Vetenskapligt skrivande

Källor/Källkritik

Plagiat

Studieteknik

Vi kommer prata om:

 

 

Vetenskapligt skrivande

Formalia

Gymnasiearbetet - en lathund

Olika vetenskapliga metoder

Vetenskaplig teori

Hur hittar man bra källor?

Google schoolar

diva.org

 

databaser via HIG?

 

bessemerkatalogen - helge - libris

 

wikipedia - källförteckning - sök vidare

Källkritik

Granska materialet källkritiskt

Vem säger vad och i vilket syfte?

Vad bygger källan på för kunskap?

Kan källan verifieras?

All kunskap bygger på andras upptäckter/forskning

Plagiat

 

Hur gör man ett korrekt citat?

Hur gör man ett referat?

Ange alltid källa

urkund

 

Lathund för källhänvisning på vår hemsida

 

Studieteknik

Var ute i god tid - litteratur, möten, praktiska moment

Planera tiden väl

För dagbok

Skriv upp källor kontinuerligt

Sista veckorna till för småfix och puts

 

"Boka en bibliotekarie"

deck

By Emma Lindgren

deck

  • 1,329