POLKU-

 

verkkopalvelun hyödyntäminen eri oppiaineissa

Pekka Peura, Martinlaakson lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa" 

- Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012;             Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005

"Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin."

- Perusopetuslaki ja lukiolaki vuodelta 1998

Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus 

Teoria pähkinänkuoressa

 

  • Oppija omistaa oman oppimisensa ja osaamisensa tunnistamisen, jonka kautta hän on aktiivinen tietojen ja opiskelutaitojen oppija

  • Oppimisessa pyritään korostamaan yhteisöllisyyttä. Oppilaiden välinen vuorovaikutus nähdään arvokkaana identiteetin kehittymisen kannalta ja opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen kautta ohjataan ja kannustetaan oppimista ja yksilön kehittymistä

 

Newtonin lait

Kokeile

Osa I

Osa II

Kiitos!

www.eduhakkerit.fi

www.maot.fi

www.polku.opetus.tv

www.opetus.tv

www.bit.ly/fysiikka

Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus

#YOOJOO

@PeuraPekka

@LauriHellsten

Teoreettisia viitekehyksiä

Tutkimukset

#YOOJOO ja polku #ITK2017

By Opetus.tv

#YOOJOO ja polku #ITK2017

  • 1,850

More from Opetus.tv