KE2: Ihmisen ja elinympäristön kemiaa 3/5

YHDISTEEN KAAVA

Erilaisia malleja

 • kalottimalli
 • pallotikkumalli
 • rakennekaava
 • tiivistetty rakennekaava
 • viivakaava
 • kolmiuloitteinen rakennekaava
 • suhdekaava
 • empiirinen kaava
 • molekyylikaava
 • ionikaava
 • varausmallijakauma

Empiirinen kaava = suhdekaava

 • ilmoittaa yhdisteessä olevien ionien ainemäärien pienimmät kokonaislukusuhteet
 • voidaan laskea, kun tunnetaan reagoivien alkuaineiden massat
 • saatu kokeellisella tutkimuksella

Molekyyliyhdisteen kaavat

Suhdekaava

 • ilmoittaa alkuaineatomien ainemäärien pienimmän kokonaislukusuhteen
 • useilla eri yhdisteillä voi olla sama suhdekaava
 • voidaan laskea, kun tiedetään kunkin alkuaineen osuus yhdisteessä
 • Esimerkki: etyynillä C2H2 ja bentseenillä C6H6 on hiiltä ja vety on suhteessa 1:1 eli suhdekaava on molemmilla (CH)x

Molekyylikaava

 • ilmoittaa, kuinka monta kunkin alkuaineen atomia yhdessä molekyylissä on
 • voi olla sama useille eri yhdisteille, esimerkiksi etanolin ja dietyylieetterin molekyylikaava on C2H6O
 • täytyy tietää yhdisteen suhdekaava ja suhteellinen molekyylimassa / moolimassa

Rakennekaava

 • ilmoittaa, miten atomit ovat sitoutuneet molekyylissä
 • jokaisella yhdisteellä oma rakennekaavansa
 • pitää tietää molekyylin yhdistetyyppi, jotta rakennekaavan voi selvittää

etanoli

dietyylieetteri

Copy of KE2 - Hapetusluvut ja yhdisteen kaava

By Opetus.tv

Copy of KE2 - Hapetusluvut ja yhdisteen kaava

 • 1,077
Loading comments...

More from Opetus.tv