MAB5: Tilastot

Frekvenssit

Frekvenssi (f)

luku, joka ilmoittaa, kuinka monta kertaa valitun muuttujan arvo esiintyy aineistossa

Erään lyhyen matematiikan kurssin arvosanajakauma

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

arvosana

frekvenssi

2

1

3

6

4

3

1

arvosana 4 esiintyy aineistossa 2 kertaa

20

kurssilla on yhteensä 20 opiskelijaa

Suhteellinen frekvenssi (f%)

frekvenssin osuus tilastoyksiköiden kokonaismäärästä prosentteina

f = muuttujan frekvenssin arvo

f\%=\frac{f}{n}

n = tilastoyksiköiden lukumäärä

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

arvosana

frekvenssi

2

1

3

6

4

3

1

20

suhteellinen frekvenssi

\frac{2}{20}=0,1=10\%
\frac{1}{20}=0,05=5\%

15 %

30 %

20 %

15 %

5 %

Summafrekvenssi (sf)

  • saadaan laskemalla yhteen muuttujan tietyn arvon ja sitä edeltävien frekvenssien arvot
  • kertoo, kuinka monen tilastoyksikön arvo on enintään yhtä suuri kuin tarkasteltavan muuttujan arvo

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

muuttuja

frekvenssi

2

1

3

6

4

3

1

20

kutsutaan kertymäksi

summafrekvenssi

2 = 2

2+1=3

2+1+3= 6

6+6 = 12

12 + 4 = 16

19

20

Ryhmän opiskelijoista enintään arvosanan 7 sai 12 opiskelijaa

Ryhmässä on 20 opiskelijaa ja maksimiarvosana on 10, joten enintään arvosanan 10 saa kaikki 20 opiskelijaa.

Suhteellinen summafrekvenssi (sf%)

summafrekvenssi ilmaistuna prosentteina koko aineistosta

sf\%=\frac{sf}{n}

sf = muuttujan summafrekvenssi

n= tilastoyksiköiden lukumäärä

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

muuttuja

f

2

1

3

6

4

3

1

20

sf

2

3

6

12

16

19

20

f%

10 %

5 %

15 %

30 %

20 %

15 %

5 %

sf%

  10 %

  15 %

  30 %

  60 %

  80 %

  95 %

100 %

 

enintään arvosanan 8 sai 80% opiskelijoista

Yllä olevaa taulukkoa kutsutaan frekvenssitaulukoksi ja tilastojakaumaksi.

Copy of MAB5: Frekvenssit

By Opetus.tv

Copy of MAB5: Frekvenssit

  • 608
Loading comments...

More from Opetus.tv