"Oönskade barn löser ingen befolkningskris"

~ Alva Myrdal, Morgonbris 1936

Jag och min kollega Kirsi i vårt bibliotek

Emma Lindgren

Bibliotekarie på Bessemerskolan

  • Befolkningskris i Sverige
  • Hög arbetslöshet
  • Låg nativitet
  • Olagligt att informera om preventivmedel

  • Olagligt att göra abort (utom på medicinska skäl)

 

  • Ogifta mödrar som blev gravida ansågs ha

"råkat i olycka"

 

  • Stort intresse för arv- och sexualhygieniska frågor

 

 

KONTEXT

UPPSATSEN

Vad handlade "abortfrågan"

om på 30-talet?

 

- Medicinska skäl

- humanitära skäl

- eugeniska skäl

- sociala skäl

 

Abortkommittén och Abortkommissionen

 

Hur såg kvinnosynen ut på den tiden?

 Hippokrates (ca 400 f.Kr.) 

Abort - Världens äldsta diskussion?

Venus från Laussel
Hittades 1911. Är ca 25 000 år gammal

Venus från Willendorf

Hittades 1908. Är ca 23 000 år gammal 

Religiös kontext

Fokus på när liv blir till

En synd att döda

Kvinnan sågs som avelsvara

En synd att föda utomäktenskapliga barn

Ogifta kvinnor fick inte arbeta

Ogifta mödrar ansågs moraliskt depraverade

 

Statistik

Enligt 1921 års strafflag var det i Sverige på 30-talet olagligt att genomgå eller utföra abort på annat än

rent medicinska skäl, då det förelåg risk för moderns liv eller hälsa. I praktiken genomfördes

dock illegala aborter regelbundet i Sverige, siffrorna växlade i uppskattning mellan ca 10 000

redovisade aborter och ett mörkertal som kunde uppskattas till 100 000 aborter per år.

 

I Sverige utförs årligen mellan 35 000 och 38 000 aborter.  År 2014 utfördes ungefär 

36 600 inducerade aborter. De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. 

Under 2014 utfördes 93 procent av aborterna före vecka 12 och 82 procent före vecka 9.

Källa: Socialstyrelsen

DÅ:

NU:

Hur ser det ut idag?

Vad är en juridisk abort?

Politiska partier som vill begränsa

eller förbjuda abort i Sverige

Den moraliska synen på kvinnan

Varför tänkte ingen på de oönskade barnens fäder?

Jämställdhet och förändrad kvinnosyn är en långsam process...

 

Slutsats

 

Vad kom jag fram till i uppsatsen?

 

 

Arkiv Gävleborg - ni är viktiga

 

Tack!

Oönskade barn löser ingen befolkningskris

By Emma Lindgren

Oönskade barn löser ingen befolkningskris

  • 1,384