TRO OCH TRADITION KRING BARNAFÖDANDE VÄRLDEN ÖVER

Bessemerbiblioteket

Where do the babies come from?

MODERSKULTER?

En uppfattning är att figurinerna avbildar modersgudinnor, vilka ingått i samhällenas religiösa system.

Venus från Willendorf

Hittades 1908. Är ca 23 000 år gammal 

Venus från Laussel

Hittades 1911. Är ca 25 000 år gammal

Kvinnofiguren håller ett halvmåneformat horn.

Hornet som kvinnan ser på har avbildats med tretton streck. Kvinnans andra hand vilar mot nedre delen av magen.

En teori är att Venus figurerna var självporträtt.

En annan teori är att figurerna var symboler för fruktsamhet och välstånd och speglar stenålderns skönhetsnorm.

Venus från Hohle Fels

Hittades 2008. Är ca 40 000 år gammal

Stenålderns jägar/samlar samhälle var mer jämställt än man trott. Både kvinnor och män jagade och hjälptes åt att samla mat. Kvinnor hade beslutsfattande positioner i gruppen och de första arkeologiska fynden av en religiös schaman har visat sig vara en kvinna.

Uppdelning av sysslor efter kön uppstod efter att människan blivit bosatt.

HIPPOKRATES 469-399 f.Kr

"Läkekonstens fader"

Trodde att kvinnan hade säd, men den var mycket svagare än mannens.

Trodde att flickfoster skapades till vänster i livmodern där det var kallt och orent blod. Pojkfoster skapades till höger i livmodern där blodet var varmt och rent.

Grekisk figurin föreställande en gravid kvinna från ca 100 f.Kr

Livmodern är ett mörkt, kallt, tomt kaos.

Om en kvinna inte har sex regelbundet blir livmodern torr och börjar vandra runt i kroppen. Det gör kvinnor hysteriska.

Livmodern kan skrämmas tillbaka  på plats med olika metoder.

PLATON 427-347 f.Kr

Det första rummet:

"det vari någonting uppkommer"

ARISTOTELES 384-322 f.Kr

"Kvinnan saknar förmåga att koka ihop manlig sädesvätska på grund av kylan i sin natur"

Yang (det vita) symboliserar himlen, ljus, värme, torrhet, aktivitet och manlighet

Yin (det svarta) symboliserar jorden, mörker, kyla, fuktighet, passivitet och kvinnlighet

Kvinnan som ett tomt kärl.

Mannen som formgivare och skapare.

"Den vandrande livmodern"

OBS! Upp- och nervänd livmoder

Medeltid i Europa

1200-talet: Kyskhet och otukt, sida vid sida.

I England: Kristna munkar skrev utförliga lagar om vad församlingen inte fick göra.

I Frankrike: Pjäsen ”Le Chevalier qui fit les cons parler” blev mäkta populär.

Under medeltiden i Europa

ansågs den nyblivna modern oren fram tills att hon kyrktagits. Det skedde 6 veckor efter födseln och under den tiden fick hon inte arbeta eller gå i kyrkan.

 

Oren i det här fallet är inte det samma som smuts, utan att själen befläckats. Tills människan togs tillbaka in i församlingen var hon särskilt mottaglig för onda krafter.

40 DAGARS "REGELN"

I Baribastammen i Afrika grävs en grav åt kvinnan när hon föder barn. Den hålls öppen i 40 dagar efter födseln utifall att kvinnan skulle dö. Efter den tiden anses hon säker.

I Bibeln (3 Mos. 12) står det att kvinnan är oren i 40 dagar efter födsel och får då inte besöka kyrkan eller ha samlag med sin make.

I Malaysia isoleras den nyblivna modern i 40-44 dagar och "värms" med massage och örtbad.

I Indien stannar den nyblivna modern i sin mammas hus i 30-60 dagar vartefter hon "masseras" ut av en barnmorska och flyttar hem till sin make som en färdigformad mor.

Baribafigurin föreställande
fruktbarhetsgudinnan Bakesoba

I Malaysia tror man att pappan är gravid i 40 dagar!

I tanken alltså.

Han för sedan över graviditeten till den blivande modern.

GRAVIDITET OCH FÖDELSE VÄRLDEN RUNT

Enligt Arabisk sed ska paret titta på något vackert och åkalla Allahs namn så att onda makter inte blandar sig i befruktningen.

I Judisk tro sker befruktningen med hjälp av nattens änglar som bär själva sperman upp till Gud. Gud bestämmer vilken typ av person barnet skall bli och sedan ber Gud ängeln att skynda sig tillbaka till kvinnan med en själ att stoppa in i spermien. Två änglar vaktar sedan den gravida kvinnan. 

I Samisk tro är det en andekvinna vid namn Sarakka som öppnar kvinnans underliv med en träklyka. Både vid befruktningen och vid födseln. Hon hjälper även kvinnan med födslosmärtorna.

Hos Huicholindianerna i Mexiko knöts ett snöre runt den blivande faderns testiklar som den födande kvinnan fick dra i under födslovärkarna. På så sätt fick även fadern uppleva smärtan i att sätta nytt liv till världen.

