Studiedag

7 januari

 

VÄRDEGRUNDSARBETE

Välkomna till studiedagen​

 

och vårterminen 2020!

KIM

Kunskap - Information - Människa

 

En "tvärgrupp" som består av 

Anders Andersson 

Kajsa Hedström 

Madelene Järpenstråle

Emma Lindgren 

Fredrik Norman

Kirsi Rutanen 

 

RECAP

Syfte: Att förankra värdegrundsarbetet hos lärare och elever.

 • Förra studiedagen arbetade vi med begreppet
  Vi gör varandra bättre.
 • Lärdomar från förra studiedagen
 • Dagens studiedag kommer ägnas åt kolumn ett
  Respekt och mångfald
   

 

 

 

Långsiktigt arbete

10 studiedagar fördelade på 5 år

Värdegrunden

BETEENDEN

Bekräfta!

Hjälp till!

Bejaka olikheter!

Tilltala respektfullt!

Påtala!

Vi gör en övning tillsammans!

Om du håller med om påståendet

ställer du dig upp.

 

Håller du inte med

sitter du kvar.

 

 

Kajsa

Tack!

 

Nu är vi alla uppvärmda!

"Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar"

Vi kommer att spela upp två scener som visar tillfällen

när respekten och bejakande av olikheter brister.

Syfte: att sätta värdegrunden i en kontext och dra lärdomar från gemensamma reflektioner.

"Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar"

Vi kommer att spela upp en film från den ideella gruppen Män för jämställdhet som belyser frågan om respekt och vårt gemensamma ansvar för att upprätthålla värdegrunden. 

Syfte: att sätta värdegrunden i en kontext och dra lärdomar från gemensamma reflektioner.

Sätt dig tillsammans med en person som du vanligtvis inte pratar med. Gå över programgränserna!

 

 1. Vad tänker du utifrån scenerna du såg?
 2. På vilket sätt kände du igen dig från din vardag?
 3. Vilka andra alternativa lösningar såg du?
 4. Hur hade du reagerat i en liknande situation?
 5. Hur många beteenden såg du i rollspelet?

 

Ca 10 minuter

Bekräfta!

Hjälpa till!

Bejaka olikheter!

Tilltala respektfullt!

Påtala!

PAR

Sätt dig tillsammans med en person som du vanligtvis inte pratar med. Gå över programgränserna!

 

 1. Vad tänker du utifrån filmen du såg?
 2. På vilket sätt kände du igen dig från din vardag?
 3. Vilka brister i beteenden ovan såg du i filmen?
 4. Hur hade du reagerat i en liknande situation?

 

Ca 10 minuter

Bekräfta!

Hjälp till!

Bejaka olikheter!

Tilltala respektfullt!

Påtala!

PAR

Vi delar med oss!

ALLA

9.45 - 11.00

(Fika serveras i matsalen 10.00 - 10.30)

 

Ni kommer att arbeta enligt EPA-metoden. 

 

Uppgiften består i att läsa ett utdrag ur boken 

Ta det som en man av Hampus Nessvold.

Reflektera, diskutera och sammanfatta era tankar.

 

Arbetslagledaren kommer att summera diskussionen i matsalen så att alla får ta del av varandras reflektioner.

Arbete i arbetslaget

Syfte: att modellera hur vi ska arbeta med skolans

värdegrund tillsammans med eleverna.

 

Metod: Högläsning för att främja elevernas läsförståelse i linje med språkutvecklande arbetssätt och Hela Bessemer läser.

 

Material och frågor finns i Teams

under: "Studiedag Värdegrund" 

 

 

 

 • Kännedom om skolans värdegrund 

 • Värdegrundsarbete personal – personal 

 • Värdegrundsarbete personal – elever    

All personal på skolan kommer i kontakt med eleverna

och bör veta hur vi "gör" skolans värdegrund genom:

Vi finns tillgängliga via Teams chatten om frågor uppstår

Välkomna tillbaka!

 

 

Vi delar med oss!

Arbetslagsledare/gruppledare sammanfattar

gruppens tankar och reflektioner. 

Information inför kommande studiedag höstterminen 2020

 

Respekt och mångfald del 2

Att visa varandra respekt och bejaka

olikheter behöver inte vara så svårt.

 

Att respektera varandra, våra olikheter och våra likheter, är syftet med värdegrundsarbetet.

För er som vill komma igång direkt:

 

Det går att använda materialet från boken och frågorna

med eleverna på samma sätt som vi modellerat idag.

 

Via Teams kan vi dela med oss av erfarenheter och tips och även få råd och stöd i arbetet med eleverna. 

I Teams kommer det att finnas mer tips och läsning om hur man kan arbeta vidare med värdegrunden i klassen.

 

Kontakta oss gärna om ni är intresserade av att bidra till gruppens planering inför kommande studiedagar.

 

Vi välkomnar fler perspektiv!

 

Eva har ordet.

 

Fyll i vårt Forms - nu helt anonymt!

Copy of deck

By Emma Lindgren

Copy of deck

 • 796