Digitaaliset työvälineet ja materiaalit lukiokursseilla

29.11.2017

Lauri Hellsten

Espoon yhteislyseon lukio

Yritän pitäytyä muutamassa hyväksi havaitussa digitaalisessa työvälineessä, jotka mielestäni palvelevat opiskelijan oppimista ja toteuttavat LOPSin vaatimukset.

 

Kaikilla kursseilla tehtävät, ryhmätyöt ja kurssin itsearviointi löytyy Google Sheets-taulukosta. Opiskelijat täyttävät pienryhmissä taulukkoa kurssin edetessä ja minulla opettajana on reaaliaikainen tieto ryhmän tilanteesta.

 

Oppimisympäristöt: Google Classroom, peda.net

 

Työkalut: Google Drive jne., GeoGebra, TI-Nspire (MA), LibreOffice (FY), LoggerPro (FY), YTL:n kaavaeditor

Lyhyesti

G-Suite - Classroom 

G-Suite - Google docs

Ryhmän muistiinpanot

Peda.net

Sähköinen oppikirja

O365 - Class Notebook

Tietokoneavusteiset mittaukset + simulaatiot

TI-Nspire

MAB3: ympyrän pinta-ala

MAB3: Pythagoraan lause

MAB4: Eksponentiaalinen malli

Simulaatioiden avulla opiskelija voi havainnollistaa ja tutkia erilaisia lainalaisuuksia sekä syy-seuraus suhteita.

Simulaatiot, FY4: Voima ja liike

Mitä tapahtuu, kun ainemäärä muuttuu?

Simulaatiot, FY3: Sähkö

Makrotaso

Mikrotaso

  1. Tilavuus kasvaa

  2. Muuttuuko lämpötila?

  3. Pallo tuntuu kovemmalta

 

  1. Kaasumolekyylien määrä pallon sisällä kasvaa

  2. Liikkuvatko molekyylit aiempaa hitaammin vai nopeammin?

  3. Kaasumolekyylit törmäilevät kalvon sisäpintaan useammin 

Concord Molecular Workbench 

Openclipart

Animaatiot, FY2: Lämpö

Video + Simulaatio 

FY ja TI-Nspire

FY ja YTL-editori

MAA6: Ohjevideoita

Hahmottaminen, MAA3

Kun tehtävien ratkaisut lyhenevät minimalistisiksi, pitäisikö perusteluja vaatia aiempaa enemmän eli esim. alla kirjoittaa näkyville mistä kukin yhtälö tulee. Tätähän ei ole aiemmin vaadittu.

Videot

Opetusvideoiden ja niitä tukevien harjoitusten avulla opiskelija voi valita itselleen sopivan vaikeusasteen sekä ajan ja paikan opiskelulle.

Käsitekartat ja oppimispolut

FY4: Kuvaajat

Itsearviointi - MAY1

MAA6: Tehdyt tehtävät

Kyselyt

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti."

Perusopetus ja lukiolaki 1998

Kurssipalaute!

TVT lukiokursseilla MAFYKE

By Opetus.tv

TVT lukiokursseilla MAFYKE

päivitetty 27.11.2017

  • 1,390
Loading comments...

More from Opetus.tv