זיהוי רשתות בוטים בטוויטר

נעם רותם ויובל אדם

בוטים / אווטארים /

בובות גרב / כימרות

מתודולוגיה

 • הפניה לחשבונות חשודים
 • אישור חשבונות לצורך שימוש API
 • זיהוי צבירים חשודים
 • מחקר ידני ואוטומטי

תקציר הפרקים הקודמים - הרשת הטורקית

תוכן

מטא-דאטה מחשיד

חריקות שפה ותרבות

אנשי קש

רשת חשודה

רשת אורגנית

ציטוטים במדיה

תוכן

הקשר הטורקי

תוצאות

 • דיווח לטוויטר
 • 142 חשבונות נסגרו

כנסיית האל הכל יכול

רשת הבנות החדשה

עיתונאים - אוכלוסיה בסיכון גבוה

קמפיין פייק ניוז

קמפיין פייק ניוז

חשבון פייק חד-פעמי

 • חשבון בעל ותק של מספר שנים
 • נקנה מרשת ספאם
 • מוסב לאוואטר "לגיטימי"
 • טירגוט עיתונאים במינשונים וDM

אי-התאמת עוקבים

תשתית טכנית

איסוף נתונים מטוויטר

 • Python
 • PostgreSQL
 • SQLAlchemy
 • Celery

Lifecycle

 • קריאות API לטוויטר
 • שמירת המידע
 • תיוג
 • יצוא דוחות (CSV, XLS)
 • ממשק ניתוח לאנליסטים
 • ויזואליזציות Gephi

מודל לדוגמה

class User(Base):
  __tablename__ = 'users'

  id = Column(String(20), primary_key=True)
  name = Column(String(15), nullable=False)
  full_name = Column(Text)
  description = Column(Text)
  created = Column(DateTime)
  location = Column(Text)
  protected = Column(Boolean)

  followers_count = Column(Integer)
  friends_count = Column(Integer)
  favourites_count = Column(Integer)
  statuses_count = Column(Integer)
  listed_count = Column(Integer)

  imported = Column(DateTime(timezone=True), default=func.now())
  updated = Column(DateTime(timezone=True), onupdate=func.now())

  tags = Column(ARRAY(Text), nullable=False,
    default=cast(array([], type_=Text), ARRAY(Text)))

  followers = relationship('User', secondary=follows,
    primaryjoin=id == follows.c.to_id,
    secondaryjoin=id == follows.c.from_id,
    order_by=follows.c.id,
    backref='friends', lazy='subquery')

  tweets = relationship('Tweet',
    primaryjoin='User.id == foreign(Tweet.user_id)',
    backref='user', lazy='subquery', viewonly=True)

  __table_args__ = (
    Index('ix_user_name_lower', func.lower('name')),
    Index('ix_user_tags', tags, postgresql_using='gin'),
  )

ספיחים לפרוייקט

מלכודת דבש

דוקסינג

איסוף נתונים

 • Browser fingerprinting
 • WebRTC de-anonymization
 • IP leakage

כיוונים להמשך

 • קמפיין מימון המונים
 • הרחבת האיסוף והניתוח

שאלות?

Twitter Dev Conf

By Yuval Adam

Twitter Dev Conf

 • 1,431