Upphovsrätt

Vad gäller och vad behöver jag veta?

Men först en historisk tillbakablick

Konsthantverkare

Renässansen i Florens, Italien

"Artisan"

Konstnär
Artist

Leonardo Da Vinci

Mecenat:

Lorenzo Medici

STIM - Musik har ett värde

http://www.kro.se/upphovsratt

https://www.forlaggare.se/upphovsratt

Konstnärer lever på sin konst

Upphovsrätt täcker kreativa verk som uppnår verkshöjd.

 

Skaparen av verket har ensamrätt att bestämma över

hur verket ska användas.

 

 

OBS!

upphovsrätt skiljer sig mellan olika delar av världen.

Artiklar

Bilder

Böcker

Ljud

Musik

Mjukvara  

Målningar

skulpturer

Videos

 

Upphovsrätt

Patent

 

Idéer

Processer

Uppfinningar

Trademark/Signum

Logotyper

Signum

Varumärken

Verkshöjd

Verkshöjd är ett juridiskt begrepp som används om kreativa verk.

 

Ett verk når verkshöjd om det är originellt,

individuellt och självständigt.

 

Det är inte själva idéen, motivet eller innehållet som detta inbegriper utan dess unika form, uttryck och gestalning.

  

Ett äpple

Kajsa Stamenkovic

En målning

Hans Hedberg

En skulptur

Apple

Logotype

Ny äppelsort - Patent

Varumärkesskyddat
Turismnäring i NYC

 

Genom att konstnären/författaren har skapat verket så har den upphovsrättsskydd.

 

Skaparen behöver alltså inte skriva ditt ett Copyright C, sitt namn eller annat.

Upphovsman = den som skapat ett verk. Upphovsmannen är samtidigt rättighetsinnehavare – dvs. hon eller han kan utnyttja verket som hon eller han vill.

 

Rättighetsinnehavaren = kan vara en helt annan än upphovsmannen. Till exempel en person eller ett företag som köpt rätten till verket.

Lite andra begrepp som man bör ha koll på!

Public domain

Creative commons

Fair use

Eget bruk

Eget bruk

Material som är upphovsrättsskyddat får man använda för "eget bruk" men inte publicera, lägga ut på hemsidor/sociala medier, använda i skolarbeten, etc.

 

Att använda för eget bruk betyder att du kan referera, citera till materialet samt

för kunskapsinhämtning.

 

Creative commons

 

Creative commons

By = verket skapat av

NC = Not commercially

ND = No derivatives

SA = Share alike

Creative Commons är en ideell organisation som vill öka mängden av fria kulturella verk och öppet innehåll, bland annat genom att erbjuda upphovsmän lämpliga licenser.

Public domain - allmän egendom

Verk som inte längre skyddas av copyright, dvs, tiden för upphovsrätt har gått ut.

Verk där upphovsmannen inte vill åberopa upphovsrätt och därför tillgängligör materialet/verket.

Dessa verk kan kopieras, ändras, publiceras och användas utan att man måste fråga om lov.

Fair use

Finns i USA. Fair use betyder att du kan använda copyrightskyddat material under begränsning om du ska diskutera, kritisera eller parodiera materialet.

Se-fenomenet: Reactors

Mona Lisa som exempel

Leonardo Da Vinci

Död 2:a maj 1519

Målningen av Mona Lisa är i Public domain

eftersom det har gått 70 år efter upphovsmannens död.

 

Den får alltså användas,

kopieras och ändras på.

Om jag tar ett foto av Mona Lisa

Så är mitt foto ett seperat sak

och skyddas av upphovsrätt.

Fotografiska verk skyddas i 70 år efter det år upphovspersonen dog medan fotografiska bilder är

skyddade i 50 år efter bildens framställningsår.

Är mitt foto en bild eller ett verk?

Så varför måste vi ha koll på lagstiftning i olika länder?

I Sverige har vi upphovsrättsskyddat  fotografiska bilder  en kortare tid, 50 år.

 

Så om du vill använda fotograf A:s

(hemvist Sverige)

 foto av Mona Lisa så

måste du fråga  om lov.

 

Det kan vara smartare att ta fotograf

B:s  (hemvist USA)

bild på Mona Lisa eftersom hans foto inte är upphovskyddat.

Så hur gör jag rätt då?

Mina egna bilder?

GDPR, då?

GDPR - The General Data Protection Regulation

ersätter PUL, är en lag som ska skapa enhetlig lagstiftning i Europa kring personuppgifter.

Gäller myndigheter, organisationer och företag.

"The right to be forgotten."

En bild anses vara en personuppgift

Får jag ta en bild och lägga upp den?

 

Får jag ta en bild på någon i skolan?

 

Måste jag fråga om lov om jag vill ta en bild?

 

Får jag ändrar i ett foto jag hittade?

 

Får jag kopiera ur en bok?

Lagar som jag måste ha koll på?

Bernkonventionen - 1886

 

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Vad är det som upprör folk?

Internetdöd!

En stor seger för konstnärer!

Copyrightdirektivet eller upphovsrättsdirektivet

är ett förslag till europeiskt direktiv. Dess syfte är att harmonisera och modernisera bestämmelser om upphovsrätt för den digitala eran inom Europeiska unionen, att minska intäktsgapet mellan monopolliknande internetföretag och europeiska innehållsproducenter samt att främja en digital inre marknad inom EU. Om det godkänns i parlamentet mellan den 25 och 28 mars 2019, måste varje EU-medlemsland anta lagar inom 24 månader för att implementera direktivet.

Patreon - ett modernt mecenatskap?

Patreon tillåter illustratörer, musiker, författare, podcasters och andra kreatörer att få pengar direkt från deras publik, deras "Patreons".

 

 

 

Cost per Mil

"Patreon CEO says the company's generous business model is not sustainable as it sees rapid growth"

Siten är populär men har stött på problem.

23 January 2019

deck

By besskirsi

deck

  • 547
Loading comments...

More from besskirsi