Dekorátory

# předpokládáme existenci dekorátoru @vypis_cas


def uvar_kafe():
  print("Vařím kafe")


@vypis_cas
def natoc_pivo():
  print("Točím pivo")


uvar_kafe() # Vařím kafe
natoc_pivo() # 2020-09-08 10:50:47: Točím pivo

Možnosti použití

# (podmínečné) nahrazení původní funkce jinou


@deaktivuj_pri_testu
def posli_penize(kolik, komu):
  print(f"Posílám {kolik} peněz {komu}")


@deaktivuj_pri_testu
def posli_sms(text, komu):
  print(f"Posílám SMS {text} na číslo {komu}")
# přidání chování před/za kód původní funkce


@timer
def stahni_data_z_databaze():
  print("Stahuji seznam knih")

@timer
def nahraj_na_youtube():
  print("Nahrávám video")
@zkontroluj_opravneni
def zmenit_heslo(kdo, pro_koho, heslo):
  print(f"{kdo} mění heslo pro uživatele"
     f"{pro_koho} na {heslo}")


@zkontroluj_opravneni
def nahrat_obrazek(kdo, pro_koho, obrazek):
  print(f"{kdo} nahrává obrázek {obrazek}"
     f"pro uživatele {pro_koho}")
# zapsání do nějaké evidence

import atexit


@atexit.register
def rozluc_se():
  print("Děkujeme za použití programu!")


@atexit.register
def odeslat_data_do_nsa():
  # print("Nic nevypisuj, nebo to poznají!")
  pass
app = Flask("moje-stranka")


@app.route("/")
def uvitaci_stranka():
  return "Ahoj, vítám vás na svém webu!"


@app.route("/tajna-stranka")
def tajna_stranka():
  return "Tajné heslo je: PythonRulez"
class DataSet:
  def __init__(self, sequence_of_numbers):
    self._data = sequence_of_numbers

  @functools.cached_property
  def stdev(self):
    return statistics.stdev(self._data)

  @functools.cached_property
  def variance(self):
    return statistics.variance(self._data)
@click.command()
@click.option("--pocet", default=1)
@click.argument("jmeno")
def pozdrav(pocet, jmeno):
  for x in range(pocet):
    print(f"Ahoj {jmeno}")


@click.command()
def rozluc_se():
  print(f"Měj se fajn")

Jak vytvořit dekorátor?

def vypis_cas(puvodni_fce):

  def nahradni_fce():
    print(datetime.now(), end=": ")
    return puvodni_fce()

  return nahradni_fce

Dekorátory jsou (typicky) funkce, které obalují jiné funkce, čímž mohou přidávat nebo měnit jejich chování.

 

Originální funkci dostávají jako parametr a místo ní vrací jinou, která uvnitř používá tu původní.

Jak vytvořit dekorátor?

... správně

import functools


def vypis_cas(puvodni_fce):

  @functools.wraps(puvodni_fce)
  def nahradni_fce(*args, **kwargs):
    print(datetime.now(), end=": ")
    return puvodni_fce(*args, **kwargs)

  return nahradni_fce

BONUS

Implementace použitých dekorátorů

testujeme = True


def deaktivuj_pri_testu(puvodni_fce):

  @functools.wraps(puvodni_fce)
  def nahradni_fce(*args, **kwargs):
    if testujeme:
      print(f"Funkce {puvodni_fce.__name__} "
          "byla deaktivována kvůli "
          "testovacímu režimu")
    else:
      return puvodni_fce(*args, **kwargs)

  return nahradni_fce
def timer(puvodni_fce):

  @functools.wraps(puvodni_fce)
  def nahradni_fce(*args, **kwargs):
    start = time.perf_counter_ns()
    vysledek = puvodni_fce(*args, **kwargs)
    konec = time.perf_counter_ns()
    print(f"Funkce trvala {konec - start} ns")
    return vysledek

  return nahradni_fce
def zkontroluj_opravneni(puvodni_fce):

  @functools.wraps(puvodni_fce)
  def nahradni_fce(kdo, pro_koho, *args, **kwargs):
    if kdo == pro_koho or kdo == "admin":
      return puvodni_fce(kdo, pro_koho,
                *args, **kwargs)
    else:
      raise ValueError(f"Uživatel {kdo} není "
               f"oprávněn provést "
               f"tuto operaci")

  return nahradni_fce

Dekorátory

By Tomáš Bedřich

Loading comments...

More from Tomáš Bedřich