Digitaaliset työvälineet ja materiaalit LUMA-aineissa

12.02.2019

Lauri Hellsten

Matematiikan ja fysiikan lehtori, Espoon yhteislyseon lukio

Projektisuunnittelija, Koulutuksen arviointikeskus & LUMATIKKA - Helsingin yliopisto

?

Omia kurssikäytänteitä

Keskustelua LOPS

Keskustelua digitaalisista ylioppilas- ja kurssikokeista

 

Fysiikka LOPS

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa

Kemia LOPS

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa

Opiskelija harjaannutetaan käyttämään tietokoneohjelmistoja matematiikan oppimisen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun apuvälineinä

Matematiikka LOPS

Digitaaliset kokeet

Matematiikan preliminäärikoe K2019 - ajatuksia?

Fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet S2018 - ajatuksia?

Yritän pitäytyä muutamassa hyväksi havaitussa digitaalisessa työvälineessä, jotka mielestäni palvelevat opiskelijan oppimista ja toteuttavat LOPSin vaatimukset.

 

Kaikilla kursseilla tehtävät, ryhmätyöt ja kurssin itsearviointi löytyy Google Sheets-taulukosta. Opiskelijat täyttävät pienryhmissä taulukkoa kurssin edetessä ja minulla opettajana on reaaliaikainen tieto ryhmän tilanteesta.

 

Oppimisympäristöt: Google Classroom, peda.net

 

Pääasialliset työkalut: Googlen työkalut, GeoGebra, TI-Nspire, LoggerPro, YTL:n kaavaeditori

Lyhyesti

G-Suite - Classroom 

O365 - Class Notebook

G-Suite - Classroom 

G-Suite - Classroom 

G-Docs - Ryhmän muistiinpanot

Sähköinen oppikirja

G-Forms - Välitestit ja kurssipalaute

G-Sheets - Tiimikohtainen itsearviointi

Itsearviointi MAY1

G-Sheets - Oman työskentelyn seuranta

Digitaalinen oppikirja

Opetusvideot

Blue Yeti

Camtasia 2

MAA6: Ohjevideoita

Videot

Opetusvideoiden ja niitä tukevien harjoitusten avulla opiskelija voi valita itselleen sopivan vaikeusasteen sekä ajan ja paikan opiskelulle.

Tietokoneavusteiset mittaukset + simulaatiot

Makrotaso

Mikrotaso

 1. Tilavuus kasvaa

 2. Muuttuuko lämpötila?

 3. Pallo tuntuu kovemmalta

 

 1. Kaasumolekyylien määrä pallon sisällä kasvaa

 2. Liikkuvatko molekyylit aiempaa hitaammin vai nopeammin?

 3. Kaasumolekyylit törmäilevät kalvon sisäpintaan useammin 

Concord Molecular Workbench 

Openclipart

Animaatiot, FY2: Lämpö

Mitä tapahtuu, kun ainemäärä muuttuu?

Video + Simulaatio 

TI-Nspire

TI-Nspire

Kun tehtävien ratkaisut lyhenevät minimalistisiksi, pitäisikö perusteluja vaatia aiempaa enemmän eli esim. alla kirjoittaa näkyville mistä kukin yhtälö tulee. Tätähän ei ole aiemmin vaadittu.

YTL:n editori

GeoGebra

geoGebra - ympyrän pinta-ala

Simulaatioiden avulla opiskelija voi havainnollistaa ja tutkia erilaisia lainalaisuuksia sekä syy-seuraus suhteita.

Simulaatiot, FY4: Voima ja liike

Simulaatiot, FY3: Sähkö

GeoGebra/LOGGERPRO Kuvaajat

GeoGebra - Hahmottaminen

MAB3: Pythagoraan lause

MAB4: Eksponentiaalinen malli

Flinga ja CmapTools

 • Kyselyt

  "Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

  Perusopetus ja lukiolaki 1998

  Kurssipalaute!

  Quizlet

  Digitaaliset kokeet

  Matematiikan preliminäärikoe K2019 - ajatuksia?

  Fysiikan ja kemian ylioppilaskokeet S2018 - ajatuksia?

  Pohdittavaksi

  Miten oma opetuksesi on muuttunut nykyisen opetussuunnitelman ja digitaalisten ylioppilaskokeiden myötä?

  Mitä huomioita olet tehnyt liittyen opiskelijoiden työskentelyyn tai ajankäyttöön?

  Mitä odotat tulevalta opetussuunnitelmalta?

  Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden digitalisoiminen

  By Opetus.tv

  Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden digitalisoiminen

  päivitetty 27.11.2017

  • 801
  Loading comments...

  More from Opetus.tv