Studiedag

10 september

 

VÄRDEGRUNDSARBETE

Välkomna till studiedagen​

 

KIM

Kunskap - Information - Människa

 

En "tvärgrupp" som består av 

Anders Andersson 

Kajsa Hedström 

Madelene Järpenstråle

Emma Lindgren 

Fredrik Norman

Kirsi Rutanen 

Syfte: Att förankra värdegrundsarbetet hos lärare och elever.

 • Arbeta med värdegrundens budskap
 • Konkretisera beteendena
 • Skapa underlag för att arbeta med eleverna

 

 

 

Långsiktigt arbete

5-årsplan

Värdegrunden

BETEENDEN

Bekräfta!

Hjälp till!

Bejaka olikheter!

Tilltala respektfullt!

Påtala!

Bjud in till delaktighet!

Välj tillstånd!

Fokusera på lösningar!

Ställ frågor!

Fira framgångar!

Be om Feedback!

Ge feedback!

Våga misslyckas!

Visa höga förväntningar!

Var målfokuserad!

Bejaka idéer!

Gör som vi sagt!

Stå för resultat!

Vi gör en övning tillsammans!

Om du håller med om påståendet

ställer du dig upp.

 

Håller du inte med

sitter du kvar.

 

 

 

 

Det är viktigt att hälsa på alla

 

 

 

Värdegrundsarbete är svårt

 

 

 

 

 

Skolan har satsat för mycket pengar på värdegrundsfrågor

 

 

 

 

Likabehandlingsfrågor är lika med värdegrundsfrågor

 

Det är mentors uppdrag att behandla alla schysst

 

 

 

Ungdomar bryr sig inte om värdegrundsfrågor

 

 

 

Kvinnor är i större behov

av stöd i arbetet än män

 

 

 

Män har bättre lektionsstruktur

 

 

 

Kvinnor är mer empatiska

 

 

 

Män kommunicerar tydligt

Alla som ser fram emot helgen!

Tack!

 

Nu är vi alla uppvärmda!

"I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre."

Vad betyder det?

 

Personlig reflektion

 

 • Hur definierar jag frasen "Vi gör varandra bättre"?
 • Vad har du för känsla/upplevelse kring frasen?
 • Efterlever vi den?

 

Ca 3 min

EPA-METODEN

Vad betyder det?

 

Diskutera med din granne om dina personliga reflektioner

Feedback-light

 

 • Fråga din granne: Vad tänkte du på?
 • Berätta om dina reflektioner.
 • Be varandra berätta mer.

 

Ca 10 minuter

Vi delar med oss!

Genom att formulera en definition av vad

Vi gör varandra bättre betyder för oss på vårt program kan vi äga orden tillsammans.

 

Ett syfte är även att få veta hur behoven av stöd och lektionsmaterial ser ut på era program.

 

En inventering av vad som görs nu och hur framtida behov ser ut helt enkelt.

 

2 timmar

(inklusive fika som kan hämtas i matsalen)

Arbete i arbetslaget

Arbetslagen ska arbeta med vår slogan

och reflektera utifrån värdegrunden.

 

Material och frågor finns i Teams

under: "Studiedag Värdegrund"

 

Använd samma metod som vi använde i matsalen

men utifrån ditt programs perspektiv av sloganen:

 

 

 • Egen reflektion 
 • Pardiskussion
 • Alla diskuterar tillsammans och lyssnar på varandra
 • Ställ följdfrågor

Vi finns tillgängliga via Teams chatten om frågor uppstår

Välkomna tillbaka!

 

 

Vi delar med oss!

PADLET

Vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt.

 

Att respektera varandra, våra olikheter och våra likheter, är syftet med värdegrundsarbetet.

För er som vill komma igång direkt finns ett material framtaget

 

 

 Arbeta med värdegrundstexten

Gör övningar med klassen

 

 

Kontakta Madde för att få material och instruktioner

I Teams kommer det att finnas mer tips och läsning om hur man kan arbeta vidare med detta i klassen.

 

Kontakta oss om ni är intresserade av att bidra till gruppens planering inför kommande studiedagar.

 

Eva har ordet.

 

Fyll i vårt Forms!

deck

By Emma Lindgren

deck

 • 941