LUMATIKKA

 

Ajatuksia 13.08.2018

 

  • Eri esitystapojen/representaatioiden merkitys ymmärtämisen ja ongelmanratkaisun tukena
  • Dynaamiset representaatiot, niiden merkitys ja pedagogisesti mielekäs käyttö (sis. ohjelmistot mm. GeoGebra)

 Opetustilanteet järjestetään siten, että ne herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä.

5.6 Matematiikka

Opiskelijaa rohkaistaan myös käyttämään ajattelua tukevia kuvia, piirroksia ja välineitä sekä tuetaan opiskelijan taitoa siirtyä toisesta matemaattisen tiedon esitysmuodosta toiseen.

5.6 Matematiikka

Opiskelija harjaannutetaan käyttämään tietokoneohjelmistoja matematiikan oppimisen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun apuvälineinä.

 

5.6 Matematiikka

Valmiit sovelmat

Miksi tai mihin käyttäisit esimerkiksi GeoGebra-sovelmia? Mitä lisäarvoa ne tuovat?

Copy of MAOL Digiaineistot: Digitaaliset aineistot opetuksessa (VANTAA)

By Opetus.tv

Copy of MAOL Digiaineistot: Digitaaliset aineistot opetuksessa (VANTAA)

  • 772
Loading comments...

More from Opetus.tv