Title Text

Kun kaikki muuttuu, mikä aina säilyy – kohti oppijakeskeistä oppimista sekä pedagogisia näkökulmia oppimisen tulevaisuudesta

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_sko19

 

 1. Älä pysäytä kirjoittamista.
 2. Ei itsekritiikkiä.
 3. Antakaa ajatuksen kulkea vapaasti, saa rönsyillä aiheesta.

 

"Opin parhaiten kun..."

TREENIKIRJOITTAMINEN

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

 • Lue kirjoittamasi uudestaan ja ympyröi tai alleviivaa sieltä 2-3 olennaista tai oivaltavaa asiaa
 • Keskustelkaa ryhmässänne näistä oivalluksista

TREENIKIRJOITTAMINEN

(Lähde: Proedugo, OPS-pakka)

PALAUTE

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

MOTIVAATIO

OPPIMINEN

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

"OPPIMINEN ON KOVAN JA SINNIKKÄÄN TYÖN TULOSTA."

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

"HAND > HEART > HEAD"

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

MOT

IVAT

ION

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT

-LEV VYGOTSKY

0 tietämys

aktuaalinen kehitystaso

potentiaalinen kehitystaso

LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

VOIMAKKAASTI ERITYTTÄVÄ OPETUS

KAIKKEIN TÄRKEIMMÄT TYÖKALUNI

 1. TAVOITTEET
 2. PALAUTE

NÄIN ARVIOIN – KONKRETIAA, KONKRETIAA JA KONKRETIAA

PSYGOLOGISEN TURVALLISUUDEN TUNNE

PSYCHOLOGICAL SAFETY

VISIBLE LEARNING

JOHN HATTIE

"TUNNISTA VAIKUTUKSESI"

"KNOW THY IMPACT"

TUNNISTA VAIKUTUKSESI

 1. Minkälaista vaikutusta saan aikaan?
 2. Kuinka suuri on vaikutukseni?

 3. Kuinka monessa oppilaassani tämä vaikutus näkyy?

0 tietämys

OSAMISTASOERO

opettajan toivoma minimitaso

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

OPETUS

HATTIEN AJATUKSIA

 • Miltä onnistuminen näyttää?
 • "Tee parhaasi" ei riitä.
 • Minkälaiset opettajat ovat vaikuttavimpia?
 • Ääneen puhumisen voima.
 • Mistä opettajat puhuvat?
 • Mistä tunnistaa hyvän koulun?

"The greatest effects on student learning occur, when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers."

-JOHN HATTIE

DIGITAALINEN OPETTAJUUS

PEKKA PEURA & ESKO KILPI

KETKÄ OVAT SINUN OPETTAJIASI?

"Itseohjautuvuuden aikakauden oppimiskykyä määrittää taito löytää ja hakeutua vuorovaikutukseen sellaisten ihmisten kanssa, jotka

a) pystyvät opettamaan jotain itselle merkityksellistä tai sillä hetkellä tarpeellista asiaa

b) ovat kiinnostuneita samasta asiasta kyseisellä hetkellä.”

Esko Kilpi

tulevaisuudentutkija

henkilökohtainen/

digitaalinen

Marika Toivola

opettaja

henkilökohtainen/

digitaalinen

Viena Peura

tytär

henkilökohtainen

Jari Sarasvuo

yrittäjä

digitaalinen

John Hattie

tutkija

digitaalinen

Vihart

tubettaja

digitaalinen

älypuhelin

laite

???

A.I.

tekoäly

???

OSA OPETTAJISTANI

Title Text

Kun kaikki muuttuu, mikä aina säilyy – kohti oppijakeskeistä oppimista sekä pedagogisia näkökulmia oppimisen tulevaisuudesta

PEKKA PEURA

opettaja
opetuskulttuurin kehittäjä
pekka@eduhakkerit.fi

bit.ly/peura_sko19

Tarinankerronta & kommunikaatio Intohimot &
luonne
Uteliaisuus & kokeileminen Pitkäjänteisyys & kärsivällisyys
Tulevaisuus & teknologiat Myötätunto & rehellisyys Etiikka & moraalinen rohkeus Tulkinta &
kriittinen ajattelu
Luovuus & inspiraatio Ongelmanratkaisu-taidot & sopeutumiskyky Yrittäjyys & tiimityöskentely Hyvinvointi & itsetuntemus

TULEVAISUUDEN LUKUJÄRJESTYS

-PERTTU PÖLÖNEN

OPPIMISEN YDINAJATUKSET

1. TYÖ

"Oppiminen on kovan ja sinnikkään työn tulosta." 

"Sosiaalinen vuorovaikutus on kehityksellisesti kaikkein korkeimpien toimintamuotojen perustana."
- Vygotsky

OPPIMISEN YDINAJATUKSET

2. YHTEISTYÖ

"Suuntaa arviointisi kohti arvojasi"
- Steven Edwards

OPPIMISEN YDINAJATUKSET

3. OHJAUS

"The greatest effects on student learning occur, when teachers become learners of their own teaching, and when students become their own teachers."

- John Hattie

OPPIMISEN YDINAJATUKSET

4. TULOKSET

Kun kaikki muuttuu, mikä aina säilyy

By Opetus.tv

Kun kaikki muuttuu, mikä aina säilyy

 • 662
Loading comments...

More from Opetus.tv