RUBY ON RAILS W DUŻYM PROJEKCIE

Czy to ma sens?

Tomasz Warkocki

O MNIE

 • Pracuję w Ruby i Ruby on Rails od 8 lat
 • Byłem programistą i team leaderem w software house
 • Obecnie jestem programistą i CTO w Fieldly.com
 • Lubię: Big Data, Lego Mindstorms i Arduino

o czym porozmawiamy

 • Wady i zalety Ruby on Rails
 • Najczęstsze problemy i dobre praktyki
 • Wydajność Ruby on Rails
 • Rynek pracy i przyszłość Ruby on Rails

ruby on rails

Ruby on rails

 • Ruby -  Yukihiro "Matz" Matsumoto (1995)
 • Convention over Configuration (CoC) 
 • Don't repeat yourself (DRY)
 • Generatory (scaffolding)
 • Łatwe tworzenie API (mobile, ajax, Rails 5)
 • Gemy do wszystkiego
 • Model View Controller (MVC)
 • "Fat models, skinny controllers" - srsly?!
 • REST
 • ActiveRecord (magia, callbacki, Arel)

Wciąż popularny framework

 • Twitter
 • Airbnb
 • Hulu
 • Shopify
 • Basecamp
 • GitHub
 • Styczeń 2016 - 1.200.000 stron internetowych w RoR

Jak to zwykle bywa...

 • Mały "projekcik"
 • Kilka modeli
 • Jeden model główny
 • Testy dodamy później...
 • Przecież to tylko MVP
 • Biznes goni z feature'ami

Jak to zwykle bywa...

 • User Stories  tworzone na kolanie
 • Brak jakiegoś spójnego workflow
 • Team złożony z samych juniorów
 • Ooo! Mamy już 40 modeli? Jak to!?
 • Praktycznie nie jesteśmy w stanie wprowadzać więcej zmian
 • Częsty scenariusz... inna ekipa i przepisanie od zera :(

dobre praktyki

Właściwy workflow

 • Agile - SCRUM (retrospekcje i gotowość na zmiany)
 • Zarządzanie zadaniami (JIRA, Pivotal Tracker, Trello)
 • Zarządzanie wersjami
 • Testowanie (RSpec, Cucumber, TTD, BDD)
 • Continuous Integration (Jenkins, CodeShip)
 • Git flow
 • Static Code Analysis (Rubocop, CodeClimate)

Właściwy workflow

 • Code Review (GitHub)
 • Code maintenance (Technical Debt, refaktoryzacja)
 • Easy deployment (DevOps services, Heroku, Cloud66)
 • Automatyczne wykrywanie wyjątków (BugSnag, NewRelic)
 • Monitorowanie wydajności (NewRelic)
 • Łatwe debugowanie i  przeglądanie logów (LogEntries)

Problemy w kodzie

 • Zduplikowany kod
 • Ogromne klasy (God Class)
 • Ogromne metody
 • Bałagan w nazwach klas, metod, zmiennych
 • Spaghetti code

Problemy w kodzie

 • Nadużywanie callback'ów
 • Długie listy parametrów metod
 • Mixin'y w Ruby (sprzątanie pokoju)
 • Ignorowanie Law of Demeter (single dot)
 • Komentarze w kodzie (?)

JAK możemy sobie pomóc?

 • Truizmy?!
 • Opisowe i spójne nazewnictwo
 • Object Oriented Programming
 • Design Patterns
 • Znajomość podstawowych bibliotek (Array, Hash, String...)
 • Ekstrakcja nowych klas i metod (magiczny DRY)
 • Polimorfizm zamiast warunków w kodzie
 • Użycie strategi

JAK możemy sobie pomóc?

 • Użycie FormObjects (wiele modeli)
 • Użycie ServiceObjects
 • Użycie ValueObjects (Money, Temperature)
 • Użycie dekoratorów
 • Użycie fabryk obiektów (Factory)
 • Użycie prezenterów, adapterów (Api, widoki)
 • Zastąpienie callback'ów metodami

JAK możemy sobie pomóc?

 • SOLID
  • Single responsibility principle - Nigdy nie powinien istnieć więcej niż jeden powód do modyfikacji klasy
  • Open/closed principle - Przy zmianie wymagań nie powinien być zmieniany stary działający kod, ale dodawany nowy, który rozszerza zachowania.
  • Liskov substitution principle- Korzystanie z funkcji klasy bazowej musi być możliwe również w przypadku podstawienia instancji klas pochodnych.

JAK możemy sobie pomóc?

 • SOLID
  • Interface segregation principle - Klasy nie powinny zależeć od interfejsów, których nie używają.
  • Dependency inversion principle - Wysokopoziomowe moduły nie powinny zależeć od modułów niskopoziomowych - zależności między nimi powinny wynikać z abstrakcji / interfejsu.

wydajność

PROBLEMY

 • Legendarny brak wydajności ;)
 • Sam Ruby jest "wolny"
 • Duże zapotrzebowanie na RAM
 • Magia ActiveRecord sprzyja "dziwnym" rozwiązaniom
 • Nie wszystkie serwery webowe dla Rails są wydajne 

co możemy zrobić?

 • Zastosowanie jRuby, Rubinius zamiast MRI 
 • Caching, fragment caching
 • Pozbycie się wolnych zapytań do DB
 • Przesunięcie ciężaru w stronę bazy danych (views, materialized views)
 • Zastanowić się czy np. wyświetlanie 5000 rekordów na raz ma sens ;)
 • Ograniczenie użycia gemów
 • Użycie osobnego serwera do wyszukiwania pełnotekstowego (Solr, ElasticSearch, Algolia)

co możemy zrobić?

 • Użyć wydajniejszego serwera webowego: Puma, Passenger Enterprise (tuning)
 • Eksperymentować np. z Ruby GC
 • Skalować wertykalnie - większe serwery RoR + DB
 • Skalować horyzontalnie - np. poprzez mikroserwisy, sharding
 • Rozważenie które operacje mogą być wykonywane w tle (background processing) 
 • Zoptymalizować warstwę frontendową (np. CDN)

rynek i przyszłość

Rynek

 • Nadal wiele startupów używa RoR
 • 12.000.000 stron internetowych :)
 • Względnie szybkie wejście
 • Ruby to "przyjemny" język
 • Ogromna społeczność Open Source
 • Rails 5 - ciągły rozwój

przyszłość

 • "Moda" na języki funkcyjne
 • Erlang, Elixir, Phoenix
 • José Valim - kontrybutor Railsów
 • Wielu programistów RoR jest zainteresowanych :)

pytania?

dziękuję za uwagę! :)

Ruby on Rails w dużym projekcie - czy to ma sens?

By Tomasz Warkocki

Ruby on Rails w dużym projekcie - czy to ma sens?

- wady i zalety Ruby on Rails - wydajność i utrzymanie kodu - waga “czystego” kodu i OOP, dobre praktyki - dokumentacja czy możemy się bez niej obejść w Ruby?

 • 2,005