Title Text

Kohtaamattomuus on koulujärjestelmämme pahin puute

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_rr18

maot.fi

ARVIOINTI

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

OPPIMINEN

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

-LEV VYGOTSKY

KUNSSKAPSSKOLAN

THE KNOWLEDGE SCHOOL

CASE:

ARVIOINTI

"Arviointi ohjaa opiskelua ja oppimista enemmän kuin mikään muu tekijä oppimistilanteessa."

(Entwistle & Entwistle, 1992; Hodgson & Pang, 2012; Segers & Dochy, 2006; Struyven, Dochy & Janssens, 2005)

ARVIOINTI

"Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin."

Perusopetuslaki 628/1998
POPS 2014

 

Ouakrim-Soivio (2013)

ARVIOINTI

ARVIOINTI

Ouakrim-Soivio (2013)

ARVIOINTI

ARVIOINTI

Näin arvioin - konkretiaa, konkretiaa ja konkretiaa

Title Text

Kohtaamattomuus on koulujärjestelmämme pahin puute

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_rr18

Kohtaamattomuus on koulujärjestelmämme pahin puute

By Opetus.tv

Kohtaamattomuus on koulujärjestelmämme pahin puute

  • 785
Loading comments...

More from Opetus.tv