INFORMATION OM BIBLIOTEKET

Bessemerbiblioteket

Ett nytt arbetssätt från och med hösten 2016 som innebär:

 

Att ta en ny biblioteksplan

Att utgå från en progressionstanke

Att implementera "Bessemermodellen"

Att samarbeta nära programmen

 

Under vårterminen 2016 antog vi en biblioteksplan för Bessemerbiblioteket.

 

I biblioteksplanen etableras den pedagogiska riktningen för biblioteksverksamheten och bibliotekarierna som pedagogiska aktörer på skolan.

"Navet i skolan"

Vad innebär det rent praktiskt när vi använder sådana uttryck som "biblioteket är navet/hjärtat/kärnan i skolan?

Biblioteket arbetar med elevernas grundläggande färdigheter som är essentiella i alla ämnen:

 

Läs- och skrivfrämjande

Medie- och informationskunnighet

Kunskapsprogression

Läs- och skrivförståelse och MIK är färdigheter som eleverna måste få öva upp under alla tre åren på gymnasiet.

Den här progressionsmodellen visar på en bas av bibliotekspedagogik. I samarbete med programmen kan det växa och individualiseras.

Loertschers bibliotekstaxonomi

Det nya arbetssättet kommer att innebära ett närmare samarbete mellan programmen och bibliotekarierna.

 

Under våren har bibliotekarierna gjort "studiebesök" på programmen för att informera och få information om hur arbetet ser ut i de olika arbetslagen.

NA

SA

TE

IN

RL

VO

Ämneslaget i engelska

EK

ES

BA

EE

FT

HA

Ämneslaget i svenska

KONTAKTBIBLIOTEKARIER

KIRSI:

EMMA:

För IM-programmen är både Emma och Kirsi kontaktansvariga.

Besök gärna bibliotekets blogg/podcast: www.twochicksinapod.blogg.se

deck

By Emma Lindgren

deck

  • 1,451