elektroniverho

ydin

Atomi

Atomi on ulospäin varaukseton, koska siinä on yhtä monta elektronia ja protonia.

Kaikki kappaleet koostuvat molekyyleista ja atomeista.

Elektronin varaus on -e ja protonin varaus on +e, jossa e on alkeisvarauksen suuruus.

neutroni, n

protoni, p

+

Ydin

Atomin ydin on positiivisesti varautunut

Suurin osa atomin massasta on keskittynyt sen ytimeen.

Neutronin ja protonin massat ovat noin 1800-kertaisia verrattuna elektronin massaan.

\text{X}

Z

A

Esimerkki

\text{He}

2

4

2 protonia, 2 elektronia

4 

- 2 = 2 neutronia

N

\text{X}

= kemiallinen tunnus

Z

= järjestysluku,

   protonien lukumäärä

N

= neutronien lukumäärä

A

= massaluku,

  protonit + neutronit

Merkinnät

Alkuaineen eri isotoopeilla on eri määrä neutroneja.

Isotooppi

^1_1\text{H}
^2_1\text{H}
^3_1\text{H}

vety-ydin

deuterium-ydin

tritium-ydin

Kvarkki

Kvarkit ovat alkeishiukkasia, joista neutronit ja protonit koostuvat.

Kvarkkeja on kuusi erilaista.

protonin kvarkkirakenne

Nimi               Tunnus         Sähkövaraus

ylöskvarkki

alaskvarkki

u (up)

d (down)

+\frac{2}{3}e
-\frac{1}{3}e

Kaikki maailmankaikkeudessa havaittu materia koostuu ylöskvarkeista, alaskvarkeista ja elektroneista.

Kaikki maailmankaikkeuden ilmiöt voidaan selittää neljän perusvuorovaikutuksen avulla.

10^{25}
1
10^{36}
10^{38}

gravitoni

W- ja Z-bosoni

fotoni

gluoni

vetävä

vetävä tai hylkivä

mm. radioaktiivinen hajoaminen

vetävä tai hylkivä

kaikki massalliset 

kaikki varaukselliset 

alkeishiukkaset

ytimessä,

kvarkkien välillä

K2014/T1

a) Luettele luonnon neljä perusvuorovaikutusta (2p)

b) Mikä perusvuorovaikutus pitää koossa seuraavat rakenteet? (4p)

  1. vesimolekyyli
  2. spiraaligalaksi
  3. lumikide
  4. protoni

Ratkaisu

a) gravitaatio vuorovaikutus, heikko vuorovaikutus,

    vahva vuorovaikutus ja sähkömagneettinen vuorovaikutus

b) 

  1. sähkömagneettinen vuorovaikutus
  2. gravitaatiovuorovaikutus
  3. sähkömagneettinen vuorovaikutus
  4. vahva vuorovaikutus

FY1/10: Atomimalli

By Opetus.tv

FY1/10: Atomimalli

  • 839
Loading comments...

More from Opetus.tv