Muutokset matematiikan opetuksessa

 

Digitaalisten aineistojen pedagoginen hyödyntäminen matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa

 

Avauskeskustelu

 

 

Päivän ohjelma ja esittely

 

Päivä 1: Digitaaliset aineistot kurssi- ja ylioppilaskokeissa

09:30-10:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10:00-10:45 Muutokset matematiikan opetuksessa
10:45-12:00 YTL:n esimerkkitehtävät
12:00-13:00 Lounas
13:00-14:15 YTL:n esimerkkitehtävät (jatkuu)
14:15-14:30 Kahvitauko
14:30-15:45 Digitaalisten aineistojen hyödyntäminen tehtävänlaadinnassa ja vastaamisessa
15:45-16:00 Yhteenveto ja etätehtävä

Kerro, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia toiveita/ajatuksia sinulla on päivän koulutuksesta?

 • MAY1 vaikutukset – onko pitkän matematiikan lukijoiden määrä lukiossasi kasvussa?

 • Kokemuksia kursseista MAA2-MAA7 ja MAB2-MAB4

 • TVT:n käytölle asetetut taitotavoitteet

 • Teemaopinnot- matematiikan rooli

 • Millaista on kurssiesi arviointi?


 

LOPS uudistui - mikä muuttui?

 • Digitalisaatio toisella vuosikurssilla

 • Digitalisaatio ensimmäisellä vuosikurssilla

 • Onko ensimmäiset Abitti-kurssikokeet jo pidetty?

 • Mistä ja miten digitaaliset koetehtävät?

 • Digitaalisten tehtävien arviointi, pisteytys ja merkinnät

 • TVT-taitojen arviointi?

 

Digitaalinen arviointi - Abitti

 1. Valinta- ja yhdistelytehtävät, joissa vastaamiseen tarvittava kirjoittaminen on minimoitu.

 2. Yksinkertaiset tuottamistehtävät.

 3. Monipuolisempaa matemaattisen ongelman ratkaisua sekä tiedon yhdistämistä ja analysointia vaativat tehtävät, joissa saatetaan tarvita usean eri kurssin tietoja.

YTL:n tiedote digitaalisesta
YO-kokeesta

 

Lähde: YTL 28.11.2016

YTL:n tiedote digitaalisesta
YO-kokeesta

Lähde: YTL 25.1.2018

 • Digitaalinen järjestelmä antaa mahdollisuuksia tuottaa erilaisia tehtäviä ja ratkaisutapoja kuin aiemmin.  
 • Digitaaliset ratkaisut saavat näyttää digitaalisilta ratkaisuilta. 
 • Pelkkä kuvakaappaus kelpaa tehtävän vastaukseksi, jos vastaus muuten täyttää sille asetetut vaatimukset luettavuuden, seurattavuuden ja ymmärrettävyyden osalta.
 • B-osan tehtävät ovat A-osassa nähtävissä

Koetehtävät muutoksessa:
monivalinnat, yhdistelyt

 

Millaisia tehtävien olisi oltava, jotta toimisivat hyvin matematiikassa?
 

Uudet tehtävätyypit B-osassa

Ongelmanratkaisutaitojen opettaminen ja niiden mittaaminen

” Yo-kokeen pitää mitata OPS perusteiden mukaista osaamista sekä kypsyyttä, ei oppikirjan tehtävien hallintaa”

 

“ Ongelmanratkaisua ei voi harjoitella tutuissa tehtävissä! Uudentyyppiset tehtävät ovat itseisarvo! … Tavoitteena on olla niin paljon erilaisia tehtäviä, ettei niitä kaikkia voi opetella.”

Peter Hästö, matematiikan jaoksen puheenjohtaja, kalvot

Ongelmanratkaisutaitojen opettaminen ja niiden mittaaminen

”Jos se on minusta kiinni, niin jatkossa nähdään kokeissa enemmän ”epästandardeja” tehtäviä joissa pitää soveltaa lukion tietoja rutiinien pyörittämisen sijaan. Enkä tarkoita (välttämättä) sovelluksia reaalimaailmaan, vaan muuhun matematiikkaan. Esim. viime vuonna [2012] lyhyen matematiikan kokeessa pyydettiin etsimään funktion \[ f(x) = \dfrac{x+3}{x^2-4} \]

nollakohtia. Tätä tehtävää kritisoitiin siitä, ettei sen tyyppisiä tehtäviä harjoitella lukiossa. Minusta taas tehtävä on siksi hyvä, ettei sen tyyppisiä tehtäviä harjoitella lukiossa. Tehtävässä pitää käyttää tunnettuja tietoja vähän eri kontekstissa, ei vaan edetä tutun ja turvallisen kaavan mukaan.
 

 

Peter Hästö, matematiikan jaoksen puheenjohtaja, Dimensio 4/2013

Aineistot matematiikan digitaalisessa ylioppilaskokeessa

 

lähde: YTL

"Sähköisessä kokeessa taustamateriaalin määrä voi olla laajempi kuin perinteisessä kokeessa. Aineisto voi olla upotettuna tehtävään tai se voi olla muunlainen paikallisessa koepalvelimessa toimiva palvelu. Materiaalina voidaan tehtävätyypistä ja oppiaineesta riippuen käyttää tekstien lisäksi esimerkiksi seuraavia materiaalityyppejä ja näiden yhdistelmiä:"

Aineistot matematiikan digitaalisessa ylioppilaskokeessa

 

“Mahdollistaa laajemman aineistojen käytön. Koskee ehkä enemmän lyhyttä koetta. Esimakua jo nyt (kaksiosaisessa kokeessa 8 sivua). Esim. ote taloustieteen kirjasta ja pyydetään selittämään joitain siellä esiintyviä matemaattisia käsitteitä tai vastaamaan sen perusteella matemaattisiin väitteisiin (totta/ei-totta/ei-voi-sanoa)”
 

 

 

 

 

 

Peter Hästö, matematiikan jaoksen puheenjohtaja, kalvot

 

Tehtävä

Valitse kaksi tehtävää digitaalisen matematiikan ylioppilaskokeen esimerkkitehtävistä. Yksi A-osiosta ja yksi B-osiosta.


Laadi sellainen ratkaisu, jonka kuvittelet että opiskelija voisi tuottaa. Mitä haasteita tehtävässä on ratkaisun tai pisteytyksen näkökulmasta?

 

osoite: digabi.fi

MAOL Digiaineistot: Muutokset matematiikan opetuksessa

By Opetus.tv

MAOL Digiaineistot: Muutokset matematiikan opetuksessa

 • 4,734
Loading comments...

More from Opetus.tv