Publisher
subscriber

subscribers = []


def publish(message):
  for subscriber in subscribers:
    subscriber(message)

    
def print_out(message):
  print("Got message:", message)

  
def backup_to_file(message):
  print(f"Backing up message to file:", message)

  
def send_sms(message):
  print("Sending SMS message:", message)

  
subscribers.append(print_out)
subscribers.append(backup_to_file)
subscribers.append(send_sms)
 • real-time vykreslování do grafu
 • skórování
 • nahrávání do souboru
 • přehrávání ze souboru
 • proxy do WebSocketu
# publisher.py

import zmq
import serial
import struct

with zmq.Context().socket(zmq.PUB) as socket:
  socket.bind("tcp://*:8137")
  with serial.Serial("/dev/tty.usbserial2") as tty:
    for line in tty:
      fields = line.strip().decode().split()
      time, x, y, z = list(map(int, fields))
      message = struct.pack("4i", time, x, y, z)
      socket.send(message)
# file_logger.py

import zmq
import struct

with zmq.Context().socket(zmq.SUB) as socket:
  socket.connect("tcp://127.0.0.1:8137")
  with open("output.csv", "a") as f:
    while True:
      raw = socket.recv()
      time, x, y, z = struct.unpack("4i", raw)
      print(time, x, y, z, sep=",", file=f)

Závěr

 • vlastní implementace
 • ZeroMQ, RabbitMQ
 • Kafka
 • AWS SNS, Google Cloud Pub/Sub
 • MQTT

Publisher-subscriber

By Tomáš Bedřich

Publisher-subscriber

 • 85
Loading comments...

More from Tomáš Bedřich