Digitaalisten aineistojen hyödyntäminen tehtävänlaadinnassa ja vastaamisessa

 

Digitaalisten aineistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa

 

 

Aineistot matematiikan digitaalisessa ylioppilaskokeessa


"Sähköinen yo-koe ja aineistotehtävät – miten suoriutua kunnialla aiempaa laajemmista ja monimuotoisemmista aineistoista?

 1. Säästä aikaa lukemalla tehtävänanto.

 2. Vältä sekasortoa järjestämällä ikkunat ruudulla.

 3. Jäsentele asiat perinteisesti paperille.

 4. Merkkaa olennaiset asiat aineistoon käyttämällä Okularia tai Writeria.

 5. Viittaa videoaineistoon ottamalla kuvakaappauksia.

 6. Selätä vaikea tehtävä aineiston kautta.

 7. Keskity oikeisiin asioihin arvioimalla aineistoa.

 8. ?

 9. ?"

Huom. Näkökulma reaaliaineista, mikä ohje sopii matematiikkaan?

Lähde: Abitreenit

Aineistot matematiikan digitaalisessa ylioppilaskokeessa

 

lähde: YTL

"Sähköisessä kokeessa taustamateriaalin määrä voi olla laajempi kuin perinteisessä kokeessa. Aineisto voi olla upotettuna tehtävään tai se voi olla muunlainen paikallisessa koepalvelimessa toimiva palvelu. Materiaalina voidaan tehtävätyypistä ja oppiaineesta riippuen käyttää tekstien lisäksi esimerkiksi seuraavia materiaalityyppejä ja näiden yhdistelmiä:"

Mikä on olennaista lukiomatematiikassa ja sen oppimisessa?

Millaisilla tehtävillä mittaat opiskelijoiden osaamista?

 

 • Peruskäsitteiden vahva osaaminen.

 • Kyky perustella, päätellä ja mallintaa.

 • Erilaisten ratkaisumenetelmien tuntemus.

 • Valmius vastaanottaa ja analysoida matemaattista informaatiota monessa muodossa ja arvioida sen luotettavuutta.

 • Ongelmanratkaisutaito, rohkeus kokeilla ja luovat ratkaisut.

"Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen, ilmiöiden mallintamisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja”

LOPS2015

 • Aineisto voi tarjota apua tehtävän ymmärtämiseen ja mallintamiseen tai olla kiinteä osa tehtävän ratkaisua.

  • video, appletti, tekstikatkelma, ...

 • Aineistoa voi olla tarve jatkokäsitellä ratkaisussa

  • kuvankäsittely, taulukkolaskenta, ...

Näkökulmia aineistoihin

 

 

 • Millaisia aineistoja olet käyttänyt tehtävissä?

 • Millainen on hyvä aineistotehtävä?

 • Millaisia aineistoja on ollut yo-kokeissa?

 • Mistä voisi lähteä etsimään aineistoja tehtäviin / tehtävien tueksi?

Suunnittele valitsemaasi kurssiin aineistotehtävä kokeeseen.

Mieti myös tehtävän pisteytys

MAOL DIgiaineistot: Digitaalisten aineistojen hyödyntäminen tehtävänlaadinnassa ja vastaamisessa

By Opetus.tv

MAOL DIgiaineistot: Digitaalisten aineistojen hyödyntäminen tehtävänlaadinnassa ja vastaamisessa

 • 4,532
Loading comments...

More from Opetus.tv