Ön yüzde mikro-mimari

Yaprak Ayazoğlu

frontend.istanbul 2018

@yaprakaya

Ben kimim?

Yaprak Ayazoğlu

@bol.com'da Frontend geliştiricisi

@yaprakaya

 • ~4 yıllık Hollanda macerası
 • Bilgisayar Müh.'de Yüksek Lisans
 • Elektrik ve Elektronik Müh.'de Lisans
 • Güneş Arabası ve Hidrojen Arabası projeleri
 • @LoncaWorks'ta mentorluk

 

@yaprakaya

@yaprakaya

@yaprakaya

bol.com ne yapar?

@yaprakaya

Ben bol.com'da ne yapıyorum?

@yaprakaya

Değişim

Webshop -> Satıcılar

@yaprakaya

bol.com'a ilk başladığımda

@yaprakaya

Mimari

 • Monolit uygulama
 • Arkayuzde Java
 • Onyuzde Angular 1.x, Backbone, Handlebars karisimi

@yaprakaya

Satıcı Arayüzlerindeki Domainler

@yaprakaya

Domainler...

@yaprakaya

Problemler

 • Kodun yayınlanması (deployment)
 • Kod reuse
 • Atalet (yeni fikirlerin kolayca adapte edebilmek)
 • Kodun bakımı
 • Sahibiyet

@yaprakaya

Değişim zamanı...

@yaprakaya

İhtiyaçlar

 • Birbirinden bağımsız olarak çalışan takımlar
 • Kodun yayınlanma surecinin kolay ve daha sık olması
 • Yeni fikirleri daha hızlı geliştirebilme
 • Yeni teknolojiler kullanmak
 • Eski sistemi yenilerken son kullanıcının işini etkilememe

@yaprakaya

Özellik Kümeleri

 • /orders
 • /offers
 • /home
 • /performance
 • /assortment
 • /returns
 • ... vs.

@yaprakaya

İlk durum

@yaprakaya

İade Web Servisi

@yaprakaya

@yaprakaya

BFF (Backend for frontend)

Backend for Frontend API geliştirme sürecinin doğasında olan tasarım boşluğunu doldurmayı amaçlayan yapıdır. Bir BFF, arayüz ile alt katman (downstream) servislerinin arasındaki katmandır.

Mikro-frontend

Mikro-frontend bir web uygulamasını ufak özellik kümelerine bolup her bir özelliğin tek bir takım tarafından bastan sonra geliştirilmesine olanak sağlayan yapıdır.

@yaprakaya

Mikro-frontend örnekleri

 • Satış emirleri
 • İadeler
 • vs.

@yaprakaya

@yaprakaya

Özellikleri

 • Herhangi bir veriye sahip değil
 • Session tutmuyor
 • Birbirinden bağımsız
 • Farklı portallarda yeniden kullanılabilir
 • Ayrı ayrı url'lerde yaşar

@yaprakaya

Single Sign On

 • Bir uygulamadan diğer uygulamaya geçiş
 • Satıcı yekpare uygulamasından ilk kopan mikroservis

@yaprakaya

Menü

@yaprakaya

Elde Neler Var?

 • 6 değişik departmanda çalışan 8 takım
 • 20'den fazla ufak web servisi
 • Farklı kullanıcı gurupları ve farklı portallarda tekrardan kullanılan servisler

@yaprakaya

Sıkıntılar

 • Aynı kullanıcı deneyimini yakalamak
 • Ortak kütüphanelerin geliştirilmesi
 • OAuth2
 • Donanım seviyesinde yaşanan problemler

@yaprakaya

İlk deneyde basarılı bir sonuç mu aldık?

@yaprakaya

İlk mikro-frontend deneyi

 • Tedarikçi portalı
 • Her bir özellik kümesi için bir Angular Modülü
 • Tarayıcıda birbirine uhulanan modüller ile SPA uygulaması

@yaprakaya

Tedarikçi Portal

Uygulama

1

Uygulama

2

Uygulama

3

@yaprakaya

SPA yapısı

<html>
 <head>
  …
  <script src=“/wrapper/bundle.js”></script>
  <script src=“/application-1/bundle.js”></script>
  <script src=“/application-2/bundle.js”></script>
  <script src=“/application-3/bundle.js”></script>
  …
 </head>
 …
</html>

@yaprakaya

Eksileri

 • Butun portalın bakımı zorlaştı.
 • Ayrı projeler birbirine bağımlı hale geldi.
 • Üçüncü parti kütüphaneleri güncellemeleri bütün projelerde güncelleme gerektirdi.

@yaprakaya

Artıları

 • Performans

Öncelikle

 • Tedarikçi portalı hala kullanılıyor.

Modern Teknolojiler

@yaprakaya

@yaprakaya

Typescript

 • Değişken tipi oluşturabilme
 • Rest iletişimi için interface tanımlayabilme
 • Data streamler(Observables) için tip tanımlayabilme
 • Editör desteği

@yaprakaya

@yaprakaya


@Injectable()
export class PackingListService {
 private packingListUrl = 'url/to/packing-list';

 constructor(public http: HttpClient) { }

 public getPackingList(listId: string): Observable<SendStockItem[]> {
  return this.http
   .get(`${this.packingListUrl}?list-id=${listId}`)
   .map((json: any) => {
    const packingList = PackingListDto.fromJson(json);
    return packingList.lines;
   });
 }
}

@yaprakaya

import { SendStockItem } from './send-stock-item';

export class PackingListDto {
 id: string;
 retailerId: string;
 sendStockItems: SendStockItem[];

 static fromJson(json: any): PackingListDto {
  // tslint:disable-next-line
  return PackingListDtoSerializer.fromJson(json);
 }
}

class PackingListDtoSerializer {
 static fromJson(json: any): PackingListDto {
  const packingListDto = new PackingListDto();
  packingListDto.id = json.id;
  packingListDto.retailerId = json.retailerId;
  packingListDto.sendStockItems = json.lines.map((line) => {
   return SendStockItem.fromJson(line);
  });
  return packingListDto;
 }
}

@yaprakaya

import { FormGroup } from '@angular/forms';

export class SendStockItem {
 id: string;
 selectedQuantityFormItem?: FormGroup;

 static fromJson(json: any): SendStockItem {
  return SendStockItemSerializer.fromJson(json);
 }
}

class SendStockItemSerializer {
 static fromJson(json: any): SendStockItem {
  const sendStockItem = new SendStockItem();
  sendStockItem.id = json.id;
  return sendStockItem;
 }
}

Angular

 • Komponent tabanlı
 • Form desteği
 • Dil desteği
 • Unit testleri için kolaylık
 • Cli desteği
 • Ekosistem

@yaprakaya

Ortak kütüphaneler

@yaprakaya

Styling

@yaprakaya

Angular Komponent Kütüphanesi

 

@yaprakaya

Komponent ve stili kütüphaneleri bir çatı altında

@yaprakaya

Toplarlayacak olursak

 • Bağımsız olarak çalışabilen takımlar
 • Sahiplenme
 • Yeni fikirleri daha hızlı geliştirebilme
 • Yeni teknolojiler

@yaprakaya

Sorular?

@yaprakaya

Teşekkürler

@yaprakaya

@yaprakaya

https://slides.com/yaprakayazoglu/mikro-frontend/

mikro-frontend

By Yaprak Ayazoglu

mikro-frontend

 • 1,236