Bibblan      UF

Bessemerbiblioteket

Emma & Kirsi

Biblioteket är en resurs för er!

 

 

Vi håller föreläsningar och workshops

i skrivande och kreativt skrivande

 

 

Hur skriver man olika sorters texter?

 

Hur gör man en affärsplan, rapport eller redovisning?

 

Hur håller man möten på ett effektivt och utvecklande sätt?

 

Hur anpassar man sig efter olika målgrupper och mottagare.

RÄTT ORD TILL RÄTT MÅLGRUPP

Hur kan vi beskriva den här produkten till de här olika målgrupperna?

Övning

Hur skapar man en bra presentation?

 

Digitala verktyg

 

Retorik och scenskräck

 

slides

Power point

Prezi

Canva

Filmora

Audacity

Omvärldsbevakning

Informationssökning

 

Kartläggning av produkter och marknad

Bibliotekarier är experter på att hitta och hantera information!

Många hjälpmedel finns på bibliotekets hemsida

 

Till exempel skrivarhjälp och bibliotekspedagogik

Ni kan boka bibliotekets lokaler

 

Stålsalen för att öva på presentationer

Bronsgrottan för att hålla styrelsemöten

Makerspace för att skapa material

Boka en bibliotekarie

 

 

Kontaktuppgifter

Tack för mig

och lycka till!

Bibblan    UF

By Emma Lindgren

Bibblan    UF

  • 828