Title Text

Arviointikulttuurin muutos, arvioinnin yksilöllistäminen ja pedagogisen muutoksen jalkauttaminen

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_rov19

 • Formatiivinen arviointi
 • Tavoitteiden merkitys arvioinnin ja opetuksen yksilöllistämisessä
 • Omien arviointityökalujen rakentaminen ja tuottaminen
 • Käytännön esimerkkejä erilaisista konkreettisista sähköisistä formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin työkaluista
 • Työkaluja pedagogisen muutoksen jalkauttamiseen ja ohjaamiseen omassa työyhteisössä

KOULUTUKSEN TEEMOJA

 

 1. Älä pysäytä kirjoittamista.
 2. Ei itsekritiikkiä.
 3. Antakaa ajatuksen kulkea vapaasti, saa rönsyillä aiheesta.

 

"Opin parhaiten kun..."

TREENIKIRJOITTAMINEN

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

 • Lue kirjoittamasi uudestaan ja ympyröi tai alleviivaa sieltä 2-3 olennaista tai oivaltavaa asiaa
 • Keskustelkaa ryhmässänne näistä oivalluksista

TREENIKIRJOITTAMINEN

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

ARVIOINTI

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa."

(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)

"Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin."

Perusopetuslaki 628/1998
POPS 2014
Lukiolaki 629/1998

LOPS 2015

ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI???

FORMATIIVINEN ARVIOINTI ON...

 • oppimisen aikana ja oppimista varten tehtävää arviointia.
 • Sen avulla voidaan kerätä tietoa oppimisen sen hetkisestä tilanteesta luokkahuoneessa.
 • Arviointia seuraavan palautteen tulisi sekä tukea, motivoida, kannustaa ja edistää oppilaan oppimista että auttaa opettajaa ohjaamaan opetusta oikeaan suuntaan.
 • Se voi olla itsearviointia, vertaisarviointia tai opettajan suorittamaa arviointia.

FORMATIIVINEN ARVIOINTI...

 • kehittää oppilaan oppimista, kunhan seuraavat kolme periaatetta toteutuvat: oppilaan tulee olla motivoitunut, hänellä tulee olla riittävät taustatiedot opittavasta aiheesta ja opetuksen tulee ohjata oppilasta ajattelemaan omaa oppimistaan.

voi olla sitä, kun

 • oppilas itse pohtii omaa oppimistaan, osaamisen tasoa ja oppimistapojaan, ja tekee sen perusteella esimerkiksi asenne- tai työtapamuutoksia.

 • opettaja testaa erilaisin menetelmin, mitä oppilaat ovat oppineet, ja tulosten avulla kehittää opetustaan.

FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TAVOITE...

"on auttaa oppilasta hahmottamaan polku, pysymään polulla sekä varman eksymisen jälkeen löytämään polku yhä uudelleen ja uudelleen."

PALAUTE

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

MOTIVAATIO

OPPIMINEN

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

"OPPIMINEN ON KOVAN JA SINNIKKÄÄN TYÖN TULOSTA."

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

"HAND > HEART > HEAD"

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

-LEV VYGOTSKY

0 tietämys

aktuaalinen kehitystaso

potentiaalinen kehitystaso

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

VOIMAKKAASTI ERITYTTÄVÄ OPETUS

b.socrative.com

room: pp

VÄLIPALA: PEER INSTRUCTION

VÄLIPALA: PEER INSTRUCTION

KAIKKEIN TÄRKEIMMÄT TYÖKALUNI

 1. TAVOITTEET
 2. PALAUTE

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS | dy.fi/t6

Lähde: Markus Humaloja

0 tietämys

OSAMISTASOERO

aloita tästä

etene omaan tahtiin

opettajan tukemana

MITÄ KAIKKEA VOI OSATA

GOOGLE SHEETS OPETUSVIDEOT

Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla

Osa I - työkalun esittely ja käyttö

Osa II - työkalun rakentaminen

Osa III - humanistiset oppiaineet

"Itseohjautuvuus ei ole kasvatuksen keino vaan kasvatukselle asetettu tavoite."

-Marika Toivola

ITSEOHJAUTUVUUS

Arvioinnilla on kaksi laajempaa tehtävää:

 • kannustaa ja ohjata opiskelijoiden oppimista
 • antaa luotettavaa kriteeripohjaista tietoa oppilaiden osaamistasosta arviointihetkellä

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  1/6

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  2/6

(Ouakrim-Soivio 2013)

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  3/6

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  4/6

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  5/6

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  6/6

NÄIN ARVIOIN – KONKRETIAA, KONKRETIAA JA KONKRETIAA

ALOITA TOUKO- TAI ELOKUUSSA 2019

Title Text

Arviointikulttuurin muutos, arvioinnin yksilöllistäminen ja pedagogisen muutoksen jalkauttaminen

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_rov19

Arviointikulttuurin muutos, arvioinnin yksilöllistäminen ja pedagogisen muutoksen jalkauttaminen

By Opetus.tv

Arviointikulttuurin muutos, arvioinnin yksilöllistäminen ja pedagogisen muutoksen jalkauttaminen

 • 674
Loading comments...

More from Opetus.tv