Höyrystyminen

Neste voi höyrystyä joko haihtumalla tai kiehumalla.

Aine voi höyrystyä, vaikka se ei olisi kauttaaltaan kiehumispisteessä.

Haihtuminen

Haihtuminen tarkoittaa nesteen höyrystymistä nesteen pinnasta.

Haihtumista tapahtuu kaikissa lämpötiloissa.

Asiassa oleva neste höyrystyy ja höyrystynyt neste tiivistyy takaisin nesteeksi.

Tällöin höyryä kutsutaan kylläiseksi höyryksi ja astiassa olevaa painetta kylläisen höyryn paineeksi.

Kastepiste tarkoittaa lämpötilaa, jossa vesihöyryä sisältävän kaasun suhteellinen kosteus on 100 %.

 

Kaasu on vesihöyryn kyllästämää jolloin haihtuminen ja tiivistyminen ovat tasapainossa.

Kastepiste

CC BY SA 3.0 GregBenson

Luonnossa lämpötilan laskeminen kastepisteeseen ja sen alle näkyy mm. pilvien ja pintasumujen muodostumisena jolloin ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy jäähtymisen seurauksena pisaroiksi.  

Kastepiste

CC BY SA 4.0 Sb2s3

Haihtuminen

Dynaamisessa tasapainotilassa  nesteen höyrystyminen ja tiivistyminen on yhtä runsasta.

Suljetussa astiassa oleva neste ja siitä syntyvä kaasu saavuttavat dynaamisen tasapainotilan.

Haihtuminen

Tällöin nesteen sisäinen höyrynpaine on pienempi kuin ulkoinen paine

Huonelämpötilassa olevasta mehulasista nesteen pinnalta tapahtuva haihtuminen on paljon runsaampaa kuin tiivistyminen.

kiehuminen

Kiehuminen tapahtuu lämpötilassa, jossa nesteen sisäinen höyrynpaine on yhtä suuri tai suurempi kuin ulkoinen paine.

Kun neste kiehuu, niin höyrystymistä tapahtuu kaikkialla nesteessä.

Kiehumisen aikana nesteen lämpötila ei muutu.

FY2/13: Kiehuminen (LOPS2016)

By Opetus.tv

FY2/13: Kiehuminen (LOPS2016)

  • 1,124
Loading comments...

More from Opetus.tv