY1/4EXTRA: Liike

 • FY6/1: Sähkömagneettinen säteily

 • FY1/7: Maailmankaikkeus

 • FY1/6: Aine ja vuorovaikutukset

 • Pekka Peura & Esko Kilpi

 • Oppimisen näkyväksi tekeminen – Visible Learning

 • Kun kaikki muuttuu, mikä aina säilyy – oppimisen perusta ja työkaluja

 • FY1/5: Dynamiikka

 • FY1/4: Liike

 • FY1/3: Mittauksista malleihin

 • FY1/2: Mittaaminen

 • Copy of GeoGebra in the physics classroom #NGGN2019

 • Digital matriculation exam in Finland - what have we learned? #NGGN2019

 • GeoGebra in the physics classroom #NGGN2019

 • MAA10/5: Tilastot

 • MAA10/6: Keski- ja hajontaluvut

 • MAA10: Normaalijakauma, vol 1

 • Arviointikulttuurin kehittyminen - käytäntöjä ja työkaluja

 • EYL - Fysiikan opiskelu S2019

 • EYL - 1. vanhempainilta 5.9.

 • Opetus- ja arviointikulttuurin kehittyminen

 • MAA10/4: Kombinatoriikka

 • MAA10/2: Geometrinen todennäköisyys

 • Pedagogisia näkökulmia opetuksen tulevaisuudesta

 • LUMATIKKA - Dynaamiset esitystavat

 • Lukkarin koulun veso 3.6.2019

 • Oppilaan huomioiminen yksilönä sekä sähköiset arviointi- ja ohjaustyökalut

 • CERN2019

 • Self-evaluation for differentiation – learner centred teaching “Changing how teachers think about teaching”

 • Arviointikulttuurin muutos, arvioinnin yksilöllistäminen ja pedagogisen muutoksen jalkauttaminen

 • Copy of MAB5: Frekvenssit

 • Pekka Peura 2.5.2019

 • Työkaluja opettamiseen ja ohjaamiseen

 • Käänteinen oppiminen teoriassa ja käytännössä – Peura

 • GeoGebra yläkoulussa

 • Kun kaikki muuttuu, mikä säilyy – opettamisen kolme kivijalkaa

 • Eduhakkerit: Sähköiset testit + ohjelmisto-ohjeita K2019

 • Eduhakkerit: Digitaalinen arviointi K2019

 • LUMATIKKA LOPS TVT

 • Arvioinnin (palautteen) merkitys oppimiselle ja oppimista tukeva tavoitetietoisuus

 • Varia 12.3.2019

 • Flipped learning in STEM (2/2019)

 • Formatiivinen arviointi

 • Dynaamiset esitystavat

 • Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden digitalisoiminen

  päivitetty 27.11.2017

 • ISV 2019

 • Dynaaminen geometria

 • LUMATIKKA - Matematiikan TVT-taidot

 • Formatiivinen arviointi

 • Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 2019 – päivä 1, Pekka Peura

 • FY5/16: Aaltoliikkeen perusyhtälö, esimerkkejä

 • FY5/8: Esimerkkejä gravitaatiosta

 • FY1/4: Mallit

 • FY5/1: Jaksollinen liike

 • Espoo yhteislyseo & ICT & Learning

 • Flipped learning in STEM (5/2018)

 • Matematiikan opetuksen tulevaisuus

 • Case: Kunskapsskolan

 • Opiskelijoiden yksilöllinen huomioiminen käytännössä

 • GeoGebra-mielikuvitus rajana

 • Käänteinen oppiminen ja arviointikulttuurin kehittäminen

 • Kohtaamattomuus on koulujärjestelmämme pahin puute

 • Kaikkien (lahjakkaiden ja muiden) oppijoiden huomioiminen kouluopetuksessa

 • FY1/10: Atomimalli

 • MAY1: Funktio

 • FY1/5: Keskinopeus

 • MAY1: Eksponenttiyhtalö ja logaritmi

 • MONIPUOLINEN JA YKSILÖLLINEN ARVIOINTI OPPIMISEN OHJAUKSESSA – KONKRETIAA JA TOIMIVIA KÄYTÄNTÖJÄ

 • GeoGebra-mainos

 • Copy of GeoGebra - mielikuvitus rajana

 • Copy of GeoGebra - Esimerkkejä (Hellsten 1/2018)

 • Oppimisen arvioinnin haastaminen – itsearvioinnin merkitys oppijana kasvamisessa

 • Flipped learning in STEM (5/2018)

