Sähköinen

itse- ja vertaisarviointi

LOPS2016

"Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä."

4.3 Oppimisen ja opiskelun tuki

”Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. ”

3.1 Oppimiskäsitys

"Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä."

4.3 Oppimisen ja opiskelun tuki

 

 

”Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta.

3.1 Oppimiskäsitys

“Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista."

"Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan.“

LOPS 2016

6.1 Arvioinnin tavoitteet

“Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia.

LOPS 2016

6.2 Kurssisuoritusten arviointi

“Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.

Vertaisoppiminen

 

"Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja.

Ne eivät ole tämän päivän vahvuuksia Suomessa. Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin."

Elinkeinoelämän keskusliitto, Oivallus, 2011

 

 On huomattu, että oppilas pystyy ensin arvioimaan paremmin vertaisiaan kuin itseään.

Najat Ouakrim-Soivio (2016)

‘We had lots of data, but there was nothing showing that a mix of specific personality types or skills or backgrounds made any difference. The ‘‘who’’ part of the equation didn’t seem to matter.’

As long as everyone got a chance to talk, the team did well. But if only one person or a small group spoke all the time, the collective intelligence declined.

Project Aristotele

 1. Psychological safety: Can we take risks on this team without feeling insecure or embarrassed?
 2. Dependability: Can we count on each other to do high quality work on time?
 3. Structure & clarity: Are goals, roles, and execution plans on our team clear?
 4. Meaning of work: Are we working on something that is personally important for each of us?
 5. Impact of work: Do we fundamentally believe that the work we’re doing matters?

Psykologinen turvallisuus

http://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html?_r=1

Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse ja vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen kokonaisuuteen.

Ohjattu itsearviointi

Yksilöllinen oppiminen

Mastery learning + ohjattu itsearvointi

MAA4 Osaamisen tarkistuslista

 1. tunti: Aihealueeseen tutustuminen ja ryhmämuistiinpanot
   

 2. tunti: Kokeellinen työ + analysointi
   

 3. tunti: Harjoitustehtäviä + demonstraatioita
   

 4. tunti: Muiden ryhmien muistiinpanoihin tutustuminen, vertaisarviointi, omien parantaminen ja itsearvio

Osio 1: Aaltoliike yleisesti

 

Osio 2: Ääni ja valo

 

Osio 3: Aaltoilmiöitä I

 

Osio 4: Aaltoilmiöitä II

FY3: Aallot lv. 2015 - 2016

Kokeile

Kysymyksiä

 • Oletko käyttänyt itse- ja vertaisarviointia kursseillasi? Miten?
 • Millaisia kokemuksia sinulla on itse- ja vertaisarvioinnin käyttämisestä?
 • Millaisia ohjeita opiskelijat tarvitsevat itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamiseen?
 • Miksi itse- ja vertaisarviointitaitoja pitäisi systemaattisesti harjoitella?

Copy of Sähköinen itse- ja vertaisarviointi, Tamm ja Hellsten

By Opetus.tv

Copy of Sähköinen itse- ja vertaisarviointi, Tamm ja Hellsten

 • 1,101
Loading comments...

More from Opetus.tv