GeoGebra yläkoulussa

1. Ohjelmaan tutustuminen

2. Havainnollistaminen

3. Opiskelijoiden työväline

4. Soveltaminen

Kokeilemalla oppii

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

 • S1 Ajattelun taidot ja menetelmät
 • S2 Luvut ja laskutoimitukset
 • S3 Algebra
 • S4 Funktiot
 • S5 Geometria
 • S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
 • mm. Kokonaisluvut, desimaaliluvut, murtoluvut
 • Tarkka- ja likiarvo, pyöristäminen    
 • Vastaluku, käänteisluku
 • Itseisarvo,
 • Jaollisuus, alkutekijät
 • Prosentti, prosenttiosuus, muuttunut arvo, perusarvo, muutos- ja vertailuprosentti
 • Potenssilaskenta, neliöjuuri

S2 Luvut ja laskutoimitukset

S2 Luvut ja laskutoimitukset

 • mm. Muuttuja, lausekkeen arvo, potenssilausekkeen sieventäminen
 • Polynomi, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
 • Lausekkeiden muodostaminen ja sieventäminen
 • Ensimmäisen asteen yhtälöt ja vaillinaiset toisen asteen yhtälöt
 • Yhtälöparit graafisesti ja algebrallisesti
 • Ensimmäisen asteen epäyhtälöt
 • Lukujonot, verranto                                              

S3 Algebra

S3 Algebra

 • mm. Riippuvuudet algebrallisesti ja graafisesti
 • Suoraan ja kääntäen verrannollisuus
 • Funktio, suora, paraabeli
 • Kulmakerroin, vakiotermi, kasvaminen ja väheneminen
 • Funktion nollakohdat

S4 Funktio

S4 Funktio

 • mm. piste, jana, suora, kulma, viiva, puolisuora
 • Kehä- ja keskuskulma, Thaleen lause
 • Piirejä ja pinta-aloja
 • Yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys, geometrinen konstruktio
 • Yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus
 • Pythagoraan lause ja käänteislause
 • Ympyrän pinta-ala, kehä, kaaren pituus, sektorin pinta-ala
 • Trigonometriset funktiot
 • Kolmiulotteiset kappaleet, pallon, lieriön kartion pinta-aloja ja tilavuuksia
 • Mittayksiköt ja yksikkömuunnokset

S5 Geometria

S5 Geometria

 • mm. Tiedon jäsentäminen ja analysointi
 • Keskiarvo, tyyppiarvo, frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani
 • Hajonta, diagrammit
 • Todennäköisyys

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys

GeoGebra yläkoulussa

By Opetus.tv

GeoGebra yläkoulussa

 • 601
Loading comments...

More from Opetus.tv