Återkoppling

Nuläget: Lina Blackmon

Program: BA, IN, TE, ES media, ES musik

Övrigt samarbete:

 

Sammanfattning:

Biblioteket har en god dialog och etablerade samarbeten med BA och ES nya media (flera olika lärare/ämnen) och TE (endast genom en lärare i svenska).

 

Vi har under 2018 startat en dialog och ett samarbete med IN som vi hoppas bygga vidare på. 

 

Vi saknar dialog och samarbete med ES musik, det är dock inget vi prioriterar just i år. 

Engelska ämneslaget

På vilket sätt kan du som rektor uppmuntra och uppmana till samarbete med biblioteket?

Lyfta frågan om bibliotekssamarbete på programlagsträffarna.

 

ES nya media 18 har ännu inte gått Källkritik bas. 

Program: EE EK HA SA a + b

Nuläge: Lena Dyremark

Övriga samarbeten

 

Sammanfattning:

Biblioteket har en god dialog och etablerade samarbeten med HA och SA (flera olika lärare/ämnen).

 

Vi har under 2017 startat en dialog och ett samarbete med EEs programlag som vi hoppas bygga vidare på. 

 

Vi saknar dialog och samarbete med EK men ettorna har tagit del av de obligatoriska momenten. 

På vilket sätt kan du som rektor uppmuntra och uppmana till samarbete med biblioteket?

Lyfta frågan om bibliotekssamarbete på programlagsträffarna.

 

Bjuda in biblioteket till en träff med EK för att se hur vi eventuellt skulle kunna mötas i framtida samarbeten.

Nuläge: Fredrik Gottby

Program: NA RL

Sammanfattning

Nuläge: Johan Olsson

Introduktion: alla

 

Källkritik: VO18

Program: VO FT a+b  RIG/NIU

FT18a Högläsning Eng 5 (Getting away with it) Lärare: Josefine

FT18a Högläsning Sv. (Ondskan) Lärare: Karin J

VO18 Övning i källkritik workshop Lärare: Emma A

VO16+17+18 Sociala medier och ohälsa Lärare:

VO18 Högläsning eng (Unboxed) Lärare: Josefine

VO16 Makt, massmedia och sociala medier Lärare: Karin?

VO16 epoker sv. Lärare: Karin

FT18b Högläsning Eng. start januari

Nuläge: Stefan Molander och Anna-Karin Zachrisson

Program: Stefan: IMspr, IMyrk

Anna-Karin: IAprep IApro (Elin)

Biblioteksintroduktion: alla

 

Källkritik: 

IMIA Flickan på hotellet (Elin)

IM sva3 Flicka försvunnen (Katrin)

IM sva4 Pojken under bron (Katrin)

IMprep Pojken under bron (Elin)

IMyrk påbörjat - ej slutfört högläsnignsprojekt I taket lyser stjärnorna (Elin)

IA prep? Makt och massmedier (Linda)

IAIA Robert P Getting away with it start januari

Inför framtiden

Gemensamma check points på Årshjulet

Boka möte i maj

Boka in träff med skolledningen för fortbildning.

Återkoppling

By Emma Lindgren

Återkoppling

  • 1,204