1. vuosikurssin vanhempainilta 5.9.2019

Lukion kotisivut

www.eyl.fi

 • Tapahtumat
 • Kalenteri
 • Kurssikuvaukset
 • Opinto-opas
 • ...

Mikä muuttuu lukio-opiskelussa?

 • Enemmän vastuuta, mutta myös enemmän vapautta.
 • Opiskeltavien sisältöjen ja taitojen määrä kasvaa
  • Laajempien kokonaisuuksien hallitseminen
  • Syy-seuraussuhteet
 • Digitaaliset oppimisympäristöt, opiskelumateriaalit ja kurssikokeet
 • Koeviikko ja ylioppilaskokeet
 • Korkea-asteen valintakoeuudistus 2020
 • Oppikirjat, retket, leirikoulut, välineet ovat maksullisia.

Opiskelijan näkökulma

Digitaaliset oppimateriaalit

Useilla kursseilla oppimateriaali on täysin digitaalinen, jolloin kannettava tietokone tai tabletti pitää olla mukana jokaisella oppitunnilla.

Wilma

www.wilma.espoo.fi

 • Poissaolot
 • Kurssien eteneminen
 • Lukujärjestys
 • Tiedotteeet
 • Poissaolojen anominen
 • Kokeet
 • Yhteydenpito opettajiin

 

Poissaolot

 • Poissaolot kursseilta on selvitettävä mahdollisimman pian.
 • Ennakkoon tiedossa oleviin poissaoloihin haetaan lupa.
  • Korkeintaan 5 päivää anotaan ryhmänohjaajalta
  • Yli 5 päivää anotaan rehtorilta
 • Poissaoloajan tehtävät selvitettävä ja tehtävä itsenäisesti ennen seuraavaa tuntia.
 • Kolmen poissaolon jälkeen kurssi keskeytyy ilman pätevää syytä (esim. pitkittynyt sairaus).
 • Ei lomamatkoja kouluaikana.

Työajat ja tapahtumat

www.eyl.fi -> opinnot -> työajat ja tapahtumat

Lukio-opinnot

Pakolliset kurssit

47 - 51 kpl

Syventävät kurssit

vähintään 10 kpl

Muut kurssit

vähintään

14 - 18 kpl

vähintään 75 kurssia

 • Lukio suoritetaan pääasiassa kolmessa vuodessa.
 • Yksi kurssi on noin 38 tuntia.
 •  1. lukuvuonna 30 kurssia
 • 2. lukuvuonna 30 kurssia
 • 3. lukuvuonna 15 kurssia

Kurssiseuranta

www.eyl.fi -> opinnot -> tuntikiertokaavio ja ...

 • suositus 30 kurssia/vuosi eli 6 kurssia/jakso
 • 2/3 kunkin oppiaineen kursseista on suoritettava hyväksytysti
 • K = keskeytynyt kurssi, P = puuttuvia suorituksia
 • HUOM! Kun nuori täyttää 18 vuotta, niin koulu ei enää automaattisesti saa antaa tietoja huoltajalle. 

Koeviikko

 • Kestää 7 päivää.  Ensimmäinen koeviikko on 19.9. - 27.9.
 • Jos kokeesta joutuu olemaan pois, on siitä ilmoitettava kello 12 mennessä kurssin opettajalle. Muussa tapauksessa kurssi keskeytyy.
 • Kokeet järjestetään klo 09:20 - 12:00.
 • Ennen koetta pidetään pohjatunti opettajan ilmoittamana ajankohtana.
 • Huomaa, että kurssin koealue on yleensä koko kirja. Kurssin asioiden opiskelu kurssin aikana on tärkeää!

Arviointi

 • Kurssin aluksi opiskelijoiden kanssa sovitaan kurssin arvostelukriteerit.
 • Arvioinnin pääasiallinen tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista.
 • Kurssien arviointi on perustuu monipuoliseen näyttöön kurssin tavoitteiden saavuttamisesta.

"Oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta." (LOPS2015)

Ylioppilastutkinto

 • Pakolliset kirjoitettavat aineet 4 kpl
  • Äidinkieli tai S2
  • Kolme seuraavista:
   • ​toinen kotimainen kieli
   • vieras kieli
   • matematiikka
   • reaaliaine
  • Yhden kielen tai matematiikan kokeen tulee
   olla A-oppimäärän mukainen.
 • Ylimääräisiä kirjoitettavia aineita voi olla useita.

Opiskelijan ohjaus

Aineenopettaja

 • oman aineen opinnoissa ohjaus, jatko-opintojen suunnittelu

Ryhmänohjaaja

 • koulun käytänteet, poissaolojen seuranta, kurssikertymä, opintosuoritukset, yhteydenpito huoltajiin, ryhmänohjaustuokiot

Opinto-ohjaus

 • henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus, jatko-opinnot, ylioppilaskirjoitussuunnitelma, infotilaisuudet

Opiskelijahuolto

Erityisopettaja

 • lukiseulat, oppimisvaikeuksien tunnistaminen, opiskelutavat, oppimisvaikeudet

Terveydenhoitaja

 • Edistää opiskelijoiden terveyttä, vastaa sairauksien hoidon järjestämisestä yhteistyössä terveysasemien kanssa. 

Kuraattori

 • lukion sosaalityöntekijä, haastavat tilanteet, taloudelliset ongelmat

Psykologi

 • elämäntilanteeseen ja opiskeluun liittyvät ongelmat, oppimiseen liittyvät arvioinnit ja lausunnot.

Kiitokset

EYL - 1. vanhempainilta 5.9.

By Opetus.tv

EYL - 1. vanhempainilta 5.9.

 • 848
Loading comments...

More from Opetus.tv