Masz schemę?

 

 

Masz schemę?

Masz formularz.

 

Masz schemę?

Masz formularz.

Poznaj uniforms!

Garść informacji

 • 41 kontrybutorów

 • 120 wersji

 • 174k pobrań (core)

 • 528k pobrań (razem)

 • Jutro trzecie urodziny!

 

 

 

 

ALE DO RZECZY

 

 

 

 

1. Schema

// schema.graphql

type Address {
 city:  String!
 street: String
}

type Customer {
 address: Address
 secret: Float
}

type Query {
 customers: [Customer!]!
}

2. Bridge

// Customer.js

import {GraphQLBridge} from 'uniforms';

import schema from './schema.graphql';

function validator(model) {
 // Zaraz do tego dojdziemy #1.
}

const options = {
 // Zaraz do tego dojdziemy #2.
};

export const bridge = new GraphQLBridge(
 schema.getType('Customer'),
 validator,
 options
);

2.1. Opcje

// Customer.js

const options = {
 address: {
  label: 'Address'
 },
 'address.city': {
  label: 'City'
 },
 'address.street': {
  label: 'Street'
 },
 secret: {
  label: 'Secret',
  min: 0,
  max: 42,
  style: {border: '5px dashed #9ecff0'},
  propXBecauseWhyNot: 17
 }
};

2.2. Walidator

// Customer.js

function validator(model) {
 const details = [];

 if (model.address && !model.address.city)
  details.push({
    name: 'address.city',
    message: 'City is required!'
  });

 if (model.secret < 0 || model.secret > 42)
  details.push({
    name: 'secret',
    message: 'Secret out of range!'
  });

 if (details.length)
  throw {details};
}

3. Formularz

// CustomerForm.js

import AutoForm from 'uniforms-???/AutoForm';

import {bridge} from './Customer';

async function onClientSubmit(model) {
 await api.client.save(model);
}

function ClientForm {
 return (
  <AutoForm
   schema={bridge}
   onSubmit={onClientSubmit}
  />
 );
}

Profit!

AntD

Material-UI

Bootstrap3

Bootstrap4

Unstyled

Semantic UI

Szybkie FAQ

 • Tak, nie tylko GraphQL (np. JSON Schema)

  • Każda schema jest OK, wystarczy mały wrapper

 • Tak, można definiować własne pola

  • Każdy komponent z onChange i value jest OK

 • Tak, można definiować kolejność pól

  • Każdy layout jest OK, dopóki pola są w formularzu

Szybkie FAA

Pytania?

Masz schemę? Masz formularz. Poznaj uniforms!

By Radosław Miernik

Masz schemę? Masz formularz. Poznaj uniforms!

GraphQL Wroclaw #2

 • 992