Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio

Marja Tamm, Helsingin kielilukio, MAOL ry

 

 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin
 2. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi
 3. Nopeutetaan siirtymistä työelämään
 4. Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta
 5. Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi
 6. Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

 

 

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi 2015–2019, Hallituksen julkaisusarja 2/2016  

Kärkihankkeet:

Osaaminen ja koulutus

Sähköinen PISA

 

 • 2006 Ensimmäiset kansainväliset tietokonepohjaiset PISA arvioinnit tehtiin Science-aineissa Islannissa, Tanskassa ja Koreassa.
 • 2009 tehtiin digitaalisen lukemisen PISA arvioinnit 17 maassa
 • 2012 PISA-kokeissa testattiin dynaamisten ongelmanratkaisutaitojen tietokonepohjaista testaamista 44 maassa 85 000 oppilaalla.
 • 2015 Sähköiset PISA-kokeet.

(OECD 2014 & OECD 2016)

Digitaalinen arviointi

-Mitä uutta?

 

@Marja Tamm, 30.03.2017 

 • koneella kirjoittaminen, teksti ja matemaattinen notaatio
 • kuvat ja visuaalinen ilmaisu, muokkaaminen, täydentäminen ja tuottaminen
 • videot, simulaatiot ja animaatiot
 • puheentunnistus (puhuttu kielitaito)
 • ohjelmistojen hyödyntäminen vastauksen tuottamisessa
 • Aineistojen ja datan käsittely
 • Automaattinen tarkistus monivalinnoissa yms.
 • Pistemäärät ja kokeen rakenne muuttuvat (osassa oppiaineista)
 • uudet tehtävätyypit

Tutkimus

kurssiarvosanat ja yo-koe

Useimmissa oppiaineissa lukiokurssien ja ylioppilaskokeen arvosanat ovat koulutasolla yhteydessä toisiinsa.

 • Erot koulujen välillä huomattavia.
 • Ero suurempi yleisissä kirjoitettavissa aineissa (AI, MAA, ENA)
 • Esim. "pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta C arvosanan saaneiden kokelaitten lukiokurssien arvosanakeskiarvo vaihteli kouluittain välillä 5,1 – 7,3."

Lähde: https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/Digabi-II-Kupiainen.pdf

Teknologiateollisuus ry.

"Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään tieto- ja viestintäteknologiasta sekä käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti niin itsenäisessä kuin yhteisöllisessäkin työskentelyssä."

5.1 Opetuksen yleiset tavoitteet

LOPS 2016

”Matematiikan opiskelussa hyödynnetään muun muassa dynaamisen matematiikan ohjelmistoja, symbolisen laskennan ohjelmistoja, tilastoohjelmistoja, taulukkolaskentaa, tekstinkäsittelyä sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia tiedonlähteitä”

5.6 Matematiikka

"Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa."

5.9 Fysiikka, 5.10 Kemia

 

Esim. MAA2

Esim. MAA6

Määritä laskemalla paraabelille \( y=x^2-4x+13 \) kohtaan \( x=2 \) piirretyn tangentin yhtälö

Esim. MAA3

Esim. MAA4

Kolme ympyrää sivuaa toisiaan oheisen kuvion mukaisesti. Ympyröiden keskipisteet ovat A, B ja C ja niiden säteet ovat samassa järjestyksessä 1, 2 ja 3. Mikä on ympyröiden väliin sijoitetun mahdollisimman suuren ympyrän keskipiste ja säde?
Anna vastauksessa tarkat arvot.

Esim. MAA5

Esim. MAB3

Esim. MAB4

MAA2: Binomikaavat

MAA2: Binomikaavat

Esim. MAY1 & GeoGebra Groups

Esim. MAY1 & GeoGebra Groups

Esim. vMAB1 & Itsearviointi

Esim. MAA2 & Itsearviointi

Sähköiset materiaalit?

Sähköinen oppikirja

O365

Google

Simulaatiot

Simulaatiot

Makrotaso

Mikrotaso

 1. Tilavuus kasvaa

 2. Muuttuuko lämpötila?

 3. Pallo tuntuu kovemmalta

 

 1. Kaasumolekyylien määrä pallon sisällä kasvaa

 2. Liikkuvatko molekyylit aiempaa hitaammin vai nopeammin?

 3. Kaasumolekyylit törmäilevät kalvon sisäpintaan useammin 

Concord Molecular Workbench 

Openclipart

Tietokoneavusteiset mittaukset + simulaatiot

GeoGebra

Käsitekartat

Kuvaajat ja graafit

Esim. FY5 & Itsearviointi

Esim. FY2 & TI Nspire

Ohjeita Abitti-ohjelmistojen käyttöön fysiikan näkökulmasta.

bit.ly/fyohjeita

MAOL TVT:n pedagoginen hyödyntäminen... 2017

By Opetus.tv

MAOL TVT:n pedagoginen hyödyntäminen... 2017

 • 1,847
Loading comments...

More from Opetus.tv