customized
ggplot2 charts

Czeller Ildi

our_ggplot + 
 scale_fill_manual(
  values = c(
   "treatment" = "#377EB8",
   "control" = "#E41A1C"
  )
 ) + 
 geom_label(
  ...,
  family = "Canaro Medium"
 ) + 
 theme_bw(
  base_family = "Canaro Medium"
 ) + 
 theme(
  legend.position = "bottom"
 )
set_our_theme()

our_ggplot
set_our_theme <- function(base_size = 13) {
  
  our_palette <- get_theme_palette()
  ggthemr::ggthemr(our_palette)
  
  ggplot2::theme_set(
    theme_our(base_size = base_size)
  )
  
  update_font_defaults()

}

complete theme

get_theme_palette <- function() {

  ggthemr::define_palette(
    swatch = c("#000000",
          "#377EB8", "#E41A1C", "#4DAF4A", "#984EA3",
          "#FF7F00", "#FFFF33", "#A65628", "#F781BF"),
    gradient = c(lower = "#377EB8", upper = "#E41A1C")
  )

}

colour palette

2 levels, 3 colours

discrete colour scale

continuous colour scale

theme_our <- function(base_size = 13) {

  theme_bw(base_size, base_family = "Canaro Medium") +
    theme(legend.position = "bottom")

}
update_font_defaults <- function() {
  update_geom_defaults("text", list(family = "Canaro Medium"))
  update_geom_defaults("label", list(family = "Canaro Medium"))
}

default for internal plots

code on github

burn-custom-ggplot2-theme

By Czeller Ildi

burn-custom-ggplot2-theme

Talk for BURN meetup on 2017. 10. 04. Hungarian abstract: A ggplot2 csomaggal készült ábrák alapbeállításai is nagyon jók, de céges vagy akadémiai publikáláshoz is hasznos lehet egyedi, egységes kinézetet adni ábráinknak. Erre fogok bemutatni egy módszert, amivel anélkül változtathatjuk az ábrák kinézetét, hogy az azokat legyártó R kódhoz egyesével hozzá kellene nyúlni.

 • 1,728