 • FY1/2: Fysiikan suurejärjestelmä

 • FY1/1: Fysiikka luonnontieteen 2018

 • FY1/0: Kurssista (S2018)

 • Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen sekä arviointikulttuurin kehitys

 • Työkaluja yksilöllisen oppimisen huomioimiseen

 • Arviointi ja käänteinen oppiminen käytännössä

 • Copy of MAOL Digiaineistot: Digitaaliset aineistot opetuksessa (VANTAA)

 • FY1/2: Fysiikan suurejärjestelmä

 • MAA5 Analyyttinen geometria 5/5

 • Formatiivinen arviointi ja G-Suite

 • MAB6 Talousmatematiikka 4/4

 • MAA5 Analyyttinen geometria 4/5

 • MAB6 Talousmatematiikka 3/5

 • MAOL Digiaineistot: Ajankohtaisia näkökulmia matematiikan opetukseen (VANTAA)

 • MAOL Digiaineistot: Digitaaliset aineistot opetuksessa (VANTAA)

 • Käänteinen oppiminen käytännössä ja arviointi

 • FY3: Sähköinen voima

 • Opetus- ja arviointikulttuurin muutos

 • Opetus- ja arviointikulttuurin muutos

 • MAOL Digiaineistot: Ajankohtaisia näkökulmia matematiikan opetukseen (IISALMI)

 • MAOL Digiaineistot: Digitaaliset aineistot opetuksessa (IISALMI)

 • MAB6: Talousmatematiikka 2/5

 • MAA5 Analyyttinen geometria 3/5

 • MAA5 Analyyttinen geometria2/5

 • MATEMATIIKKA TVT LOPS MAOL 4/2018

 • MATEMATIIKKA MAOL 4/2018

 • MAA JA TVT MAOL 4/2018

  15.11.2016 Sähköinen arviointi matemaattisissa aineissa. 17.2.2017 päivitetty

 • YOOJOO MAOL 4/2018

 • MAA5: Analyyttinen geometria 1/5 Itseisarvo

 • MAB6: Talousmatematiikka 1/5 Raha

 • MAB6: Talousmatematiikka 0/5

 • Uudistuva arviointikulttuuri

 • Matematiikka - poimintoja

 • HY - Hellsten 15.3.2018

 • Dynaaminen Geometria 2 - aloitus

 • Osaamista ja oppimista tukeva arviointi verkko-opetuksessa

 • KE2: Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

 • Copy of KE2 - Hapetusluvut ja yhdisteen kaava

 • ICT+STEM+ABITTI in Finnish upper secondary schools

 • MAB5: Tilastot ja todennäköisyys 3/3

 • Dynaaminen Geometria I - aloitus

 • MAA TVT HAASTEET

  15.11.2016 Sähköinen arviointi matemaattisissa aineissa. 17.2.2017 päivitetty

 • KE2 1/6: Atomin rakenne

 • MAB5: Tilastot ja todennäköisyys 2/3

 • MAB5: Tilastot ja todennäköisyys 1/3

 • GeoGebra - Esimerkkejä (Hellsten 1/2018)

 • MAA2: Sovellus

 • MAA2: Epäyhtälö

 • FY1/7: Kiihtyvyys 2017

 • KE3: Kemialliset reaktiot 4/5

 • MAA2: Potenssiyhtälö

 • MAOL Digiaineistot: Ajankohtaisia näkökulmia matematiikan opetukseen

 • MAOL Digiaineistot: Digitaaliset aineistot opetuksessa

 • KE7 YO-ohjeita

 • FY5/2: Esimerkkejä

 • KE3 3/5 Reaktioyhtälö ja sen käyttö

 • FY5/1: Jaksonaika, taajuus, amplitudi

 • Abitti-ohjeita

  päivitetty 27.11.2017

 • YTL vastauksia MAFYKE

  27.11.2017 päivitetty

 • TVT lukiokursseilla MAFYKE

  päivitetty 27.11.2017

 • Johdantoa...

