Klassiker &

författarporträtt

En klassiker är en bok som aldrig går ur tiden. Den har funnits länge och har aldrig förlorat sin krets av läsare, för varje ny generation återupptäcks den på nytt. En klassiker berättar en tidlös historia som fortsätter att engagera över tid. 

Vad är en klassiker?

"En klassiker är en bok som aldrig slutar säga vad den har att säga. Då är en klassiker en bok som är intressant för nya generationer av läsare och därför kommer ut i nya upplagor och nya översättningar."

 

Sagt av Italo Calvino, författare

Endagsvarelser! Vad är någon? Vad ingen?

Skuggan av en dröm är männi­skan. Men faller en stråle

av gudasänd glans över oss, då vandrar vi

i förklarat ljus, och ljuvt blir livet.

Vem tror du har skrivit dikten?

När tror du att den skrevs?

Dikten Endagsvarelser skrevs av den antike lyrikern Pindaros som levde ca 418-338 f.Kr.

2010 räknade Google ut att det fanns ca 130 miljoner publicerade böcker i världen. För att få en överblick över den enorma mängden litteratur som finns kan man skilja ut och dela in litteratur i olika kategorier. Vanligtvis delar vi in litteratur efter vissa tidsepoker, men även efter vad den handlar om, dvs. genrer. Ibland talar vi också om olika "skolor" eller "strömningar" inom litteraturen.

Hur många böcker finns det?

Litterära epoker

En litterär epok brukar delas in efter tidsperiod och namnges av eftervärlden. De grekiska författarna Homeros och Sapfo visste nog t.ex. inte att deras verk skulle tillhöra en litterär epok som idag kallas antiken.

 

Vi delar in konst, historia och litteratur i olika epoker för att enkelt få en överblick över perioden. En litterär epok kännetecknas av att författarna från den perioden tänkte och skrev på ungefär samma sätt och om ungefär samma ämnen. Naturligtvis skrev inte alla på samma sätt och det finns inga skarpa gränser mellan de olika perioderna.

Så här har vi delat in de litterära epokerna:

Litterära genrer

En litterär genre är ytterligare ett sätt att dela upp litteratur i olika grupper genom att skilja ut berättelser som liknar varandra innehålls- eller stilmässigt.

 

Exempel på genre kan vara deckare, skräck, science fiction, fantasy, chick-lit eller magisk realism.

 

Sedan kan varje genre delas in i subgenrer. Science fiction kan till exempel rymma både dystopier, rymdepos och gaming. Deckare kan vara allt från pusseldeckare till psykologisk thriller.

 

Och självklart kan varje subgenre delas upp i ännu snävare benämningar. Dystopier kan t.ex. delas in i epidemier, naturkatastrofer, post-war osv...

Litterära skolor eller strömningar

Litterära skolor eller strömningar kallas litteratur som utmärker sig på vissa sätt inom de litterära epokerna. Antigen genom stil eller handling eller genom att författarna på något sätt hör ihop.

 

Under romantiken fanns t.ex. en litterär strömning som kallades Sturm und drang - storm och längtan - och markerade en litterär övergång från upplysningen till romantiken. På samma sätt kan man säga att övergången från modernismen till postmodernismen markerades av the Beat Generation, eller beatnikrörelsen.

 

Exempel: Arbetarlitteratur

Arbetarlitteratur eller proletärlitteratur är litteratur skriven av författare med arbetarbakgrund. Den skildrar arbetarklassens levnadsvillkor och utmärkande för arbetarlitteraturen är att den oftast har en stark förankring i socialistisk ideologi. Många av arbetarförfattarna var självlärda och saknade formell utbildning.

 

Under början av 1900-talet publicerades författare ur arbetarklassen som kom att bli berömda. Bland dessa fanns t.ex. Harry Martinsson, Eyvind Johnson, Dan Andersson och Maria Sandel. Efter dem kom författare som Ivar Lo-Johansson och Moa Martinsson. Deras verk räknas även in i den så kallade "statarskolan".

 

Nutida svenska arbetarförfattare är bland andra Elsie Johansson, Aino Trosell, Kjell Johansson och Anna Jörgenssdotter som är född och uppvuxen i Sandviken och vars roman "Bergets döttrar" utspelas just här.

