KE4: Materiaalit ja teknologia

SÄHKÖKEMIA

Metallien jalousjärjestys

Metallien jännitesarja

 • metallien halukkuus luovuttaa elektroneja riippuu metallin jaloudesta
  • epäjalot luovuttavat elektroneja helposti, jalot metallit huonosti

Kemiallinen pari

 • metallien välillä tapahtuu hapetus-pelkistysreaktio
  • spontaani reaktio: galvaaninen kenno
   • reaktio tuottaa sähköä
  • pakotettu reaktio: elektrolyysikenno
   • reaktio vaatii tapahtuakseen sähköä

Galvaaninen kenno

 • elektrodien välillä tapahtuu spontaani hapetus-pelkistysreaktio
 • epäjalompi metalli negatiivisena elektrodina eli anodina
 • jalompi metalli positiivisena elektrodina eli katodina
 • elektrolyyttiliuos

Kennokaavio

 • tarkastellaan erillisiä kennoreaktioita
 • hapettuminen negatiivisella elektrodilla
 • pelkistyminen positiivisella elektrodilla

Normaalipotentiaali

 • tutkitaan metallin tuottamaa jännitettä laittamalla parin toiseksi elektrodiksi normaalivetyelektrodi
 • pelkistysreaktiossa vapautuva tai sitoutuva energiamäärä on aineen normaalipotentiaaliarvo E.

Elektrolyysi

 • pakotettu hapetus-pelkistysreaktio
 • reaktio saadaan tapahtumaan, kun systeemiin tuodaan energiaa
 • elektrolyysikenno on galvaanisen kennon vastakohta
 • tapahtuu joko sulatteessa tai elektrolyyttiliuoksessa
 • PANK: positiivinen anodi, negatiivinen katodi

Pelkistysjärjestys

 • Jos elektrolyyttiliuoksessa on useita aineita, niiden reagointijärjestystä arvioitaessa on otettava huomioon elektrodimateriaali, liuoksen väkevyys ja eri aineiden reaktioherkkyys.
 • Jos kyseessä sulate, riittää tarkastella pelkkiä elektrodeja.
 • Jos kyseessä liuos, pitää ottaa huomioon myös veden hajoamisreaktio.

Elektrolyysilaskut

Q=It
It=nzF

Q = sähkömäärä (C = As)

I = sähkövirta (A)

t = aika (s)

n = ainemäärä (mol)

z = siirtyvien elektronien määrä

F = 96\ 485 \ \dfrac{\text{A}\cdot \text{s}}{\text{mol}}

Faradayn vakio

KE4: Materiaalit ja teknologia 3/4

By Opetus.tv

KE4: Materiaalit ja teknologia 3/4

 • 711
Loading comments...

More from Opetus.tv