Title Text

Formatiivinen arviointi

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_ter19

ARVIOINTI

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa."

(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)

"Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin."

Perusopetuslaki 628/1998
POPS 2014
Lukiolaki 629/1998

LOPS 2015

ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI???

FORMATIIVINEN ARVIOINTI ON...

 • oppimisen aikana ja oppimista varten tehtävää arviointia.
 • Sen avulla voidaan kerätä tietoa oppimisen sen hetkisestä tilanteesta luokkahuoneessa.
 • Arviointia seuraavan palautteen tulisi sekä tukea, motivoida, kannustaa ja edistää oppilaan oppimista että auttaa opettajaa ohjaamaan opetusta oikeaan suuntaan.
 • Se voi olla itsearviointia, vertaisarviointia tai opettajan suorittamaa arviointia.

FORMATIIVINEN ARVIOINTI...

 • kehittää oppilaan oppimista, kunhan seuraavat kolme periaatetta toteutuvat: oppilaan tulee olla motivoitunut, hänellä tulee olla riittävät taustatiedot opittavasta aiheesta ja opetuksen tulee ohjata oppilasta ajattelemaan omaa oppimistaan.

voi olla sitä, kun

 • oppilas itse pohtii omaa oppimistaan, osaamisen tasoa ja oppimistapojaan, ja tekee sen perusteella esimerkiksi asenne- tai työtapamuutoksia.

 • opettaja testaa erilaisin menetelmin, mitä oppilaat ovat oppineet, ja tulosten avulla kehittää opetustaan.

PALAUTE

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

MOTIVAATIO

OPPIMINEN

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

"OPPIMINEN ON KOVAN JA SINNIKKÄÄN TYÖN TULOSTA."

"HAND > HEART > HEAD"

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

-LEV VYGOTSKY

0 tietämys

aktuaalinen kehitystaso

potentiaalinen kehitystaso

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

VOIMAKKAASTI ERITYTTÄVÄ OPETUS

KAIKKEIN TÄRKEIMMÄT TYÖKALUNI

 1. TAVOITTEET
 2. PALAUTE

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS

ESIM: GOOGLE SHEETS | dy.fi/t6

Lähde: Markus Humaloja

 

Lapset oli tänää ihan liekeissä tuosta. Huomenna pääsee värittelemään omaa saraketta.

Hanna-Maria Partanen, Kivimaan koulu

 

dy.fi/8w1

0 tietämys

OSAMISTASOERO

aloita tästä

etene omaan tahtiin

opettajan tukemana

MITÄ KAIKKEA VOI OSATA

Formatiivisesta arvioinnista:

 • "...on onnistunutta vain ja ainoastaan silloin, kun se vaikuttaa positiivisesti oppilaan oppimiseen."
 • "jos oppilaalla ei ole palautteen saatuaan mahdollisuus parantaa tulostaan, palautetta ei ole käytetty formatiivisessa merkityksessä."

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  1/7

Arvioinnilla on kaksi laajempaa tehtävää:

 • kannustaa ja ohjata opiskelijoiden oppimista
 • antaa luotettavaa kriteeripohjaista tietoa oppilaiden osaamistasosta arviointihetkellä

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  2/7

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  3/7

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  4/7

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  5/7

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  6/7

ARVIOINNIN KAHLEIDEN AVAAMINEN  7/7

YHTEENVETO

 • opettajien tapa suunnitella ja järjestää opetusta estää oppimista, tappaa motivaatiota sekä aiheuttaa ahdistusta opittavaa ainetta kohtaan
 • opettajien tapa arvioida ja antaa palautetta tuottaa virheellistä tietoa, tuhoaa itsetuntoa ja -tuntemusta sekä estää opettajia näkemästä parempia vaihtoehtoja
 • systeemin tapa rytmittää opetusta estää opettajia toimimasta järkevämmin

NYKYISESSÄ TOIMINTAKULTTUURISSA

NÄIN ARVIOIN – KONKRETIAA, KONKRETIAA JA KONKRETIAA

OPPIMISJAKSON ALUSSA

Arviointityökalut 1-5: turvallisuuden tunne onnistuneen itse- ja vertaisarvioinnin perustana

OPPIMISJAKSON AIKANA

Arviointityökalut 6-8: Jatkuva itse- ja vertaisarviointi on jatkuvan arvioinnin tärkein peruspilari

OPPIMISJAKSON PÄÄTTEEKSI

Arviointityökalut 9-11: Itse- ja vertaisarviointi jakson lopussa luo edellytyksiä pitkäjänteiselle opiskelutaitojen kehittymiselle

NÄIN ARVIOIN – KONKRETIAA, KONKRETIAA JA KONKRETIAA

Title Text

Formatiivinen arviointi

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_ter19

Extra: "Google Sheets"

Dynaaminen itsearviointi Google Sheetsilla

Osa I - työkalun esittely ja käyttö

Osa II - työkalun rakentaminen

Osa III - humanistiset oppiaineet

Formatiivinen arviointi

By Opetus.tv

Formatiivinen arviointi

 • 889
Loading comments...

More from Opetus.tv