- veel overlast

- weinig daadkracht

- geen oplossingen

 

Maatschappij

Individu

 

- persoonlijke mobiliteit

- vraag > aanbod

 

 

- geplafonneerd

- beperkt andere sectoren

 

Markt

MARKT.

| strategie van de toekomst:

ZELFRIJDEND.

MARKT.

| strategie van de toekomst:

VOLKSWAGEN

SEAT

MARKT.

| ontwikkelingen van de toekomst

TESLA

WAYMO

@Steven Peeters

@Tesla Driver

MARKT.

| strategie van de toekomst:

BEZIT > DIENST

MARKT. | strategie van de toekomst:

MARKT.

| strategie van de toekomst:

MARKT.

| strategie van de toekomst:

Wagens: 3,6 miljoen

rechtspersoon: 831.000

salariswagens: 425.000

MARKT.

| strategie van de toekomst:

Rol van eigenaar in systeem waarderen en voordelen en argumentatie om delende eigenaar zijn, constant bewaken.

MARKT.

| strategie van de toekomst:

lange termijn: eigenaarschap onder druk + verhouding uit balans?

 

> Kostendelend coöperatief eigenaarschap van de wagens?

(!) leren van Partago

eigenaars = 7 VTE

 

 

MARKT.

| strategie van de toekomst:

Bron: refinitiv

MARKT.

| strategie van de toekomst:

MARKT.

| strategie van de toekomst:

MARKT.

| strategie van de toekomst:

MARKT.

| strategie van de toekomst:

MARKT.

| strategie van de toekomst:

MARKT.

| strategie van de toekomst:

MOBILITEIT ALS EEN DIENST  (mobility-as-a-service).

MARKT.

| strategie van de toekomst:

lease > mobiliteitsbudget

mobility-as-a-service

ook bruikbaar voor Autodelen

(rol koepelorganisatie!)

 

> Dégage afrekening automatisch gekoppeld?

 

 

MARKT.

| strategie van de toekomst:

 DUURZAAM

MARKT.

| strategie van de toekomst:

2018: 118,5 g / km

2021: gemiddelde auto: 95 g / km

MARKT.

| strategie van de toekomst:

 SAMENWERKEN

MARKT.

| strategie van de toekomst:

 SAMENWERKEN

- Autodelen: koepel: ijveren voor belangen

- Dégage: concreet samenwerken,

     > met andere Gentse deelorganisaties?

     > cf. Battmobiel: gratis Cambio abonnement?

INDIVIDU.

| in het voordeel van de consument:

VERPLAATSING IS AANGENAAM

INDIVIDU.

| in het voordeel van de consument:

MEER MENSEN VERPLAATSEN ZICH

INDIVIDU.

| in het voordeel van de consument:

MOBILITEIT WORDT GOEDKOPER

INDIVIDU.

| in het voordeel van de consument:

FLEXIBILITEIT

INDIVIDU.

| in het voordeel van de consument:

WEG AGRESSIE, WEG STRESS

Individu.

| opoffering door de consument:

ONDER DRUK: TE SNEL RIJDEN

Individu.

| opoffering door de consument:

ONDER DRUK: PARKEREN OP STRAAT

Individu.

| opoffering door de consument:

>> voorbehouden plaatsen + gratis parkeren voor autodelen: belangrijk voordeel dat best bewaakt wordt!

Individu.

| opoffering door de consument:

ONDER DRUK: PRIVATE AUTO

MAATSCHAPPIJ.

| ontwikkelingen van de toekomst

MINDER VERKEERSSLACHTOFFERS

LEEF

BAAR

HEID

 

      

 

 

MAATSCHAPPIJ.

| streven naar leefbaarheid:

KILOMETERHEFFING

 

      

 

 

KILOMETERHEFFING.

MAATSCHAPPIJ.

| streven naar leefbaarheid:

KILOMETERHEFFING

 

      

 

 

CIRCULATIEPLAN.

MAATSCHAPPIJ.

| streven naar leefbaarheid:

KILOMETERHEFFING

 

      

 

 

> Wijkcirculatieplannen: 'superblocks' (Gent & Brussel)

> (!) herbekijken parkeerplaatsen voor autodelen

> participatieplatform: deel uitmaken van de oplossing

MAATSCHAPPIJ.

| streven naar leefbaarheid:

KILOMETERHEFFING

 

      

 

 

LAGE EMISSIE ZONE.

> Gent & Antwerpen: 2025 enkel Euro 6d (Diesel)

> Brussel: 2030 GEEN diesel meer, 2035 GEEN benzine

MAATSCHAPPIJ.

| streven naar leefbaarheid:

PARKEERPLANNEN EN -NORMEN

MAATSCHAPPIJ.

| streven naar leefbaarheid:

BETONSTOP

MOBISCORE

MAATSCHAPPIJ.

| elementen die onder druk staan

ONDER DRUK: OPENBAAR VERVOER

LIBERALISERING EN UITHOLLING

MAATSCHAPPIJ.

| elementen die onder druk staan

Vervoersregio's / basismobiliteit

+ mobiliteitscentrale

rol voor autodelen / Dégage?

Dégage - 5/11/2019

By Pieter Morlion

Dégage - 5/11/2019

  • 1,129