Kul med källor

Du ska skriva en debattartikel...

Debatt kommer från "de battre" = att kämpa, eller att slå (franska).

 

Här är det dock inte knytnävarna man använder

utan man slår sönder argument.

Argument = åsikt, skäl för en åsikt

Debattartikeln byggs upp så här:

Tes

Argument

-känsloargument

-faktaargument

Motargument

Avslutning

Argumentering

I retoriken (vältalighet) så använder man ofta dessa strategier för att argumentera effektivt.

Ethos = karaktär, trovärdighet, varför ska du lyssna på mig?

 

 

Pathos = lidelse, empati, känslor, värderingar

 

 

Logos = mitt budskap, mina ord,

mitt resonemang, min forskning

Argumentering

Jag vill att alla vägar ska färgas rosa!

Tes:

och detta är mina argument...

Argumentering

Argument 1:

Jag gillar verkligen färgen rosa!

Rosa symboliserar omsorg, medkänsla och omtanke och det tycker jag vi behöver i trafiken.

Argument 2:

Argument 3:

Enligt färgpsykologer minskar färgen rosa ångest och lugnar humöret. Till exempel har man målat väggar i fängelser rosa för att hålla fångar lugna. https://stegforhalsa.se/fargpsykologi3/​

Pathos

Ethos

Logos

Argumentering

Motargument:

Det blir jättedyrt att måla om alla vägar i hela landet!

Mot motargumentet:

Om färre människor skadas på grund av att de kör med omtanke så minskar samhällets kostnader för sjukvård.

 

Dessutom skulle vi blir unika i världen med att alla vägar är rosa och det kan innebära ökad turism.

Ni ska nu få en låda och ett ämne

så ska vi följa gången i hur man bygger en debattartikel och håller koll på sina källor.

I lådan hittar du:

 

ett ämne 

en penna

en källdagbok

ISP/Guided inquiry

1. Läraren startar igång en uppgift

Du ska nu ha koll på:

 

VAD uppgiften går ut på

och vilket ÄMNE du ska skriva om.

Du ska  nu skapa förförståelse och kontext.

Om ämnet är väldigt brett som till exempel "Döden" så måste du först få lite kontext.

2.

Vet du mer om ämnet nu?

Opp, opp, opp....det du slog upp var en källa (allt du bygger kunskap på är en källa och ska redovisas) så skriv upp den i den blåa källdagboken eller i din dator.

Gå tillbaka till Stålsalen.

Källdagbok

Här skriver du upp dina källor

3.

Källhänvisning

 

Författarens efternamn, Förnamn.

(År). Titel.  

Förlagsort: Förlag.
 

Skriv även vilken upplaga som föreligger.

 

https://www.bessemerskolan.se/omskolan/bessemerbiblioteket/bibliotekspedagogik/skrivarhjalp/lathundforkallhansvisning.17896.html

Kan du formulera en tes?

Behöver du veta mer?

Pappret du har jobbat med "Förförståelse och kontext" innehåller nu dina sökord.

4.

Din tes - din åsikt

Inom ämnet döden så har jag valt att skriva om "dödsstraff"

Fundera kring din ståndpunkt

Är den vanlig tror du?

Unik för dig och i så fall varför?

Kontroversiell, blir folk upprörda?

Är det något du vill att andra ska tycka?

Problemformulering

Fråga

en

vuxen

Nu ska du samla information som stödjer din åsikt.

Faktaargument

 

Om läraren inte sagt något annat så kanske tre argument är lagom, du kan även ranka dem från det starkaste argumentet till det svagaste.

Sök med dina sökord och din problemformulering.

5.

Det vanligaste argumenten MOT din åsikt ska du nu förhålla dig till.

Kanske vet du redan att folk tycker annorlunda än dig, då måste du vara smart i din argumentering och "slå" sönder dessa åsikter.

Gör minst ett citat och ett referat.

Med korrekt källhänvisning och referatmarkör.

Färdigställ artikeln

Rubrik Ingress Brödtext Källor Bild!

Referenshanteringsystem

 

 

Harvard – Källan skrivs ut löpande i texten inom parentes.

Oxford – Källan skrivs som fotnot i slutet av sidan eller samlas i ett särskilt avsnitt i slutet som slutnoter.

Källförteckning

Källförteckningen är en lista över källor som du ska placera

efter din text, men innan eventuella bilagor.

Oftast är källförteckningen alfabetiserad efter författarens efternamn och kan också sorteras efter typ av källa.

Den ska räkna upp och förtydliga alla källor som använts i texten

Tryckta källor:

de Waal, Frans. (2009). Empatins tidsålder, hur naturen lär oss skapa ett humanare samhälle. Stockholm. Karneval.

Virtuella källor:

Rydell, Malena. Bruce Springsteen: Born to Run.

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/bruce-springsteen-born-to-run/

Datum 1: 2016-09-28
Datum 2: 2016-09-27

deck

By besskirsi

deck

  • 648
Loading comments...

More from besskirsi