Hur skriver man ett författarporträtt?

Ta reda på fakta om din författare. Till exempel födelseår, födelseort och familjeförhållanden.

 

Tillhör författaren någon speciell "skola" eller epok? På vilket sätt märks detta i boken du valt?

 

Vad har författaren skrivit förutom boken du valt? Finns det gemensamma nämnare bland författarens verk?

 

Kan du se kopplingar mellan författarens uppväxt/liv eller tidsperioden då hen levde i boken du valt?

 

"Gammal" författare eller "ny"?

Fördelen med att skriva om en äldre berömd författare är att det oftast finns mycket skrivet. Personens livshistoria är redan färdig och analyserad i förhållande till litteraturen av andra. Du behöver inte göra jobbet själv.  

 

Det betyder inte att det är en dålig idé att välja en mer nutida författare. En fördel med att skriva om en aktiv författare är att det är möjligt att kontakta personen och fråga om deras författarskap. Många författare har en öppen dialog med sina läsare. 

Exempel:

August Strindberg

Född i Stockholm 1849 i en borgarfamilj som nummer  tre av åtta syskon. Fadern var mycket sträng och modern var starkt religiös. När han var 13 år gammal dog hans mamma och pappan gifte om sig med deras 30 år yngre tjänsteflicka, som Strindberg avskydde. Det kan ha påverkat hans författarskap och komplicerade förhållande till kvinnor som syns i flera av hans böcker och pjäser.

 

Strindberg anses vara en av Sveriges största författare och var mycket berömd. Samtidigt var han kontroversiell och kritiserades djupt för att vara för utlämnande och vass i tonen när han skrev om samtida människor. Efter att ha skrivit romanen Hemsöborna, som är ett hans lättsammaste och mest populära verk, blev han t.ex. bannlyst från Kymmendö i Stockholms skärgård varifrån han hämtat inspiration till karaktärerna i romanen.

Källa: wikipedia

Exempel:

Sandra Beijer och Fredrik Backman

 

Nutida författare med plattformar på nätet som för en kontinuerlig dialog med sina läsare.

 

Sandra Beijer har bjudit in sina läsare till att vara med och namnge karaktärer, välja framsida på pocketutgåvor och svarar ofta på frågor om sitt författarskap visa sina digitala plattformar.

 

Fredrik Backman drev en populär blogg innan han publicerade sin första roman "En man som heter Ove". Idén till boken utvecklade han tillsammans med sina läsare. Han är aktiv på sociala medier där han svarar på läsarfrågor.

 

Hur skriver man en bokanalys?

Vad handlar boken om? Vilka är de centrala konflikterna? Vilka karaktärer är viktiga, förändras de under berättelsens gång? Hur förändras de och varför?

Hur berättas handlingen? Vilket berättarperspektiv används? Vilken disposition har boken, sker allt i kronologisk ordning eller hoppas det i tiden? Hur påverkar dispositionen din läsupplevelse? Hur är språket i boken? Används metaforer, allegorier eller symboler?

Varför skrevs boken? I vilken samtid kom den till? Syns det i handling eller språk vilken tidsålder den skrevs i? Vem var författaren? Är boken självbiografisk? Vilken epok och genre tillhör boken? Hur märks det i handling och språk? Är boken en bra representant för epoken den tillhör? Är boken fortfarande viktig idag? Vad är det i texten eller handlingen som engagerar dig? Känns kärnan i berättelsen modern? Hur skulle en modernisering av berättelsen kunna se ut?

VAD

HUR

VARFÖR

Tänk på:

 

Ta anteckningar eller för läsdagbok medan du läser.

 

Sätt bokmärken eller skriv ned citat som illustrerar bokens tema på ett bra sätt.

 

Gör en tidslinje där du för in viktiga händelser.

 

Fundera på VARFÖR du gillar/inte gillar boken.

 

När du läst ut boken kan du skriva en kort synopsis av handlingen, inte mer än en par meningar. Det hjälper dig att hitta kärnan i berättelsen.

deck

By Emma Lindgren

deck

  • 1,786