Ni har varit en underbar publik!

 

eller

 

Hur du gör en kickass presentation.

Bessemerbiblioteket

Förberedelser

Nervositet

Hur man börjar

Tre saker

Hur man avslutar

Okej, du ska hålla ett tal....

Förbered dig i god tid

 

Ta reda på så mycket som möjligt innan

 

Var förberedd om något går snett

 

Be aldrig om ursäkt

"Never complain, never explain" - Hemingway

Nervositet

Naturlig stressreaktion - fly eller fäkta

Naturligt och bra!

 

Vi presterar bäst när vi är måttligt nervösa.

 

Lär dig känna igen hur din stress uttrycker sig.

T.ex. Måste du dricka vatten för att du bli torr i munnen,

så ta med vattenflaska!

 

Handskas med att vara nervös

Öva - jättemycket

 

Hålla något i handen

 

Hitta "vänner" i publiken

 

Inse att både för dig som talare och för publiken som lyssnar så är detta en parentes i ditt liv.

Tala väl

Tänk på din hållning

 

Andas med magen

 

Var inte rädd för tystnad

Manus eller inte?

Utantill ger ett trevligt och trovärdigt intryck

Skriv ändå ett manus med stolpar och nyckelord

Om du skulle tappa bort dig, ge dig tid att hitta tillbaka i dina stödord/manus. Publiken upplever inte pauser som obehagliga

Publikens roll i föreläsningen

Vara mottaglig

Öppet kroppspråk

 

Ögonkontakt med talaren

 

Nicka för att visa att du hänger med

Hur man börjar...

Inledningen sätter tonen för din presentation....

 

Välkomna publiken

 

Presentera dig och ditt ämne

 

Ett tips är att öva in de tre första meningarna i din presentation

 

 

 

Ord i början

Hej, jag ska idag prata om..

Inledningsvis, ska jag prata om...

Min presentation handlar om...

Jag tänker beskriva hur...

Jag ska jämföra...

 

Ge publiken en kort översikt om

vad du kommer att prata om

"T.ex. Först kommer jag att inleda med A, sedan ska jag kort nämna B
och avsluta med att reflektera över C"

 

 

 

 

 

 

Retoriska frågor

"Är det okej att höja skatten så att vi kan ha pizza i matsalen som alternativ varje dag?"

 

Provokativa uttalande

"Bessemerskolan är den bästa skolan i Sverige!"

 

Förankring i verkligheten - Anekdot

"När min pappa var liten så fick man ställa olydiga skolbarn i skamvrån."

 

Ord i början

3 saker

Försök att hitta tre saker i din föreläsning som är absolut viktigast

 

De tre starkaste argumenten

De tre viktigaste poängerna

Tre scenarion

 

För att inte göra publiken informationstrött.

All's well that ends well!

Publiken kommer att komma ihåg hur du började och hur du avslutade.

 

Ett snyggt avslut är att knyta ihop inledningen med slutet: t.ex att ge sitt svar på den retoriska frågan man ställde i början.

 

Kom ihåg att tacka publiken för uppmärksamheten!

Ord i slutet

Sammanfattningsvis..

Till sist...

Till slut...

Och med de orden vill jag avsluta

Jag vill tacka för att ni lyssnat

Tack för mig

deck

By besskirsi

deck

  • 1,111
Loading comments...

More from besskirsi