Arbetarlitteratur

Vad är arbetarlitteratur

Vilken epok hör den till

Tidig arbetarlitteratur

Statarskolan

Modern arbetarlitteratur

Författarpresentation

Arbetarlitteratur eller proletärlitteratur är litteratur skriven av författare med arbetarbakgrund. Den skildrar arbetarklassens levnadsvillkor.

 

Utmärkande för arbetarlitteraturen är att den oftast har en stark förankring i socialistisk ideologi. Många av arbetarförfattarna var självlärda och saknade formell utbildning.

 

Idag definieras arbetarlitteratur utifrån ett författarskap i den arbetarliterära traditionen som  utgår från arbete och vardagsliv.

Vad är arbetarlitteratur?

Arbetarlitteraturen brukar räknas till den moderna litteraturepoken,

från 1900-talets början till nutid.
 

Genren anses ha uppstått i Ryssland i samband med att romanen En mor gavs ut 1907 under pseudonymen Maksim Gorkij som betyder "den bittre" och skildrade författarens uppväxt som arbetarbarn.

 

I Sverige etablerades genren under 1920-talet och fick snabbt en folklig spridning till den etablerade kulturelitens missnöje. Författarna kallades för kommunister och deras böcker ansågs estetiskt undermåliga. Men  flera av arbetarförfattarna kom att vinna litterära priser som Nobelpriset och tog plats i Svenska Akademien.

Vilken epok hör den till?

Arbetarförfattarna Rudolf Värnlund, Ivar Lo-Johansson, Eyvind Johnson och Gustav Hedenvind-Eriksson ca 1930.

Skrev självbiografiskt

om livet som statare

Skrev om rallare och

skogsbrukare

Skrev om fattig norrländskuppväxt

Skrev om arbetarrörelsen

och klassamhället

Tidig arbetarlitteratur

Under början av 1900-talet publicerades i Sverige författare ur arbetarklassen som kom att bli berömda. Bland dessa fanns t.ex. Harry Martinsson, Eyvind Johnson, Dan Andersson och Maria Sandel.

 

Gemensamt för dem är att de alla växte upp under fattiga förhållanden och att de till en grad är självlärda skribenter. De har också gemensamt att de alla var engagerade socialister och att de alla spenderade många år i ungdomen med att resa eller bo utomlands. 

Statarskolan

Ivar Lo-Johansson är den svenske författare som anses ha inlett den strömning inom arbetarlitteraturen som kallas statarskolan.

Dit räknas även Moa Martinsson.

 

Statare var lantbrukare som anställdes årsvis på större gods och fick det mesta av sin lön in natura. Det mycket hårda arbetet och enkla boendeförhållandena gjorde statarlivet hårt och löneformen gjorde att det var nästan omöjligt för människorna att spara pengar eller flytta, då de ofta var skuldsatta hos arbetsgivaren.

 

Efter mycket debatt om statarnas livsvillkor, där formen kallades för ett modernt slaveri, upplöstes statarsystemet 1945.

Nutida svenska arbetarförfattare är bland andra Elsie Johansson, Aino Trosell, Kjell Johansson och Anna Sanvaresa (tidigare Jörgenssdotter) som är född och uppvuxen i Sandviken och vars roman "Bergets döttrar" utspelas just här.

 

Dagens arbetarförfattare är inte autodidakter som författarna på 20-talet, så klart. Men eftersom de har växt upp i arbetarklassfamiljer och skriver om arbetarklassen och dess livsvillkor så räknas de till den skaran.

Modern arbetarlitteratur

Författarpresentation

Ni kommer att få välja mellan tre romaner att läsa i det här kursmomentet.

Den första romanen skildrar en pojkes uppväxt i statarsamhället och gavs ut 1933.

De två andra romanerna skildrar kvinnors villkor ur ett arbetarförfattarperspektiv, men den ena publicerades 1933 och den andra publicerades 1993. 

Ivar-Lo Johansson - Godnatt, jord

Han föddes på torpet Ådala 1901 och dog i Stockholm 1990. Under 1930- och 1940-talet var han en aktiv samhällsdebattör i frågor som gällde statarnas, de äldres och de svenska romernas levnadsförhållanden i Sverige.

År 1933 publicerades romanen Godnatt, jord, vilken blev hans stora genombrott. Den är delvis självbiografisk och handlar om pojken Mikael Bister som har svårt att acceptera livet som statarunge. Bland folket där råder en extrem sorts jantelag, rädsla för det okända och en slags hat-kärlek till allt som är vackert. Trots den hårda och torftiga uppväxten drömmer Mikael om att skriva böcker och få ett bättre liv.

Lo-Johansson har inspirerat många senare författare från arbetarklassen – inte minst genom sitt sätt att skildra det hårda kroppsarbetet, ensamheten, längtan bort och den erotiska lusten – något han blev starkt kritiserad för av samtiden.

Moa Martinson - Kvinnor och äppelträd

Hon föddes i Linköpings kommun 1890 och dog i Stockholm 1964. Moas mor var en 19-årig ogift piga som blev tvungen att lämna sin dotter hos sina föräldrar. Efter ett par år flyttade modern till Norrköping och började arbeta på fabrik och några år efter det gifte modern sig och kunde då ta hem Moa. Familjens ekonomi var mycket dålig, bland annat till följd av styvfaderns alkoholproblem, och som en följd av detta fick man ofta flytta.

Moa arbetade som kallskänka och senare journalist och skribent.

Moas första publicerade roman är Kvinnor och äppelträd som skildrar livet för två kvinnor, Ellen och Sally, som blir vänner och stöttar varandra genom fattigdom, barnafödslar och frånvarande alkoholiserade makar.

Boken refuserades flera gånger innan den slutligen publicerades 1933. Den fick kritik för att den skildrade fattigdom och elände såväl som kvinnlig sexualitet på ett rättframt och frispråkigt sätt.

Kerstin Thorvall - När man skjuter arbetare

Hon föddes 1925 i Eskilstuna och dog 2010 i Stockholm. Båda Kerstins föräldrar arbetade som lärare och familjen hade det ganska gott ställt till hennes far dog när hon var 11 år. Efter det växte hon upp med sin mor. Kerstin var utbildad modetecknare och arbetade som illustratör, journalist och skribent.

Romanen När man skjuter arbetare gavs ut 1993 och för den fick Kerstin Thorvall Moa Martinson-priset. Boken handlar om den fattiga torpardottern Hilma som utbildat sig till småskolelärarinna och drömmer om ett bättre liv. Istället blir hon gift in i en finare familj där det visar sig att hennes make är manodepressiv. Hilmas liv blir att handla om att vårda maken och hålla sjukdomen hemlig eftersom det anses skamligt. Samtidigt i världen pågår uppror bland arbetare och revolutioner kokar.

deck

By Bessemerbiblioteket

deck

  • 102
Loading comments...

More from Bessemerbiblioteket