Mẫu Phiếu Thu Theo Thông Tư 200 & 133

Phiếu thu là một trong những món bảo bối được kế toán lập khi trong doanh nghiệp có nghiệp vụ thu tiền mặt. Tuy nhiên, việc lập phiếu thu cũng cần được lập đúng theo mẫu được Bộ tài chính quy định.

 

Nhờ có phiếu thu sẽ giúp bộ phận kế toán dễ dàng xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan.

 

Chính vì vậy, qua bài viết này VPP VINACOM xin gửi đến các bạn mẫu phiếu thu mẫu số 01-TT theo Thông tư 200 và 133 của Bộ Tài Chính để các bạn đưa vào sử dụng trong doanh nghiệp mình nhé!

Đơn vị:................................                                                                    Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:................................                                               (Ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC

                                                                                                 ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU

Ngày        . tháng       năm 20......

Họ và tên người nộp tiền:.................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................................

Lý do nộp:..........................................................................................................................................

Số tiền:.............................................. (Viết bằng chữ):.....................................................................

.............................................................................................................................................................

Kèm theo:............................................................................. Chứng từ gốc:

 

Ngày ............ tháng ............ năm 20.........

 

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):................................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.............................................................................................

+ Số tiền quy đổi:..............................................................................................................................

Những lưu ý khi lập phiếu thu:

  1. + Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.
  2. + Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.
  3. + Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.
  4. + Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với Phiếu thu.

 

Nếu bạn muốn tìm cho mình mẫu sẵn có thì vui lòng xem thêm: Mẫu phiếu thu

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Link download: Mẫu phiếu thu, Mẫu Phiếu thu theo thông tư 133, Mẫu Phiếu thu theo thông tư 200

mẫu phiếu thu theo thông tư 200 & 133 BTC

By văn phòng phẩm vinacom

mẫu phiếu thu theo thông tư 200 & 133 BTC

@vppvinacom chia sẻ với các bạn mẫu phiếu thu theo thông tu 133 & 200 mới nhất. Click download mẫu phiếu thu tại đây!

  • 177
Loading comments...

More from văn phòng phẩm vinacom