Couvade

 

I vissa kulturer 

går fadern i "barnsäng".

Genom att ta på sig, härma, graviditetssymtom och 

gå igenom en "förlossning".

Ibland i särskilda hyddor

eller i avskildhet.

Inom hinduism och buddism tror man att kvinnans karma bestämmer antalet barn hon kommer att föda. Föräldrar får de barn de förtjänar.

GALNA "GRAVIDITETSREGLER"

I Thailand och Bangladesh ska den gravida kvinnan inte stå eller sitta på trösklar.

I Indien ska gravida kvinnor inte sova vid skymning eller gryning.

I Lettland ska gravida kvinnor inte dröja vid korsvägar

I Vietnam ska den gravida kvinnan be om en son i templet och sedan behandla det ofödda barnet som om det redan fanns.

I Finland ska gravida kvinnor inte bråka eller svära för då kommer barnet ta över det beteendet.

I Sverige ska gravida kvinnor dölja graviditeten i 12 veckor innan hon får glädjas åt den med andra.

Förlossningen

Biologiskt sett är det inte mycket som skiljer en förlossning från en annan genom olika tider eller kulturer. Det är omständigheter och ritualer runt förlossningen som varierar.

Barnmorskan - olika roller i olika kulturer

Tillgång till medicinsk expertis

Doula

Inte utbildad, oreligiös födelsecoach

Det anatomiskt enklaste sättet att föda barn är stående på huk. Ändå föder majoriteten av kvinnor i västvälden idag barn liggandes på rygg. Varför är det så?

KVINNAN FÖDER PÅ RYGG

Typisk förlossning?

Vi skyller detta på Marie Antoinette!

L'accouchement en public

 

Ett barn är fött

Islam: Fadern viskar ”azan” (böneutrop) i dess högra öra och ”iqama” (liknar böneutropet, en handling inför bön) i dess vänstra.

Det är sunnah (tradition) att det första barnets får höra är Guds namn och vittnesmålet att det inte finns någon gudom utom Gud och att Profeten Mohammad är hans sändebud.

Myt och sanning 

kring barnets kön

Det är lyckosammare att få en son

Kvinnan kan bestämma vilket kön det blir

Det finns mer än två kön

Pappans gener avgör könet på barnet

Two-spirit

3-5 kön

Namngivningsceremoni

  • Kristendom: Barnet döps och tas upp i församlingen, tidigare gjordes detta så snart som möjligt så att barnet inte skulle dö odöpt (ej medlem i Guds församling)
  • Islam: Vid födseln viskas en bön till Allah i barnets öra. Barnet ges ett namn på den sjunde dagen.
  • Judendom: Pojkar namnges på den åttonde dagen i samband med omskärelsen. Flickor namnges under den första sabbaten efter födseln. Ett hebreiskt namn och ett tilltalsnamn ges.

Religiöst syfte: att uppta barnet i församlingen

Namngivningsceremoni

  • Buddhism: En ceremoni hålls för det nyfödda barnet i ett tempel inom en månad efter födseln. Där ges barnet ett namn och välsignas av en munk.
  • Hinduism: En namngivningsceremoni utförs på den tionde eller tolfte dagen, då anses modern vara "ren" och kan gå tillbaka till sina hushållssysslor.

Religiöst syfte: att uppta barnet i församlingen

  • Sekulärt: i Sverige har föräldrarna  tre månader på sig att namnge barnet.

Ett barn är fött

Olika religioner. Olika kulturer. Men ganska lika ändå?

Källor?

Höjeberg, Pia (2000) Tröskelkvinnor : Barnafödande som kultur. Oskarshamn, Carlsson Bokförlag.

Dokumentären Babies (2010) i fullängd:

https://www.youtube.com/watch?v=WyaG4npEyP8

Virtuella källor:

Rich, Tracy .R. (2011) Judaism 101 : Birth and the first month of Life http://www.jewfaq.org/birth.htm 2016-01-25

BBC (2014) http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/ritesrituals/birth.shtml 2016-01-25

Jones, Paula (2007) Naming traditions and ceremonies from around the world http://www.confetti.co.uk/occasions/naming-traditions-and-ceremonies-from-around-the-world 2016-01-25

Gatrad, Ray, Sheikh (2004) Hindu Birth Customs http://adc.bmj.com/content/89/12/1094.full 2016-01-25

Davies, Tasha (2011) Rites of Passage :  African Cultural Initiation Rites http://www.africanholocaust.net/ritesofpassage.html#birth 2016-01-25

 

Bok:

Judendom: Barnbegränsning går emot Guds bud om att vara fruktsam och föröka sig (1 Mos 1:28) Undantag är om en graviditet skulle riskera moderns liv. Tillåtna preventiva metoder är i så fall upp till kvinnan. Mannen bör inte använda preventiva medel och helst inte masturbera heller eftersom det är att "förstöra säden". 

I realiteten är dock bruket av preventivmedel utbrett bland judar i största delen av världen och inom den reformjudiska strömningen är det tillåtet för både män och kvinnor att använda preventivmedel. 

Text

deck

By Emma Lindgren

deck

  • 1,919