 • ARVIOINTI

  Marja Tamm & Lauri Hellsten

 • MAA esimerkkitehtävät

 • FY Simulaatiot

 • MAA TVT HAASTEET

  15.11.2016 Sähköinen arviointi matemaattisissa aineissa. 17.2.2017 päivitetty

 • MAA YO

  15.11.2016 Sähköinen arviointi matemaattisissa aineissa. 17.2.2017 päivitetty

 • LOPS + TVT (vain) + MAA

 • LOPS + TVT + MAA

 • FY TVT + FY YO

 • Digitaaliset ylioppilaskokeet matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa

  27.11.2017 päivitetty

 • LOPS + TVT + MAFYKE

  27.11.2017 päivitetty

 • Copy of MAOL TVT:n pedagoginen hyödyntäminen... 2017

 • KE3 2/6: Kaasut ja kaasulait

 • KE3 1/6: Reaktiot ja energia

 • Flipped learning in STEM

 • Lukioarvointi, päivä 1, Helsinki

  Marja Tamm & Lauri Hellsten

 • Yksilöllinen oppiminen fysiikassa

 • GeoGebra - mielikuvitus rajana

 • KE1 4/4: Aineiden ominaisuudet

 • KE4: Polymeerit

 • MAOL DIgiaineistot: Digitaalisten aineistojen hyödyntäminen tehtävänlaadinnassa ja vastaamisessa

 • MAOL Digiaineistot: Muutokset matematiikan opetuksessa

 • H

 • MAFYKE Kuninkaantien lukio

 • Fysiikan simulaatiot

 • Matematiikan digitaalinen ylioppilaskoe ja esimerkkitehtävät

 • Copy of Pro Tip: Iframe Backgrounds

  Learn how you can embed content from other websites behind your slides.

 • ICT+STEM in Finnish upper secondary schools

 • 2/5 KE4: Hapettuminen ja pelkistyminen

 • 1/5 KE4: Metallit

 • KE1: 1/4 Kemiaa kaikkialla

 • MAA6: Funktio

 • Eduhakkerit: Dynaaminen itsearviointi osa 3

 • MAA18 - ajatuksia

 • KE1: 3/4 Kemialliset sidokset

 • KE1: 2/4 Atomi ja alkuaine

 • KE1: 1/5 Yläkoulun kemian kertaus

 • EYL - 2A

 • GeoGebra simulaatiot

 • FY3: S2009 T7

 • CERN

 • MAOL Arviointi ja matematiikan LOPS

 • MAOL Teknologia matematiikan ratkaisuissa

  15.11.2016 Sähköinen arviointi matemaattisissa aineissa. 17.2.2017 päivitetty

 • MAOL Matematiikan digitaalinen ylioppilaskoe

  15.11.2016 Sähköinen arviointi matemaattisissa aineissa. 17.2.2017 päivitetty

 • MAOL LOPS + TVT matematiikassa

 • MAOL matematiikan sisällöt + tavoitteet ja LOPS

 • MAOL TVT:n pedagoginen hyödyntäminen... 2017

 • MAOL TVT fysiikassa ja kemiassa

 • MAOL TVT:n pedagoginen hyödyntäminen... 2017

 • HY Lukiomatematiikka / TVT näkökulmia

 • Copy of Turku / Teknologia matematiikan ratkaisuissa

  15.11.2016 Sähköinen arviointi matemaattisissa aineissa. 17.2.2017 päivitetty

 • Tampere / Poimintoja TVT fysiikassa

 • Turku / Yksilöllinen oppiminen ja itsearviointi

 • Copy of Polku-verkkopalvelu ja ohjattu itsearviointi #LUMA

 • Copy of Sähköinen itse- ja vertaisarviointi, Tamm ja Hellsten

 • Turku / Sähköiset testit + ohjelmisto-ohjeita

 • Turku / Arviointi ja LOPS

 • Turku / Digitaalinen ylioppilaskoe

  15.11.2016 Sähköinen arviointi matemaattisissa aineissa. 17.2.2017 päivitetty

 • Turku / Teknologia matematiikan ratkaisuissa

  15.11.2016 Sähköinen arviointi matemaattisissa aineissa. 17.2.2017 päivitetty

 • Turku / Teknologian hyödyntäminen opetuksessa

 • Turku / LOPS + TVT matematiikassa

 • MA + FY TVT 2017

 • MAB3/1: Peruskäsitteitä

 • #YOOJOO ja polku #ITK2017

 • FY2/14: Höyrystymis ja sulamislämpö (LOPS2016)

 • FY2/10: Lämpökapasiteetti (LOPS2016)

 • FY2/13: Kiehuminen (LOPS2016)

 • FY2/12: Faasidiagrammi (LOPS2016)

 • FY2/11: Olomuodon muutokset ja energia (LOPS2016)

 • MAA3/5: Ympyrä

 • FY2/9: Kaasulait (LOPS2016)

 • Matematiikka + TVT

  15.11.2016 Sähköinen arviointi matemaattisissa aineissa. 17.2.2017 päivitetty

 • MAA3/4: Sinilause, kosinilause

 • Copy of Pythagoraan lause - testailua