Getting away with it

 

 

Author

Anne Cassidy ​is an Award-winning author, born in London, in 1952. 

She writes crime fiction for teenagers and has also published some children's books.
She has written over forty novels.

Characters

Mark

Katie

Kings and Queens

Plot

Themes

Morals and ethics

 

Guilt

 

The supernatural

 

Peaceful reading

Within six minutes of reading your brain enters a relaxed state that resembles deep meditation.

You might start to feel tired, this is normal.

Your task is to stay awake and follow along in the text.

 

When we read do not disturb those who are reading

or your fellow class mates.

 

 

Vocabulary - chapter 1

8. Flicking - Knäpper

9. Stamp - stampa

10. Mirror - spegel

11. Clapped-out - fallfärdig, uttjänt

12. To nick - att stjäla något, baxa

13. Nosy - nyfiken

14. Whizz - Skynda förbi

1. Straight - rakt

2. Comb - kamma

3. Bloke - kille

4. Nod - nicka

5. Tingle - pirra

6. Whisper - viska

7. Shrug - axelryckning

 

Vocabulary - chapter 2

1. Annoyed - irriterad

2. Enough - nog

3. Alloy - legering

4. Show off - spela tuff

5. Brakes - bromsar

6. Screwdriver - skruvmejsel

7. Engines - motor

8. Electrics - eletricitet

 

9. To borrow - att låna

10. Accelerator - gaspedal

11. Tugging - lirka/dra

12. Wires - kablar

13. Curtain - gardin

14. Freeze - frysa

15. Village - by

16. Bitter - bitter

 

Vocabulary - chapter 2

17. To nick - att sno

18. Curtain - gardin

19. Glove box - handskfack

20. Road signs - vägskyltar

21. Switch on/off - knäppa på/av

22. Blare out - välla ut

23. Windscreen wipers - vindrutetorkare

 

24. Corridor - korridor

25. Steering Wheel -

26. Angle - vinkel

27. Headlights - strålkastare

28. Thump - duns

29. Dashboard - instrumentbräda

30. Yanked - ryckte

Glossary - chapter 3

10. Squeaky - gnälligt, pipigt

11. Stab - hugg

12. Lolling - slappt, lealöst

13. heart lurched - hjärtat hoppade till

14. Stringy - trådigt

15. Kneeled - knästående

16. Wrist - Handled

17. Clamped - hopsnörd

1. Quiet - lugn

2. Silently - tyst

3. Chest - bröst

4. As though - även om

5. Thought - tänkte

6. Through - genom

7. Frustration - frustration

8. Clumps - klumpar

9. Weight - tyngd, vikt

Vocabulary chapter 4

1. Snoring - snarka

2. Lump of Concrete - cementklump

3. Fault - skuld

4. Soak - blöta

5. Shiver - darra

6. Upstairs - övervåning

 

 

7. Downstair - nedervåning

8. Strip off - klä av sig

9. Switch off - släcka

10. Slurred - sluddrig

11. Pitch black - kolsvart

12. Throat - strupe

Vocabulary chapter 5

1. Mates -kamrater

2. Worried sick - sjuk av oro

3. To dump - att göra slut

4. 'Course - självklart

5. Accident - olycka

6. Squeezed - klämde

Vocabulary chapter 6

1. Question - fråga

2. Ginger - ingefära

3. Ginger hair - rödhåriga

4. Skidded off - gled av/kanade av

5. Soft voice - mjuk röst

6. To suppose - att anta

7. Grateful - tacksam

 

8. Daughter - dotter

9. To have a row - att gräla

10. Bang against - slå emot

11. Headed for home - bege sig hemåt

12. Crazy - galen

13. Chalk - krita

14. Solicitor - advokat

 

Vocabulary chapter 7

1. Funeral - begravning

2. Evidence - bevis

3. Liquid - flytande

4. Honestly - ärligt

5. Curled up - uppdragna

6. Truth - sanning

7. Blast - Ljuda

8. Church - kyrka

9. Charged - anhållen

10. To charge - att kräva

11. Pour - hälla

12. Clench - knyta

13. Exactly - exakt

14. Message - meddelande

15. Drowzy - sömnigt

16. Toss - kasta

17. Normally - normalt

18. Puzzled - Förbryllad

19. freak out - bryta ihop

Vocabulary chapter 8

1. Smack - slå

2. Funny - konstig (även lustig)

3. Don't let the police fit you up

- låt inte polisen lura dig

4. Climb- klättra

5. Cheer up - muntra upp

6. Awkward - obekväm

7. Equipment - utrustning

 

8. Numb - bedövad eller avtrubbad

9. Eyelids - ögonlock

10. Stupid - dum

11. Jerk away - rycka undan

12. Beep - telefonsignal

13. Between - mellan

14. Touched - rörde

Vocabulary chapter 9

1. Recently - nyligen

2. Headstone - gravsten

3. Crisp - krispig, knastrig

4. Wonder - undra

5. Collar - krage

6. Coffin - kista

 

 

7. Completly - fullständigt

8. Nipping - nypa

9. Stone arch - stenvalv

10. Shiver - darra

11. Odd - udda

12. Stiff - stel

13. Breath - andetag

 

Vocabulary chapter 10

1. Expensive - dyr

2. Deserve a treat - förtjäna en belöning

3. Revved the engine - varvade motorn

4. Shock absorbers - stötdämpare

5. Avoid - undvika

6. To mind - att bry sig

7. Stare at - glo på

8. Doesn't matter - spelar ingen roll

9. Within - inuti

10. Full licence - körkort

11. Stab into his ears - högg i öronen

12. Thursday - torsdag

13. Survive - överleva

14. Swirled - virvlade

 

 

Vocabulary chapter 11

1. Blizzard - snöstorm

2. Bounce off - studsa av

3. Layer - lager

4. Forgive - förlåta

5. Forgiveness - förlåtelse

 

 

6. Tremble - darra

7. Underneath - under

8. Sorrow - sorg

9. Back and forth - fram och tillbaka

10. Search - söka

 

Vocabulary chapter 12

1. To hum - nynna

2. Possible - möjlig

3. Magazines - tidskrifter

4. Wrapped - slog in

5. To dash - sprinta, skynda

6. Inquest - förundersökning

7. Jangle of keys - rasslet av nycklar

 

8. Fiddle - pilla

9. Brilliant - strålande

10. Rumble  - mullra

11. Ignition - tändning

12. Stumble - snubbla

13. Instant - ögonblicklig

14. Pasty - degig/blek

177
Words!

deck

By besskirsi

deck

  • 985
Loading comments...

More from besskirsi